1. Grootzakelijk
  2. Stadsverwarming voor bedrijven
  3. Whitepaper warmtenetten in beweging

Samen verder verduurzamen naar 100% fossielvrije warmtenetten

Lage retourtemperatuur maakt duurzame bronnen efficiënter

Een van de kenmerken van duurzame, fossielvrije bronnen – zoals restwarmte van datacenters, aquathermie en geothermie – is dat deze doorgaans warmte leveren van een lagere temperatuur dan de warmte van traditionele bronnen. Om bronnen met lage temperaturen efficiënt in te zetten, is een temperatuuroptimalisatie in de hele keten nodig: zowel de transportleiding naar een wijk toe als het distributienet in die wijk. En natuurlijk de verwarmingsinstallaties in de woningen en gebouwen zelf. Temperatuuroptimalisatie is mogelijk door in de distributienetten in de wijken te streven naar een middentemperatuur in combinatie met een lage retourtemperatuur.

Download de whitepaper

Na het lezen van deze whitepaper weet u:

  • Hoe warmtenetten verder verduurzaamd kunnen worden
  • Hoe een warmtenet werkt
  • Hoe temperatuuroptimalisatie van het warmtenet gerealiseerd kan worden
  • Op welke wijze Individuele woningen kunnen bijdragen aan een lagere retourtemperatuur
  • Wat de overstap naar een middentemperatuurnet voor installaties betekent
  • Welke voorbeeldprojecten er zijn van woningen en gebouwen die geschikt worden gemaakt voor een middentemperatuurnet

Lees ook deze whitepapers