De stijgende warmteprijs uitgelegd

De inkoopprijzen voor de grondstoffen van stadswarmte zijn de afgelopen maanden gestegen tot een uitzonderlijk hoog niveau. De tarieven voor grootzakelijke stadswarmtecontracten zijn daarom ook gestegen. Op deze pagina vindt u uitleg over de prijsstijging. Ook geven we tips hoe u uw energiekosten in de hand kunt houden.

Gasprijs beïnvloedt warmtetarief

Stadswarmte is een efficiënte en betrouwbare manier van verwarmen, waarmee we veel CO2-uitstoot vermijden. We produceren stadswarmte vaak in combinatie met het opwekken van stroom. Dat gebeurt meestal met gas- of afvalverbranding.

De gasprijs stijgt sinds oktober 2021. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn de prijsstijgingen ongekend groot. De aanhoudend hoge gasprijs werkt steeds meer door in de tarieven voor stadswarmte.

Zo komt de warmteprijs tot stand

Bij het vaststellen van het tarief voor verbruik (de prijs per gigajoule, ook wel GJ-prijs) kijken we naar de commodity gasprijs. Dit is het gemiddelde van 6 TTF-kwartaalprijzen, die fictief op de eerste van een maand worden vastgeklikt. De TTF is een virtuele marktplaats waarop gas in Nederland verhandeld wordt. We hanteren dit gemiddelde om een stabiele prijsontwikkeling te kunnen garanderen. Op de achterkant van het tarievenblad vindt u meer uitleg.

We herzien de tarieven voor grootzakelijke warmtecontracten elk kwartaal. Dit betekent dat de tarieven sneller kunnen stijgen of dalen dan bij consumenten, waarbij we de tarieven één keer per jaar vaststellen.

Wooncomplexen met blokverwarming

De grootzakelijke tarieven gelden ook voor wooncomplexen (bijvoorbeeld VvE’s of woningcorporaties) met blokverwarming, wanneer een grootzakelijk contract is afgesloten. Wilt u bewoners informeren over de tariefontwikkelingen? Wij hebben een informatieve folder en een poster ontwikkeld. Wilt u deze per post ontvangen, stuur een e-mail naar stadswarmte@vattenfall.nl en vermeld het gewenste aantal en uw adres.

Download de folder

Zo verlaagt u uw verbruik

De goedkoopste energie is de energie die u niet verbruikt. Door te investeren in energiebesparende maatregelen en te letten op verbruiksgedrag, kunt u uw energiekosten in de hand houden. Zulke maatregelen hebben blijvend effect, ook wanneer de tarieven weer gaan dalen.

Tips om energie te besparen

Veelgestelde vragen

Waarom is de gasprijs gestegen?

De gasprijs is uitzonderlijk hard gestegen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Vanwege de inval heeft de Europese Unie sancties tegen Rusland ingesteld, een land waar veel gas vandaan kwam. Dit gas moet nu ergens anders worden ingekocht en doordat er nog altijd veel vraag is en veel minder aanbod, is de prijs gestegen. De onvoorspelbaarheid van het aanbod maakt de markt bovendien onzeker. Ook hierdoor is de prijs gestegen.

Wanneer gaan de tarieven weer dalen?

Helaas hebben we nog geen aanwijzingen dat de marktprijzen in de komende maanden weer gaan dalen. Met een warmtecontract voor grootverbruik merkt u veranderingen in prijs wel als eerste, want we stellen onze grootzakelijke warmtetarieven elk kwartaal vast. Dat betekent dat deze tarieven de marktprijs sneller volgen dan de tarieven voor consumenten en kleinzakelijke aansluitingen, die we doorgaans een keer per jaar vaststellen (hiervan kan worden afgeweken).

 

 

 

Waarom wordt het grootzakelijke tarief ieder kwartaal gewijzigd?

De stadswarmtetarieven voor grootzakelijke contracten worden elk kwartaal gewijzigd. Bij stadswarmtecontracten voor kleinverbruik worden de tarieven slechts één keer per jaar gewijzigd. Dit heeft te maken met de mate van zekerheid die geboden moet worden. Als de tarieven vaker gewijzigd kunnen worden, hoeven we er minder risico in te verwerken. We kunnen dan de tarieven iets lager houden dan wanneer we ze één keer per jaar zouden bepalen.

Wat is de betalingstermijn voor zakelijke energiefacturen?

Bij het afsluiten van uw energiecontract spreken we met u een betalingstermijn af. Deze gaat in vanaf de factuurdatum. We verwachten uw betaling dus op of voor de vervaldatum op onze rekening. 

Een keer niet op tijd betaald? Dat kan gebeuren. Zorg er dan voor dat het openstaande bedrag binnen de op de aanmaning vermelde termijn alsnog op onze rekening staat.

Wat te doen als het financieel niet lukt om te betalen?

We begrijpen dat het lastig is als betalen niet direct lukt. Belangrijk is dat u in dat geval snel, in ieder geval voor het aflopen van de betalingstermijn, contact opneemt met onze klantenservice via 088 363 79 00. Dan zorgen we samen voor een oplossing.

Heeft het prijsplafond van de overheid ook impact op de tarieven voor blokverwarming?

De overheid is samen met de energiebedrijven aan het uitwerken hoe het prijsplafond moet worden toegepast. Wanneer de afspraken zijn gemaakt, zullen we op deze pagina vermelden wat de uitkomst is.

Meer informatie