1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Warmtenetten en warmtebronnen

Warmtenetten en warmtebronnen

Vattenfall werkt aan de verbetering van onze warmtenetten en het ontwikkelen van nieuwe warmtebronnen.

Stadwarmte kan een alternatief zijn voor het verwarmen van huizen en gebouwen met HR-gasketels. Of stadswarmte in een huis of gebouw mogelijk is, is onder andere afhankelijk van of er een warmtenet en warmtebron in de buurt is. Zo stootten bedrijven en huizen in Nederland op stadswarmte en -koude van Vattenfall in 2023 al gemiddeld 62% minder COuit dan wanneer ze verwarmd zouden worden met losse HR-gasketels.

Warmtenetten per regio

Voor een aantal warmtenetten hebben we een pagina die laat zien welke bronnen dat warmtenet voorzien van warmte. Vaak met een combinatie van meerdere warmtebronnen.

Het is fantastisch dat al deze verschillende warmtebronnen kunnen samenkomen in één warmtenet.

Michelle Poorte, Projectmanager Warmte