Hybride WKO voor grootschalige nieuwbouwprojecten

Op onze route naar fossielvrij leven ontwikkelen we continu oplossingen die het energieverbruik van onze klanten zo duurzaam mogelijk maken. Hybride WKO combineert warmte en koude van een WKO-systeem met stadswarmte en een warmtepomp. Laat u inspireren en bekijk of de hybride WKO past bij uw project.

Kenmerken hybride WKO

Energie-efficiënt

Efficiënte combinatie van WKO en stadswarmte.

Totaaloplossing

Geen individuele warmtepompen in de woningen nodig.

BENG-proof

Dus u hoeft minder te investeren in andere maatregelen.

Zo werkt Hybride WKO

Bekijk de video en ontdek de werking van Hybride Warmte-Koude Opslag. NB: de technische ruimte is uitvergroot om de werking goed te kunnen weergeven. In werkelijkheid is deze naar verhouding veel kleiner. Er is ook een versie waarin de werking is vereenvoudigd. Deze kan als ondersteuning worden gebruikt bij communicatie naar bewoners.

Warm in de winter

Voor de levering van warmte wordt de temperatuur van de warmte uit de warmtebron verhoogd met de warmtepomp. Het retourwater wordt opgeslagen in de koudebron. Het huis wordt verwarmd met een vloerverwarmingssysteem. Stadswarmte zorgt voor warm tapwater en de aanvullende warmtebehoefte.

Koel in de zomer

In de zomer wordt koeling geleverd uit de koudebron in de bodem, eventueel aangevuld met koeling door de warmtepomp. Eventuele restwarmte wordt opgeslagen in de bodem. Een vloerkoelingssysteem koelt het huis. Hierdoor is het binnen enkele graden koeler dan buiten.

Wanneer is hybride WKO geschikt?

Hybride WKO is vooral een uitkomst voor grootschalige nieuwbouwprojecten met warmte- en koudevraag. Met deze oplossing voldoet een project sneller aan de BENG-normen. Het is een all-in oplossing: er zijn geen extra warmtepompen in de woningen nodig. In de woningen wordt alleen een afleverset geplaatst.

Een project moet aan een aantal dingen voldoen om geschikt te zijn. Zo moet het project voor minstens 70% uit woningen bestaan. Ook moeten  bodemopslag en aansluiting op het warmtenet mogelijk zijn. In overleg met u onderzoeken we of de hybride WKO bij uw project past.

 1. Samen inventariseren we uw wensen. Inzicht in de kenmerken en planning van uw project zijn belangrijk om een goed aanbod te kunnen doen.

 2. We onderzoeken of uw gebouw op het warmtenet kan worden aangesloten en of het hybride WKO concept past bij uw wensen.

 3. U ontvangt een energieconcept met een indicatieve prijs. Dit bespreken we samen.

 4. Zijn we het eens over het concept en de voorwaarden, dan werken we het concept verder uit en onderzoeken we of bodemopslag op de gewenste locatie mogelijk is.

 5. U ontvangt een aanbod op maat voor de aanleg en levering van warmte en koude met de hybride WKO-oplossing.

Benodigde voorzieningen

In het gebouw of op de projectlocatie zijn onder andere nodig:

 • Technische ruimte voor warmtepomp & Warmte-onderstation (WOS);
 • Warmte- en koudeleidingen;
 • Indirecte warmte/koude-afleverset in de meterkast van de woningen;
 • Vloerverwarming en vloerkoeling in de woningen.

Temperatuurregime:

 • Koeling: 18 - 21 °C
 • Verwarming: 40 - 30 °C
 • Tapwater: 60 °C

Waar is hybride WKO beschikbaar?

Hybride WKO is beschikbaar in de gebieden waar Vattenfall stadswarmte levert. Een voorwaarde is wel dat de grond geschikt is voor grondwaterbronnen. Dit stellen we vast door een bodemonderzoek.

Meer weten?

Wilt u weten of hybride WKO past bij uw project of ontwikkelingsplan? We gaan er graag met u over in gesprek. Bel 088 363 79 73 en maak een afspraak met een van onze accountmanagers.