1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Minder CO2-uitstoot

62% minder CO2-uitstoot in Nederland in 2023 in vergelijking met HR-gasketels

In 2023 stootten huizen en gebouwen die aangesloten zijn op een warmtenet van Vattenfall in Nederland, gemiddeld 62% minder CO2 uit dan wanneer ze met een HR-gasketel verwarmd zouden zijn. Dat is het gewogen gemiddelde over de gebieden waar Vattenfall en Westpoort Warmte* stadswarmte en koude leveren. Lees op deze pagina alles over de CO2-uitstoot door stadswarmte en koude in 2023 in vergelijking met HR-gasketels. 

In het warmte-etiket ziet u per stad of regio in Nederland waar we warmte leveren, wat de herkomst en milieu-effecten zijn van de geleverde warmte.

*Westpoort Warmte is een joint venture waarin de gemeente Amsterdam en Vattenfall Warmte N.V. beide voor 50% eigenaar zijn.

Bekijk het warmte-etiket

Cijfers en weetjes

Minder CO2-uitstoot

62% minder CO2-uitstoot staat gelijk aan 239 kton minder CO2-uitstoot door stadswarmte en koude vergeleken met HR-ketels op aardgas (met een gemiddeld rendement van 87%).

Aansluitingen

In 2023 hadden we 162.113 aansluitingen op het warmtenet van Vattenfall en Westpoort Warmte voor kleinverbruik en 1.554 voor grootverbruik.

Woningequivalenten

Als we de aansluitingen in 2023 omrekenen naar woningen zijn dat er 261.664. Dat zijn er 2.232 meer dan in 2022.

Wat is CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide. Dit is een (broeikas)gas dat van nature in onze atmosfeer voorkomt. Door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, komt er CO2 vrij. Te veel CO2 in onze atmosfeer is niet goed voor het milieu. (Bron: MilieuCentraal)

Zo berekenen we de CO2-uitstoot

Berekening CO2-uitstoot volgens methodiek uit Rapportageverplichting Warmtewet

We berekenen de CO2-uitstoot per geleverde GJ warmte en vergelijken dat met de CO2-uitstoot van een HR-gasketel voor eenzelfde hoeveelheid warmteafgifte. Zo kunnen we het verschil in de CO2-uitstoot bepalen. De manier waarop we dit berekenen komt overeen met de methodiek van de rapportageverplichting uit de Warmtewet, waarbij we gebruik maken van de Tabel gegevens duurzaamheidsrapportage warmtenetten.

Berekening per warmtebron

Voor elke warmtebron gebruiken we een eigen berekening om de CO2-uitstoot te bepalen. In de rapportageverplichting vind je hier meer informatie over. Per warmtebron gebruiken we voor de berekening werkelijke meetgegevens. Denk hierbij aan de elektriciteit en brandstof die gebruikt wordt om de warmte op te wekken. Maar ook de CO2-uitstoot die bijvoorbeeld wordt toegekend aan de elektriciteit die nodig is voor het rondpompen van het water in de leidingen. Omdat het uiteindelijk gaat om de daadwerkelijk geleverde warmte per GJ aan onze klanten nemen we ook het warmteverlies mee in de berekeningen.

Onafhankelijk onderzoeksbureau TNO valideert onze berekeningen

TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de hierboven vermelde CO2-emissiereductie van de warmtenetten van Vattenfall en de gebruikte inputgegevens over 2023. De centrale vraag daarbij is: hanteert Vattenfall in haar CO2-reductiemodel voor het warmtenet Nijmegen Waalsprong de juiste aannames en rekenmethodiek, en zijn de daarvoor gebruikte inputgegevens goed onderbouwd? TNO heeft vastgesteld dat dit het geval is en dat de CO2-emissie die Vattenfall heeft berekend overeenkomt met de door TNO berekende CO2-emissie.

Samenvatting TNO rapport

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2023. Het biedt per regio waar we in Nederland warmte leveren een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

De totale CO2-uitstoot door stadswarmte in 2023 ten opzichte van 2022 iets afgenomen

Bekijk hier het warmte-etiket van 2023 en hier het warmte-etiket van 2022, waarin per stad of regio inzicht wordt gegeven in de CO2-uitstoot door stadswarmte.

De totale CO2-uitstoot door stadswarmte in 2023 ten opzichte van 2022 is iets afgenomen. Tegelijkertijd zien we dat in bijna alle regio’s de CO2-uitstoot per geleverde warmte vrijwel niet afwijkt van het jaar ervoor, met uitzondering van Amsterdam Zuidoost en Almere. Voor de warmtenetten van Vattenfall in Amsterdam Zuidoost en Almere, heeft de centrale Diemen in 2022 langere tijd in revisie gestaan. In 2023 is deze normaal in gebruik geweest. Dit is goed te zien in de CO2-uitstootcijfers: die waren in 2022 fors hoger voor Amsterdam Zuidoost en Almere doordat we toen meer gasketels gebruikten voor het leveren van warmte. Omdat het net van Almere en Amsterdam Zuidoost ons grootste net is, vertaalt zich dit in 2023 in een lagere hoeveelheid CO2-uitstoot van onze netten gezamenlijk, namelijk 144 kton in 2023 en 153 kton in 2022.

De procentuele vermindering van CO2-uitstoot door stadswarmte in 2023 vergeleken met HR gasketels is desondanks iets afgenomen: 63% minder CO2 uitstoot in 2022, 62% minder CO2-uitstoot in 2023. Dit heeft te maken met een wijziging in de berekening van warmteverliezen in 2023 ten opzichte van 2022. 

Situatie na brand afvalverwerkingsbedrijf AVR dempt resultaat regio Rotterdam

In Rotterdam-Zuid is er in 2023 juist méér gebruik gemaakt van gasketels om het warmtenet te verwarmen. Dit heeft alles te maken met de brand bij AVR op 21 september 2023. Deze brand betekende de uitval van de belangrijkste warmtebron voor stadswarmte van Vattenfall in de regio Rotterdam. Hierdoor waren we genoodzaakt om de warmtevoorziening in de koude maanden veilig te stellen door warmte bij een andere partij in te kopen en extra gasketels te plaatsen. In de regio Rotterdam leidde dit tot een hogere CO2-uitstoot dan in 2022 (33.5 kg/GJ levering in 2023 versus 13.3 kg/GJ levering in 2022).