1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Warmte-etiket 2022

Warmte-etiket biedt inzicht

Waarmee wordt het water van je stadsverwarming op temperatuur gebracht? Met aardgas, afval, biomassa of iets anders? In het warmte-etiket geven we je per stad of regio inzicht in de herkomst en milieueffecten van de geleverde warmte. De cijfers in het warmte-etiket berekenen we aan de hand van een model dat aansluit bij de rapportageverplichting vanuit de warmtewet.

Bekijk het warmte-etiket van 2022

Bekijk hier welke bronnen en brandstoffen zijn gebruikt in alle afzonderlijke warmtenetten, en voor welk percentage.

Warmtenetten en warmtebronnen

We werken aan verdere uitbreiding van onze warmtenetten. Bijvoorbeeld door nieuwe bronnen aan te sluiten.

Warmtenetten en warmtebronnen

Meer over warmte