1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. Warmte-etiket 2021

Warmte-etiket biedt inzicht

Waarmee wordt het water van je stadsverwarming op temperatuur gebracht? Met aardgas, afval, biomassa of iets anders? In het warmte-etiket geven we je per stad of regio inzicht in de herkomst en milieueffecten van de geleverde warmte.

Bekijk het warmte-etiket van 2021

Bekijk hier welke bronnen en brandstoffen zijn gebruikt in alle afzonderlijke warmtenetten, en voor welk percentage.
Warmte etiket 2021

Transitie gas naar warmte

Door het gebruik van stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. We zijn vastberaden op weg naar fossielvrij leven. Fossielvrije stadswarmte is daar een onderdeel van. 

Wanneer aardgas als brandstof wordt ingezet voor onze warmtenetten, gebeurt dit op diverse manieren. Met een verschillende CO2-reductie als resultaat. De volgende mogelijkheden bij gas zijn in meer of mindere mate in gebruik.

1. Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk)

Installaties die tijdelijk de warmtevoorziening ondersteunen of garanderen. Bijvoorbeeld om pieken in de warmtelevering op te vangen. En bij de 1e fase van aanleg nieuwbouwprojecten. 
CO2-reductie – geen tot matig

2. Gasmotoren (WKK) 

Kleinschalige gasgestookte warmte/krachtinstallaties die speciaal ontworpen zijn voor de levering van warmte en/of stroom. 
CO2-reductie – redelijk - goed

3. Elektriciteitscentrales op gas

Bij de productie van stroom in gasgestookte elektriciteitscentrales komt CO2 vrij. Maar bij de productie van warmte komt geen extra CO2 meer vrij.
CO2-reductie – zeer goed

Meer over warmte