1. Grootzakelijk
 2. Stadsverwarming voor bedrijven
 3. Artikel: Stadswarmte als duurzaam alternatief van aardgas

Stadswarmte: duurzame warmte in het post-gastijdperk

De komende decennia nemen we afscheid van aardgas. Hiervoor in de plaats komen duurzamere vormen van warmtevoorziening. Denk hierbij aan stadsverwarming. Maar welke milieuvriendelijke vormen van verwarming zijn er? En welke trends en ontwikkelingen zijn er verder nog?

Afscheid nemen van aardgas

Stadswarmte als alternatief voor gas

Een van de alternatieven voor gas is stadsverwarming. Dit is een schonere vorm van verwarming. Energiebedrijven gebruiken de restwarmte om er woningen en kantoorpanden mee te verwarmen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met 50 procent verminderd ten opzichte van gasgestookte cv-ketels. Afhankelijk van de warmtebron kan de CO2-reductie oplopen tot wel 85%. Stadswarmte is met name in grote steden een goedkope en betrouwbare warmtevoorziening.

Slimme inzet van het stadswarmtenet

Het stadswarmtenet kan lokale energie-overschotten afvoeren en tekorten opvangen. Door het warmtenet slim in te zetten zou een overschot aan wind- of zonne-energie omgezet kunnen worden in warm water voor het warmtenet. Het net zorgt ook voor een verbinding tussen duurzame warmteoplossingen. Waar duurzame bronnen anders 'stand alone' zouden blijven, zorgt het warmtenet ervoor dat de beschikbare duurzame warmte altijd nuttig kan worden ingezet. Door al deze duurzame maatregelen komt een klimaatneutraal Nederland langzaam maar zeker steeds dichterbij.

Koe naast aanleg stadsverwarming voor aardgasvrij wonen

Aansluiten op warmte

Aardgasvrij wonen en werken levert heel veel milieuvoordelen op. Doet u mee? We vertellen er graag meer over.

Trends en ontwikkelingen in duurzame warmte

Het is duidelijk dat we ons midden in de omslag bevinden naar een hernieuwbare energie­voorziening. En dat heeft onder andere gevolgen voor de verwarming van woningen en kantoren. We hebben daarom voor u een aantal trends en ontwikkelingen verzameld op het gebied van duurzame warmte.

 1. Oppervlaktewater als duurzame energiebron

  Naast de bekende zon- en windenergie zien we ook steeds vaker oppervlaktewater als duurzame energiebron voor koude- en warmtewinning. Juist in ons waterrijke land is dit een interessante trend. In een aantal Amsterdamse nieuwbouwwijken vlakbij plassen worden woningen en kantoren al voorzien van koeling door middel van oppervlaktewater.

 2. Biomassa als warmtebron

  Ook het gebruik van biomassa als warmtebron neemt een grote vlucht. Ook verwerkers van organische reststoffen signaleren een toenemende vraag naar duurzame warmte via biomassa.

 3. Meer maatwerk in bestaande bouw

  Er zullen meer maatwerkoplossingen komen met name voor bestaande bouw. In dicht bewoonde stadswijken ligt aansluiting op een collectief warmtenetwerk meer voor de hand dan in de polder, bijvoorbeeld.

 4. Nul-op-de-meter-woningen bieden slimme oplossingen

  Nul-op-de-meter-woningen zijn woningen die evenveel energie opwekken als ze verbruiken. Deze woningen worden gebouwd in nieuwe stadsdelen. Niet alleen elektriciteit, maar ook stadswarmte is een belangrijke bron voor deze woningen. In combinatie met goede isolatie verkleint een aansluiting op het warmtenet de energievraag. En een warmtenet dat gebruikmaakt van duurzame bronnen vermindert ook nog eens de CO2-uitstoot.

 5. Combinatie van verduurzamende maatregelen het beste

  Op zoek naar maatregelen voor verduurzaming wordt steeds duidelijker dat de oplossing niet ligt bij één oplossing, maar bovenal in een combinatie van maatregelen. Denk hierbij aan isolatie, efficiënte installaties en een klimaatneutrale energiedrager.

Fossielvrij leven binnen één generatie

Binnen Vattenfall werken we aan een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie. Dat is onze stip aan de horizon. Een hele uitdaging. Toch kan het: als we het samen doen. Met onze klanten en partners in de industrie-, transport- en dataopslag, agri- en de vastgoedsector.

Werken aan een fossielvrij leven

Ook interessant voor u