Stadswarmte: duurzame warmte in het post-gastijdperk

De komende decennia nemen we afscheid van aardgas. Hiervoor in de plaats komen duurzamere vormen van warmtevoorziening. Denk hierbij aan stadsverwarming. Maar welke milieuvriendelijke vormen van verwarming zijn er? En wat betekent dit voor uw leef- en werkomgeving?

Stadswarmte als alternatief voor gas

Een van de alternatieven voor gas is stadsverwarming. Dit is een schonere vorm van verwarming. Energiebedrijven gebruiken de restwarmte om er woningen en kantoorpanden mee te verwarmen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met 50 procent verminderd ten opzichte van gasgestookte cv-ketels. Afhankelijk van de warmtebron kan de CO2-reductie oplopen tot wel 85%. Stadswarmte is met name in grote steden een goedkope en betrouwbare warmtevoorziening.

Trends en ontwikkelingen in duurzame warmte

1. Er komt meer maatwerk in bestaande bouw

Er zullen meer maatwerkoplossingen komen met name voor bestaande bouw. In dicht bewoonde stadswijken ligt aansluiting op een collectief warmtenetwerk meer voor de hand dan in de polder, bijvoorbeeld.

2. Nul-op-de-meter-woningen bieden slimme oplossingen

Nul-op-de-meter-woningen zijn woningen die evenveel energie opwekken als ze verbruiken. Deze woningen worden gebouwd in nieuwe stadsdelen. Niet alleen elektriciteit, maar ook stadswarmte is een belangrijke bron voor deze woningen. In combinatie met goede isolatie verkleint een aansluiting op het warmtenet de energievraag. En een warmtenet dat gebruikmaakt van duurzame bronnen vermindert ook nog eens de CO2-uitstoot.

3. Een combinatie van verduurzamende maatregelen is het beste

Op zoek naar maatregelen voor verduurzaming wordt steeds duidelijker dat de oplossing niet ligt bij één oplossing, maar bovenal in een combinatie van maatregelen. Denk hierbij aan isolatie, efficiënte installaties en een klimaatneutrale energiedrager.

Advies over duurzame warmte?

We geven graag antwoord op al uw vragen. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

bel 088 363 79 73

Welke ontwikkelingen in duurzame warmte zien we nog meer?

Naast de bekende zon- en windenergie zien we ook steeds vaker oppervlaktewater als duurzame energiebron voor koude- en warmtewinning. Juist in ons waterrijke land is dit een interessante trend. In een aantal Amsterdamse nieuwbouwwijken vlakbij plassen worden woningen en kantoren al voorzien van koeling door middel van oppervlaktewater. Ook het gebruik van biomassa als warmtebron neemt een grote vlucht. Ook verwerkers van organische reststoffen signaleren een toenemende vraag naar duurzame warmte via biomassa.

Slim inzetten van het stadswarmtenet

De focus ligt niet meer op het terugdringen van CO2-uitstoot, maar op structurele oplossingen om klimaatverandering te stoppen. Er zijn inmiddels talrijke initiatieven om te komen tot aardgasloze wijken, duurzame warmtebronnen en regionale warmtenetten.

Het stadswarmtenet kan lokale energie-overschotten afvoeren en tekorten opvangen. Door het warmtenet slim in te zetten zou een overschot aan wind- of zonne-energie omgezet kunnen worden in warm water voor het warmtenet. Het net zorgt ook voor een verbinding tussen duurzame warmteoplossingen. Waar duurzame bronnen anders 'stand alone' zouden blijven, zorgt het warmtenet ervoor dat de beschikbare duurzame warmte altijd nuttig kan worden ingezet. Door al deze duurzame maatregelen komt een klimaatneutraal Nederland langzaam maar zeker steeds dichterbij.

Interessant artikel?