1. Grootzakelijk
  2. Energiekenners
  3. Business bibliotheek
  4. Stadswarmte: duurzame warmte in het post-gastijdperk

Stadswarmte: duurzame warmte in het post-gastijdperk

De komende decennia nemen we afscheid van aardgas. Hiervoor in de plaats komen duurzamere vormen van warmtevoorziening. Denk hierbij aan stadsverwarming. Maar welke milieuvriendelijke vormen van verwarming zijn er? En wat betekent dit voor uw leef- en werkomgeving?

Afscheid van aardgas

Stadswarmte als alternatief voor gas

Een van de alternatieven voor gas is stadsverwarming. Dit is een schonere vorm van verwarming. Energiebedrijven gebruiken de restwarmte om er woningen en kantoorpanden mee te verwarmen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met 50 procent verminderd ten opzichte van gasgestookte cv-ketels. Afhankelijk van de warmtebron kan de CO2-reductie oplopen tot wel 85%. Stadswarmte is met name in grote steden een goedkope en betrouwbare warmtevoorziening.

Trends en ontwikkelingen in duurzame warmte

1. Er komt meer maatwerk in bestaande bouw
Er zullen meer maatwerkoplossingen komen met name voor bestaande bouw. In dicht bewoonde stadswijken ligt aansluiting op een collectief warmtenetwerk meer voor de hand dan in de polder, bijvoorbeeld.

2. Nul-op-de-meter-woningen bieden slimme oplossingen
Nul-op-de-meter-woningen zijn woningen die evenveel energie opwekken als ze verbruiken. Deze woningen worden gebouwd in nieuwe stadsdelen. Niet alleen elektriciteit, maar ook stadswarmte is een belangrijke bron voor deze woningen. In combinatie met goede isolatie verkleint een aansluiting op het warmtenet de energievraag. En een warmtenet dat gebruikmaakt van duurzame bronnen vermindert ook nog eens de CO2-uitstoot.

3. Een combinatie van verduurzamende maatregelen is het beste
Op zoek naar maatregelen voor verduurzaming wordt steeds duidelijker dat de oplossing niet ligt bij één oplossing, maar bovenal in een combinatie van maatregelen. Denk hierbij aan isolatie, efficiënte installaties en een klimaatneutrale energiedrager.

Zakelijk advies over energiebesparen?

Wilt u direct persoonlijk advies over uw bedrijf? Bel dan 020 892 00 75 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Of maak een afspraak met één van onze energie-experts.

Maak vrijblijvend een afspraak

Welke ontwikkelingen in duurzame warmte zien we nog meer?

Naast de bekende zon- en windenergie zien we ook steeds vaker oppervlaktewater als duurzame energiebron voor koude- en warmtewinning. Juist in ons waterrijke land is dit een interessante trend. In een aantal Amsterdamse nieuwbouwwijken vlakbij plassen worden woningen en kantoren al voorzien van koeling door middel van oppervlaktewater. Ook het gebruik van biomassa als warmtebron neemt een grote vlucht. Ook verwerkers van organische reststoffen signaleren een toenemende vraag naar duurzame warmte via biomassa.

Slimme inzet van het stadswarmtenet

De focus ligt niet meer op het terugdringen van CO2-uitstoot, maar op structurele oplossingen om klimaatverandering te stoppen. Er zijn inmiddels talrijke initiatieven om te komen tot aardgasloze wijken, duurzame warmtebronnen en regionale warmtenetten.

Het stadswarmtenet kan lokale energie-overschotten afvoeren en tekorten opvangen. Door het warmtenet slim in te zetten zou een overschot aan wind- of zonne-energie omgezet kunnen worden in warm water voor het warmtenet. Het net zorgt ook voor een verbinding tussen duurzame warmteoplossingen. Waar duurzame bronnen anders 'stand alone' zouden blijven, zorgt het warmtenet ervoor dat de beschikbare duurzame warmte altijd nuttig kan worden ingezet. Door al deze duurzame maatregelen komt een klimaatneutraal Nederland langzaam maar zeker steeds dichterbij.

Fossielvrij leven binnen één generatie

Binnen Vattenfall werken we aan een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie. Dat is onze stip aan de horizon. Een hele uitdaging. Toch kan het: als we het samen doen. Met onze klanten en partners in de industrie-, transport- en dataopslag, agri- en de vastgoedsector.

Wij geloven namelijk dat iedere ondernemer, met grote of kleine maatregelen, een bijdrage kan leveren aan de missie om in één generatie fossielvrij te leven. We doen er dan ook alles aan om het voor ondernemers en bedrijven eenvoudig én betaalbaar te maken om klimaatslimmer te kunnen ondernemen.

Werken aan een fossielvrij leven

Ook interessant voor u