Een fossielvrij productieproces voor cement

De vraag naar cement voor nieuwe de bouw van wegen, woningen, bruggen en havens blijft toenemen. Technologische vooruitgang is daarom noodzakelijk om de CO2-uitstoot van het productieproces van cement sterk te verminderen. En dat kan, door bij het productieproces de fossiele brandstoffen te vervangen door fossielvrije elektriciteit.

 

Daarom hebben wij met de Zweedse cementproducent Cementa een pilot opgezet voor de geëlektrificeerde productie van cement. Het doel is om in 2030 cement te produceren zonder CO2-uitstoot. De totale CO2-uitstoot van Zweden zal hierdoor met 5% afnemen.

Fossielvrije elektriciteit voor een CO2-vrije industrie

Fossiele brand- en grondstoffen worden gebruikt voor bijna alles wat we doen en produceren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de CO₂-uitstoot van de industrie verminderen en zelfs volledig fossielvrij maken? Vattenfall zoekt samen met partner Cementa naar nieuwe oplossingen voor een fossielvrij productieproces van cement.

Pioniers in de productie van fossielvrij cement

Het CemZero partnership tussen Vattenfall en Cementa (onderdeel van Heidelberg Cement Group) begon in 2017. Toen werd de pilotstudie gelanceerd  om de haalbaarheid van het elektrificeren van het cement-productieproces te onderzoeken. Cementa had al eerder gewerkt aan het verminderen van de uitstoot van haar productie, wat resulteerde in een 15% lagere klimaatimpact dan het wereldwijde gemiddelde. Het bedrijf zag dit als stimulans om een radicalere technologische verschuiving te onderzoeken.

Het doel van het CemZero-project is om de traditionele brandstoffen in het cement­productieproces te vervangen door fossielvrije elektriciteit. De pilotstudie in 2017 bevestigde dat elektrificatie een haalbaar alternatief is. Op basis van deze resultaten hebben Cementa en Vattenfall in januari 2019 besloten om hun samenwerking op het CemZero-project voort te zetten met onderzoek naar het potentieel voor de bouw van een proeffabriek in Zweden.

Elektrificatie van de Industrie

In het rapport Electric ReGeneration - Decarbonising Industry and Society Through Electrification (EN) leest u alles over Elektrificatie van de Industrie.

Download het rapport (EN)

Elektrificatie in de industrie

Wij werken met andere bedrijven en industrieën samen om innovatieve oplossingen te vinden om industriële processen fossielvrij te maken. Zo elektrificeren we processen in de staal- en betonproductie. En zien we mogelijkheden in de chemische sector om met fossielvrije waterstof plastic en kunstmest te produceren.

Vrijblijvend zakelijk advies

Offerte

Onze 6 beloften voor zakelijke klanten

  • Een vast contactpersoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

  • Een energiescan op locatie, met een bespaarplan op maat.

  • Ondersteuning bij uw duurzaamheidsambities, van advies en subsidieaanvraag tot installatie