1. Grootzakelijk
  2. Duurzaam ondernemen
  3. Elektrificatie en partnerships

Elektrificatie en de rol van partnerships

De energie-, industrie- en transportsector zijn in Europa verantwoordelijk voor de grootste CO2-uitstoot. De komende jaren zal daar een forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen moeten plaatsvinden. Elektrificatie van productieprocessen speelt hierin een belangrijke rol. Maar ook het aangaan van partnerships met bedrijven en overheden kan een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. Zo werken wij met andere bedrijven samen aan innovatieve oplossingen om de uitstoot van CO2 stapsgewijs te verminderen.

Rapport: Elektrificatie van de Industrie

In het rapport "Elektrische ReGeneratie: Decarbonisering van de industrie en samenleving door elektrificatie" leest u alles over het elektrificeren van de industriesector.

Lees het rapport (2,7 Mb)

Partnerships buiten de industrie

Vattenfall ziet ook mogelijkheden in andere diverse sectoren en industrieën. Met de afvalstof CO2 en groene waterstof kunnen we bijvoorbeeld polymeren maken voor kunststofmaterialen en koolstofvezels. Het productieproces stoot dan geen CO2 uit, maar vangt deze juist af. Ook in de landbouwsector biedt elektrificatie van de productie van kunstmeststoffen grote kansen.

Ook het terugwinnen van warmte levert voordelen. Zo werken wij samen met AstaReal om de overtollige warmte uit de algenteelt van AstaReal terug te winnen en daarmee 2.500 nieuwe appartementen in Gustavsberg (Zweden) te verwarmen. Vattenfall is continu op zoek naar meer samenwerkingen, ook in bijvoorbeeld Duitsland en Nederland.

Bekijk de kansen en mogelijkheden per sector

Ook in de landbouwsector biedt elektrificatie van de productie van kunstmeststoffen grote kansen

Samenwerken kan op verschillende manieren

CO2 besparen met onze partner GETEC

GETEC

Vattenfall en GETEC hebben hun kennis en expertise op het gebied van het verduurzamen van bedrijven gebundeld. Daarmee zijn we nog beter in staat om bedrijven te ondersteunen in hun duurzaamheidsvraagstuk.

GETEC is een toonaangevende partner voor de industrie en vastgoedsector als het gaat om decentrale, intelligente en efficiënte energieoplossingen. GETEC is in meer dan negen landen actief en er werken ruim 2.000 medewerkers.

Samen bijdragen aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet

Als eerste grootschalige industriële afnemer wordt de chloorfabriek van Nobian in Rotterdam toegevoegd aan Vattenfall's flexibele capaciteit om het stroomnet beter in balans te houden. Door de samenwerking met Vattenfall kan de Rotterdamse chloorfabriek Nobian inspelen op de toenemende fluctuaties in het stroom­aanbod, veroorzaakt door het stijgende aandeel van zon- en windenergie. Zo dragen zij samen bij aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet.

Nobian

Ook interessant