Vattenfall en CAKE bundelen krachten bij ontwikkeling eerste fossielvrije motorfiets

Vattenfall en de Zweedse fabrikant van elektrische motorfietsen CAKE zullen hun krachten bundelen bij de ontwikkeling van de eerste fossielvrije motorfiets. Daarbij streeft het bedrijf van elektrische motorfietsen er naar om de emissie die vrijkomt bij de productie vanaf 2025 tot nul te reduceren. Daarmee zal het huidige CO2-gewicht van ongeveer 1.186 kg, de hoeveelheid CO2-e-uitstoot die momenteel naar schatting vrijkomt bij de productie van de CAKE Kalk, per motorfiets teruggebracht worden naar nul. Het resultaat is een baanbrekende elektrische motorfiets die zal inspireren en prikkelen, maar ook een bijdrage levert aan een fossielvrije samenleving.

The cleanest dirt bike ever

Vrij van fossiele brandstoffen

Vattenfall en de Zweedse fabrikant van elektrische motorfietsen CAKE ondertekenden in 2021 een intentieverklaring om expertise en knowhow op hun respectievelijke competentiegebieden te delen met als doel om de eerste echt fossielvrije elektrische motorfiets te ontwikkelen. Het is een vooruitstrevende en inspirerende samenwerking die moet aantonen dat een fossielvrije samenleving zonder CO2-uitstoot mogelijk is. Fossielvrij gaat niet alleen over hoe dingen worden aangedreven, het gaat ook over hoe je zonder de uitstoot van koolstofdioxide grondstoffen worden gewonnen, verwerkt, vervoerd en geassembleerd.

"Dit stelt ons echt in staat om verder te inspireren tot schoon transport, samen met de geweldige kracht van Vattenfall, met zijn initiatieven, knowhow en duidelijke doelen”.

Stefan Ytterborn, CEO en oprichter van CAKE

Toonaangevend zijn

Annika Ramsköld, Head of Corporate Sustainability bij Vattenfall verklaarde:

"Deze samenwerking is een uitstekend voorbeeld van hoe we met fossielvrije knowhow en supply chain-expertise kunnen bijdragen aan een specifiek product dat moet bijdragen aan nul-emissie."

Vattenfall en CAKE willen toonaangevend zijn in de transitie naar een fossielvrije samenleving, waarbij Vattenfall's doel is om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken, zodat alle klanten klimaatslimmer kunnen leven. Het doel van CAKE is mensen te inspireren en bij te dragen aan het versnellen van het traject naar nul uitstoot door gedrevenheid en verantwoordelijkheid bij zijn consumentenproducten.

CAKE x Vattenfall

Bekijk de video: Vattenfall en CAKE streven ernaar om in 2025 de eerste echt fossielvrije motorfietsen te produceren.

Feiten

  1. 1.186 kg: de koolstofvoetafdruk van materiaalwinning tot een geassembleerde fiets in de CAKE-fabriek in Zweden, inclusief alle verwerkte materialen, elke geproduceerde chemische stof, alle verbruikte energie, gegenereerd afval en al het transport.

  2. CO2-equivalenten: Alle gegenereerde broeikasgassen (BKG) zoals kooldioxide, methaan, lachgas en andere omgezet in CO2-equivalenten en weergegeven als CO2-e.

  3. CO2-footprint: De CO2-voetafdruk is het resultaat van de levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd door CAKE volgens ISO 14040. De studie was beperkt tot cradle-to-gate en omvat systeemgrenzen vanaf materiaalextractie, materiaalverwerking, productie van onderdelen en assemblage in CAKE's fabriek buiten Stockholm.

De omslag naar een duurzame toekomst versnellen

Dit jaar hebben we mensen uit verschillende vakgebieden met uiteenlopende ideeën uitgenodigd om hun mening met ons te delen over een aantal belangrijke onderwerpen uit ons jaarverslag en duurzaamheidsverslag 2021.

Lees het artikel van Stefan Ytterborn

Ook interessant

Duurzaam advies. En altijd een scherpe prijs.

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

  • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

  • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering