1. Over Vattenfall
 2. Wat we doen
 3. We helpen onze klanten op weg

Wij helpen onze klanten hun CO2-uitstoot te verlagen

Bij het energieverbruik van onze klanten komt CO2 vrij. Omdat wij deze energie leveren, zijn we ervoor verantwoordelijk om deze uitstoot terug te dringen. Bekijk hoe we onze klanten op weg helpen.

Hoe zit het precies?

De CO2-uitstoot door onze klanten

Bij het energieverbruik van onze klanten komt CO2 vrij. Daarbij gaat het om de aardgas en stroom die is opgewekt uit fossiele bronnen en door ons zelf wordt geleverd aan onze klanten. Zo ook de CO2-uitstoot door de energie die onze klanten verbruiken met apparaten die zij bij ons hebben aangeschaft, maar waarbij een ander energiebedrijf de energie levert.

Dit wordt de uitstoot in scope 3 genoemd.

Uitleg scopes CO2-uitstoot

CO2-uitstoot wordt in het Greenhouse Gas Protocol gegroepeerd in drie verschillende scopes, afhankelijk van hoe ze verband houden met de activiteiten van een bedrijf.

 1. Scope 1-uitstoot:
  CO2-uitstoot door de activa van Vattenfall, zoals de productie van stroom en warmte in onze energiecentrales en onze voertuigen.

 2. Scope 2-uitstoot (indirect):
  CO2-uitstoot door de energie die Vattenfall ingekocht heeft en gebruikt in de eigen bedrijfsvoering, zoals het stroomverbruik in onze kantoorpanden.

 3. Scope 3-uitstoot (indirect):
  CO2-uitstoot van klanten van Vattenfall bij het verbruik van de energie die wij leveren. Maar ook de uitstoot van activiteiten van leveranciers, zoals bij het vervoer van grondstoffen en de productie van onderdelen van bijvoorbeeld windmolens. 

Onze aanpak

Omdat we één van de grootste energiebedrijven in Nederland zijn, zorgt de uitstoot van onze klanten voor bijna 64% van onze totale CO2-uitstoot. Bekijk onze aanpak waarmee we deze CO2-uitstoot gaan verlagen.

Onze klimaatambitie

We zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Lees wat ons plan is om onze afhankelijkheid van deze brandstoffen zoveel mogelijk af te bouwen.

Ontdek onze klimaatambitie

Dit hebben we bereikt (2017 - 2023)

Lagere CO₂-uitstoot door gasverbruik

 • De vermindering van de CO2-uitstoot bij onze thuis en mkb klanten kwam in deze periode vooral door de energiebesparende maatregelen die onze klanten zelf hebben genomen. Onderstaande initiatieven hebben daarnaast bijgedragen aan de verlaging van hun CO2-uitstoot, maar slechts beperkt:

Lagere CO2-uitstoot door stroomverbruik

 • We hebben het aandeel groene stroom uit Nederland dat we leverden aan klanten thuis en in het mkb sterk vergroot. Van 33% in 2017 naar 100% in 2022.
 • We hebben ook het aandeel fossielvrije stroom dat we leverden aan grootzakelijke klanten vergroot. Van 33% in 2017 naar bijna 52% in 2023.

Bekijk in onze stroometiketten uit welke bronnen onze stroom wordt opgewekt.

Verhoging bewustzijn grootzakelijke klanten

 • Voor grootzakelijke klanten zijn we gestart met het delen van kennis en het aanbieden van oplossingen voor verduurzaming van bedrijfs­processen.
 • Met een ‘Routekaart elektrificatie in de industrie’ brachten we in beeld wat het potentieel voor elektrificatie binnen de Nederlandse industrie is en maakten we inzichtelijk wat er nodig is om dit potentieel te realiseren.
 • We gingen een samenwerking aan met Lean & Green voor het verduurzamen van de transport- en logistieksector via producten, diensten en kennisdeling. 

Hoe al onze stroom wordt opgewekt

Het stroometiket voor Consumenten & MKB

Bij Vattenfall Nederland Consumenten & MKB is 100% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland.

Stroometiket 2023

Het stroometiket voor de Zakelijke Markt

Bij Vattenfall Nederland Zakelijke Markt is bijna 52% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland.

Stroometiket 2023

Dit willen we nog gaan doen

Een lagere CO2-uitstoot door gasverbruik door klanten thuis en in het mkb

 • Wij maken de overstap naar alternatieven voor aardgas mede mogelijk door de uitbreiding van onze warmtenetten, het aanbieden van (hybride) warmtepompen en het aanbieden van groen gas.
 • We adviseren onze klanten thuis en in het mkb hoe ze hun aardgasverbruik kunnen verlagen. Bijvoorbeeld door ze inzicht te geven in hun verbruik en een persoonlijk bespaarplan voor hun woning of bedrijfspand.
 • We hebben het voornemen om 100% groen gas te leveren aan onze klanten thuis en in het mkb die in 2040 nog gas verbruiken. Vattenfall draagt hiervoor actief bij aan de enorme vergroting van het aanbod van groen gas dat nodig is om dit mogelijk te maken.

Een lagere CO2-uitstoot door gasverbruik door grootzakelijke klanten

Voor onze grootzakelijke klanten bepalen we aan de hand van de processen en behoeften van een sector of van een specifieke klant wat de meest efficiënte alternatieven voor het gebruik van aardgas zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Warmtepompen voor de vastgoedsector.
 • Aansluiting op warmtenetten (waar mogelijk) en e-boilers om te voldoen aan de grote warmtevraag van de glastuinbouw.
 • Warmtepompen en e-boilers voor de lage en midden-temperaturen die nodig zijn voor de voedingsmiddelenindustrie.

We blijven onze grootzakelijke klanten advies, kennis en oplossingen bieden voor duurzame energieproductie en een efficiënt energieverbruik.

Voor een lagere CO2-uitstoot door stroomverbruik

 • We willen 100% groene stroom uit Nederland blijven leveren aan onze klanten thuis en het mkb. Een deel wekken we zelf op, of we kopen groene stroom in.
 • We stimuleren klanten thuis en in het mkb om hun stroomverbruik te verlagen, bijvoorbeeld door inzicht te geven in hun verbruik en een persoonlijk bespaarplan voor hun woning of bedrijfspand.
 • We willen in 2030 100% fossielvrije stroom leveren aan al onze grootzakelijke klanten.

Op zoek naar alternatieven voor aardgas

Toetreding tot ReFerm consortium

Groen gas via samenwerking met ReFerm

Vattenfall is in maart 2023 officieel toegetreden tot het ReFerm consortium als afnemer van groen gas. Het toetreden van de energieleverancier benadrukt opnieuw het belang van het consortium. Het groen gas wordt geproduceerd uit mest in kleinschalige vergisters bij Nederlandse (melk)veehouders. Het gas is een duurzaam alternatief voor aardgas, dat geschikt is voor het bestaande gasnet.

Duurzame samenwerking met Renewi

Samenwerking met Renewi

Vattenfall draagt actief bij aan de vergroting van het aanbod van groen gas. Zo hebben we begin 2024 een duurzame samen­werking met Renewi afgesloten. Vattenfall zal jaarlijks ruim 7,5 miljoen m3 groen gas afnemen van Renewi. Het groene gas gemaakt uit etensresten wordt toegevoegd aan het reguliere gasnetwerk, waar het zich vermengt met het aardgas en zo onze gasmix verduurzaamt.

Meer over onze ambitie