1. Grootzakelijk
  2. Zakelijke stroom en gas
  3. Stroometiket Zakelijke Markt

Stroometiket voor de Zakelijke Markt

Met het stroometiket ziet u precies waar uw zakelijke stroom vandaan komt en wat de gevolgen zijn voor het milieu. We kunnen pas achteraf goed bepalen met welke energiebronnen onze stroom is opgewekt. Daarom ziet u hieronder het stroometiket voor de Zakelijke Markt met de bronnen en herkomst van de geleverde stroom in 2020. In mei 2022 publiceren we het stroometiket van 2021.

Stroometiket 2020

Stroometiket 2020

Meer over het stroometiket

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom in 2020 is opgewekt. U ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Het stroometiket geeft daarnaast inzicht in de milieugevolgen van het gebruik van deze energiebronnen. Het kan pas na een jaar worden opgesteld, omdat dan de precieze verhouding bepaald kan worden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket. Jaarlijks laten wij het stroometiket controleren door onze accountant.

Toelichting bij het stroometiket

In de tabel geven wij per product aan welke energiebronnen zijn gebruikt om de geleverde stroom op te wekken. Onderaan ziet u wat de milieugevolgen zijn van de productie van de stroom die wij aan onze klanten geleverd hebben. Dit wordt aangegeven door de hoeveelheid CO2-uitstoot (koolstofdioxide) en de hoeveelheid radioactief afval per kWh. Naast de milieueffecten per product, ziet u ook de totalen per bedrijfsonderdeel.

De gegevens in de kolom van ‘VF Nederland Zakelijke Markt’ laten de samenstelling van de energiebronnen zien die Vattenfall levert aan grootzakelijke klanten. In de kolom van ‘Vattenfall Groep NL’ ziet u welke energiebronnen zijn gebruikt voor de levering van stroom door Vattenfall aan de consumentenmarkt, kleinzakelijke markt en grootzakelijke markt samen.

In de laatste kolom ‘Vattenfall Groep’, ziet u met welke energiebronnen de stroom geleverd door Vattenfall is opgewekt, inclusief levering in de andere landen waarin Vattenfall actief is. Vattenfall Groep NL is sinds 1 juli 2009 onderdeel van Vattenfall.

Werking groene-stroommarkt

De stroom die uit het stopcontact komt, is altijd een mix van de stroom die vanuit de verschillende productiefaciliteiten op het elektriciteitsnet wordt gezet. Het is technisch niet mogelijk om duurzaam opgewekte stroom ‘direct’ te transporteren naar de klant. Zoals alle stroom wordt duurzaam opgewekte stroom (zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht) vanaf de productielocatie op het distributienet gezet waar het ‘vermengt’ met andere stroom.

Rekenmethode stroometiket

Om de oorsprong van duurzaam opgewekte stroom te bewijzen, maken energieleveranciers gebruik van het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO). Dit is vastgelegd in de regeling Garanties van Oorsprong en volgt uit de Elektriciteitswet 1998. Ook Vattenfall werkt in overeenstemming met deze wettelijke regeling.

Een door de overheid aangewezen onafhankelijke partij, CertiQ*, is verantwoordelijk voor de uitgave van GvO’s van Nederlandse oorsprong. Voor elke geproduceerde (en bij CertiQ aangemelde) MWh stroom ontvangt de producent één GvO.

Wanneer eenzelfde hoeveelheid als eindproduct ‘‘groene stroom’’ is geleverd aan klanten, wordt deze GvO door CertiQ afgeboekt van de certificaten­rekening van deze leverancier. Op deze manier kan een GvO slechts éénmaal worden gebruikt en vindt er dus geen dubbeltelling plaats. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op.

Vergelijk onze grootverbruik elektriciteit en gas producten

Vergelijk onze grootverbruik elektriciteit en gas producten

Bedrijven verschillen in hun energieverbruik en de manier waarop zij met energie omgaan. Dat begrijpen wij. Daarom bieden wij oplossingen voor grootverbruik elektriciteit en gas die passen bij u én uw bedrijf. 

Wij helpen uw bedrijf met verduurzamen

Het vergroenen van uw grootverbruik energie is een slimme keuze als u een duurzame stap wilt zetten. Ondernemen met 100% duurzame energie kan op verschillende manieren. Zo kunt u kiezen welke hernieuwbare bron uw energie opwekt en waar deze vandaan komt: uit Europese of Nederlandse windparken. U kunt ook verduurzamen door zelf energie op te wekken met behulp van de zon. Zoekt u advies over de best passende energieoplossing? Bel dan 020 892 00 75.

Altijd een oplossing voor uw zakelijke energie

Vrijblijvend zakelijk advies

Offerte

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

  • Een energiescan op locatie, met een bespaarplan op maat

  • Ondersteuning bij uw duurzaamheidsambities, van advies en subsidie­aanvraag tot installatie