1. Over Vattenfall
 2. Wat we doen
 3. We zijn begonnen bij onszelf

We zijn begonnen bij onszelf

Als één van de grootste Nederlandse energiebedrijven voelen we de urgentie om onze CO2-uitstoot flink terug te dringen. Wij zetten ons dan ook in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bekijk hoe we, om dit te bereiken, bij onszelf zijn begonnen.

Het opwekken van stroom

Dit hebben we al bereikt (2017 - 2023)

In onze stroometiketten kan je zien hoe al onze stroom wordt opgewekt.

Onze CO2-uitstoot bij het opwekken van stroom (in Mton)

CO2-uitstoot door het opwekken van stroom.JPG

Stand per 31-12-2023

Dit willen we nog gaan doen

 • We blijven investeren in de aanleg van nieuwe windparken. We gaan ervan uit dat we via aanbestedingen ten minste één nieuw windpark op zee mogen bouwen.
 • We begrijpen dat onze centrales in Velsen en IJmond voor Tata Steel essentieel zijn om een succesvolle transitie te maken naar de productie van fossielvrij staal en dat Tata op termijn de meest logische eigenaar van de centrales zal zijn. Vattenfall verwacht een overdracht vóór 2030 en gaat in de berekening van de uitstoot uit van het jaar 2027. In de berekeningen over de periode van 2017 tot en met 2023 is de CO2-uitstoot van de centrales in Velsen en IJmond nu nog meegenomen. Daarom zullen we dit met terugwerkende kracht corrigeren zodra wij geen eigenaar meer zijn.
 • We gaan minder uren draaien met de centrales Hemweg 9 en Diemen 33 en 34 en gaan in deze centrales over op hernieuwbare waterstof.

Hoe al onze stroom wordt opgewekt

Het stroometiket voor Consumenten & MKB

Bij Vattenfall Nederland Consumenten & MKB is 100% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland.

Stroometiket 2023

Het stroometiket voor de Zakelijke Markt

Bij Vattenfall Nederland Zakelijke Markt is bijna 52% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland.

Stroometiket 2023

Stadswarmte via onze warmtenetten

Dit hebben we al bereikt (2017 - 2023)

 • Op onze locatie in Diemen hebben we twee gascentrales die zowel elektriciteit als warmte produceren. Daarbij maken we gebruik van een warmtebuffer. Wanneer de centrales aan moeten om aan de vraag naar stroom te kunnen voldoen, wordt de warmte opgeslagen in de warmtebuffer. Wanneer het hard waait of de zon schijnt en er voldoende stroom uit fossielvrije bronnen is, hoeven we geen aardgas te stoken en kan de in de warmtebuffer opgeslagen warmte gebruikt worden in het warmtenet.
 • We hebben de CO2-uitstoot in deze periode nog beperkt kunnen verminderen.

Onze CO2-uitstoot bij stadswarmte via onze warmtenetten (in Mton)

CO2-uitstoot door stadswarmte via onze warmtenetten.JPG

Stand per 31-12-2023

Dit willen we nog gaan doen

 • We bouwen in Diemen een e-boiler. Deze installatie zet stroom uit fossielvrije bronnen om in warmte. De e-boiler zorgt ervoor dat deze stroom nuttig gebruikt kan worden en dat het niet nodig is om windmolens en zonneparken af te schakelen op momenten dat er een overschot aan stroom is. Dit draagt bij aan de stabiliteit van het stroomnet.
 • We verminderen de productie van warmte in elektriciteitscentrales en zorgen voor een alternatief met behulp van fossielvrije warmte­bronnen zoals restwarmte, aardwarmte en aquathermie en op termijn hernieuwbare waterstof:
  • In Leiden ontwikkelen we de eerste aquathermie-bron, waarbij we warmte terugwinnen uit de zuivering van rioolwater.
  • In 2028 maken we gebruik van de restwarmte van een datacenter in Amsterdam Noord-West.
  • We ontwikkelen samen met partners aardwarmtebronnen in Lelystad, Diemen en Almere. Rond 2030 sluiten we deze bronnen aan op onze warmtenetten.

We verlagen ook de CO2-uitstoot van de toeleveringsketen

Bij het verlagen van de CO2-uitstoot door het opwekken van stroom, stadswarmte en onze bedrijfsvoering, telt ook onze toeleverings­keten mee. De CO2-uitstoot hiervan maakt onderdeel uit van scope 3 en bestaat uit de uitstoot door:

 • De productie van materialen die worden gebruikt voor de opwek van energie. Zoals staal dat nodig is voor de bouw van een windpark.
 • De productie van materialen die worden gebruikt voor de bouw van warmtenetwerken en de (aansluiting van) warmtebronnen.
 • Het winnen van aardgas.

Samen met onze leveranciers werken we eraan om de CO2-uitstoot in de hele keten te verminderen. Daarbij maken we onder meer gebruik van de milieukosten­indicator. Met dit instrument kunnen we de CO2-uitstoot van diensten en producten die we inkopen, goed beoordelen en vergelijken. Verder nemen we in elk contract met een leverancier eisen op over duurzaamheid en het recyclen van afval. We streven hierbij naar een vermindering van de CO2-uitstoot van 50% bij de inkoop van producten en diensten in 2030.

Onze bedrijfsvoering in Nederland

Dit hebben we al bereikt (2017 - 2023)

 • Tussen 2019 en 2023 is onze uitstoot door vliegreizen met 49% verminderd.
 • We zijn overgestapt op elektrische leaseauto's.
 • En we hebben woon-werkverkeer per trein aangemoedigd. In 2023 reisde 44% van onze medewerkers met het OV naar het werk.

Onze CO2-uitstoot bij onze bedrijfsvoering in Nederland (in kton)

CO2-uitstoot door onze bedrijfsvoering.JPG

Stand per 31-12-2024

Dit willen we nog gaan doen

 • We streven ernaar dat ons hele bedrijfswagenpark in 2030 voor 100% uit elektrische of hybride wagens bestaat.
 • We willen in 2030 alleen nog stroom uit fossielvrije bronnen van bijvoorbeeld zonnepanelen gebruiken voor onze kantoorgebouwen.
 • We streven ernaar dat in 2030 de hoeveelheid bedrijfsafval met 30% is afgenomen ten opzichte van 2017.
 • Van het overgebleven afval streven we ernaar dat 85% herbruikbaar is. We gebruiken geen wegwerpbekers en -voedselverpakkingen meer.
 • We zijn van plan het aantal zakelijke reizen te verminderen. En als ze toch nodig zijn stimuleren we het gebruik van de trein in plaats van het vliegtuig. Ons streven is dat in 2040 82,5% van ons personeel dat doet.

Meer over onze ambitie