1. Grootzakelijk
 2. Sectoren
 3. Vastgoed
 4. Hogetemperatuur warmtepomp

Het hoge temperatuur warmtepompsysteem als vervanger van de cv-ketel

Een warmtepomp is een alternatieve oplossing om woningen aardgasvrij te verwarmen. Het is echter een uitdaging om bestaande woningen geschikt te maken voor een lage- of middentemperatuur warmtepomp. Vattenfall en Feenstra hebben daarom - in nauwe samenwerking met deskundige partners - een hoge temperatuur warmtepompsysteem ontwikkeld, dat efficiënt en één-op-één de cv-ketel in bestaande eengezinswoningen kan vervangen. Zonder kostbare voorbereidende maatregelen.

De voordelen van de hoge temperatuur warmtepomp

Het hoge temperatuur warmtepompsysteem is ontwikkeld als een één-op-één vervanging voor cv-ketels in de bestaande woningbouw en is bij uitstek geschikt voor individuele grondgebonden woningen. De drie belangrijkste uitgangspunten daarbij:

Aardgasvrij

Het warmtepompsysteem vervangt de cv-ketel volledig en levert ruimteverwarming én warm tapwater.

Bestaande woningen

Geschikt voor bestaande woningbouw en toepasbaar in woningen die zijn (na)geïsoleerd met traditionele maatregelen en een afgiftesysteem met radiatoren hebben.

Energiekosten neutraal

De maandelijkse energiekosten voor bewoners blijven gelijk of kunnen zelfs dalen.

Hoe werkt het systeem?

Werking hoge temperatuur warmtepomp

Typerend voor de hoge temperatuur warmtepomp is dat het systeem vergelijkbare aanvoer- en retourtemperaturen heeft als de cv-ketel. Het afgiftevermogen van de radiatoren blijft hierdoor voldoende. Het systeem is daarmee eenvoudig toe te passen op een bestaand en naar behoren functionerend afgiftesysteem.

Buffer als warmtebatterij

Een ander belangrijk kenmerk is de inzet van een buffer. Het door de warmtepomp geleverde vermogen wordt hierin opgeslagen en kan daarmee voor zowel ruimteverwarming als voor tapwaterbereiding worden gebruikt. Het belangrijkste van deze buffer is dat deze fungeert als een warmtebatterij, waarmee tijdelijk extra vermogen aan de woning kan worden geleverd. Dit maakt dat het systeem ook toepasbaar is in woningen die alleen met traditionele maatregelen zijn (na)geïsoleerd.

Systeemoverzicht

Het systeem bestaat uit een binnen- en een buitendeel:

Systeemoverzicht

Het buitendeel is een in Japan geproduceerde warmtepomp met het klimaatvriendelijke natuurlijke koudemiddel CO2. Het binnendeel is een, in Duitsland geproduceerd, gelaagd buffervat met in de behuizing ook alle pompen en regelelektronica. De regeling van het systeem is ontwikkeld door Vattenfall en Feenstra en afgestemd op de karakteristieken van Nederlandse eengezinswoningen.

Zorgeloze plaatsing en onderhoud

Onze warmtepomp is een monoblok-warmtepomp waarin het gehele koudecircuit is ondergebracht en de koppeling met het binnendeel wordt gelegd via cv-water. Omdat er geen koeltechnische handelingen nodig zijn, kunnen alle Feenstra vakmensen de warmtepomp plaatsen en onderhouden en zo de service leveren die u van ons gewend bent.

Wat zijn de voorwaarden en kosten?

Voorwaarden

Het hogetemperatuur warmtepompsysteem kan woningen verwarmen onder de volgende condities:

 • De maximale basisverwarmingslast ligt rond 6 kW. Dit is het vermogen dat nodig is om een woning op temperatuur te houden bij een buitentemperatuur van maximaal -10.
 • De piekvraag ligt rond 11 kW. Dit is het vermogen dat nodig is om een afgekoelde woning weer op temperatuur te brengen.
 • Een goed functionerend afgiftesysteem. Het systeem vereist dat elke radiator correct hydraulisch is ingeregeld.
 

Kosten

Het hogetemperatuur warmtepompsysteem heeft een verwachte levensduur van 30 jaar. In deze 30 jaar moet het buitendeel eenmalig worden vervangen en moet elke 2 jaar onderhoud worden uitgevoerd. De exacte kosten voor het systeem en installatie zijn afhankelijk van de specifieke situatie en worden met name beïnvloed door het leidingtracé tussen het buiten- en binnendeel en de inspanning om het afgiftesysteem in te regelen.

Wij verwachten dat een basisinstallatie ongeveer € 14.000 zal gaan kosten. Het gaat dan om materiaal, materieel en arbeid die nodig zijn om de bestaande cv-ketel te verwijderen en een werkend hogetemperatuur warmte-pompsysteem op te leveren. De prijs is exclusief btw, exclusief het realiseren van een elektrische kookvoorziening en exclusief het verwijderen van de gasmeter.

Alle voordelen op een rij

 • Aardgasvrij alternatief voor de cv-ketel
 • Geschikt voor bestaande afgiftesystemen met radiatoren
 • Behoud van warmte- en tapwatercomfort
 • Onderdeel van de woningwaardering (energielabel)
 • Toekomstbestendig en klimaatvriendelijk
 • Energiekosten neutraal

Wij helpen klanten hun klimaatdoelen te bereiken

Om ook onze klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen, hebben wij ons product- en dienstenaanbod flink uitgebreid. We doen er alles aan om het voor onze klanten eenvoudig en betaalbaar te maken om klimaatslimmer te kunnen leven.

Altijd een oplossing voor uw zakelijke energie

Onze beloften aan zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

 • Inzicht op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk.

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering

Altijd een oplossing voor uw zakelijke energie

Onze beloften aan zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

 • Inzicht op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk.

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering