Steeds meer energie opwekken met wind

Het uitbreiden en integreren van nieuwe duurzame opwekkingscapaciteit is een kernonderdeel van onze missie. Zo streven we naar een sterk portfolio van onshore en offshore windenergie om een sterke rol te blijven spelen in de Europese energietransitie.

Windenergie cruciaal voor de energietransitie

Goedkoopste grootschalige duurzame energiebron

In 2030 moet er tenminste 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit geproduceerd worden. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Windenergie is een belangrijke energiebron om dit doel te halen. Daarnaast behoort wind (en zon) tegenwoordig tot de goedkoopste grootschalige manieren om duurzame elektriciteit te produceren (Bron: RVO).

Lage CO2-voetafdruk

Windenergie heeft verschillende voordelen. Het is niet alleen een van de goedkoopste manieren om nieuwe energie op te wekken, maar heeft ook een erg lage CO2-voetafdruk. En moderne windparken compenseren hun afdruk al na een jaar, terwijl ze wel zo’n 25 jaar mee kunnen.

Daarbij willen we verdere klimaateffecten minimaliseren en stellen we strenge eisen aan de verwerking van windturbines aan het eind van hun levensduur. Vattenfall zet zich ervoor in dat we steeds meer windturbinebladen (wieken) recyclen. We streven ernaar dat dit tegen 2030 voor álle windturbinebladen het geval is.

Sterk portfolio van windparken

Vattenfall werkt in Europa aan een sterk portfolio van windparken op land en op zee. Bij Energiepark Haringvliet Zuid zelfs in combinatie met zonne-, wind- en batterijtechnologie. Deze combinatie biedt veel voordelen: energieopwek, opslag en netaansluiting maken gebruik van dezelfde infrastructuur, wat synergie en efficiency oplevert. Verder zorgt de batterijopslag voor netstabiliteit, het opvangen van piekbelasting en een continue energievoorziening.

Meer dan 1.300 windturbines

Vattenfall zet in Nederland en in Europa vol in op wind. Tegenwoordig exploiteren we meer dan 1.300 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 6,1 GW, verspreid over vijf landen in Europa.

  • Een mooi lokaal voorbeeld is ons offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Het, in 2023 in gebruik genomen, windpark heeft een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het jaarverbruik van ruim 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.
  • Een internationaal voorbeeld is ons grootste onshore windpark in Zweden, Blakliden Fäbodberget. De 84 windturbines van het in 2022 geopende windpark wekken meer dan een miljard kilowattuur elektriciteit per jaar op, wat overeenkomt met het verbruik van circa 200.000 huishoudens.
  • Een ander internationaal voorbeeld is het offshore windpark Kriegers Flak, het grootste in Scandinavië. Kriegers Flak werd in 2021 geopend en heeft de Deense windenergieproductie met 16% verhoogd. Dit park heeft een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het jaarverbruik van zo’n 600.000 huishoudens.

Onze windparken in Nederland

We hebben recentelijk in Nederland een aantal windparken in bedrijf genomen. En een aantal windparken is al langer in bedrijf. Daarnaast is een aantal windparken nog in ontwikkeling

Offshore windpark Hollandse Kust Zuid

Eerste subsidievrije windpark op zee

In de zomer van 2021 is begonnen met de ontwikkeling van het 1,5 GW offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Windpark Hollandse Kust Zuid bestaat uit 139 11MW Siemens Gamesa wind turbines met bladen van 97 meter lang en een tiphoogte van 225 meter vanaf zeeniveau. Windpark Hollandse Kust Zuid zal een elektriciteitsproductie hebben die overeenkomt met het jaarverbruik van ruim 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

Op 29 september 2023 is dit eerste subsidievrije offshore windpark voor de Nederlandse kust ingehuldigd door Koning Willem-Alexander. Huishoudens, bedrijven en industriële partners kunnen daarna profiteren van de fossielvrije elektriciteit die het windpark zal opwekken. Hollandse Kust Zuid is eigendom van Vattenfall, BASF en Allianz.

De windparken van Vattenfall in Europa

Kom meer te weten over Vattenfalls onshore en offshore windparken, hun locaties en andere feiten.

Bekijk al onze windparken

Hybride parken combineren batterijen, wind- en zonne-energie

Hybride energiepark Haringvliet

Batterijen brengen de netstabiliteit in balans en slaan fossielvrije elektriciteit op. In het hybride energiepark Haringvliet in Nederland combineert Vattenfall de drie technologieën. Lees meer over deze combinatie.

Drijvende windparken : de volgende grote innovatie

Drijvende windparken vormen onze volgende grote ontwikkeling. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat zo’n park uit windturbines waarvan de funderingen niet vastzitten aan de zeebodem. Op dit moment verkennen we in Schotland de innovatieve technologie waarmee we ook in diepe wateren duurzame elektriciteit op kunnen wekken.

Lees meer over drijvende windparken

Ook interessant