Steeds meer elektriciteit opwekken met wind

Het uitbreiden en integreren van nieuwe duurzame opwekkingscapaciteit is een kernonderdeel van onze ambitie. Zo streven we naar een sterk portfolio van onshore en offshore windparken om een belangrijke rol te kunnen blijven spelen in de energietransitie.

Windenergie is cruciaal voor de energietransitie

 • Mix van verschillende duurzame energiebronnen nodig

  Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie, die voor iedereen betaalbaar is. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn en in 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

  Omdat er niet één vorm van duurzame energie is die volledig in de toekomstige energiebehoefte kan voorzien, is er een combinatie van verschillende duurzame energiebronnen nodig.

 • Zowel windparken op zee als op land nodig

  Volgens de Nederlandse overheid moet de meeste energie uit windenergie komen. Nederland heeft met de Noordzee ook een gunstige plek om energie op te wekken op zee. Omdat alleen windmolens op zee niet voldoende energie leveren, zijn ook windmolens en windparken op land een belangrijke bron van energie. Windmolens op land zijn één van de grootste energiebronnen van Nederland als gevolg van een aantal redenen. Zo is windenergie:

  • vrij eenvoudig op te wekken en daardoor goedkoop,
  • betrouwbaar en efficiënt,
  • ruimschoots beschikbaar.

  Bij windturbines op land kan de energie opgewekt worden waar die nodig is. En hoeft dus niet verplaatst te worden. Dit scheelt transportkosten. De combinatie met zonne-energie zorgt voor een constante, betrouwbare levering van duurzame energie. En het maakt Nederland minder afhankelijk van energie uit andere landen.

 • Wij exploiteren tegenwoordig meer dan 1.300 windturbines

  Vattenfall investeert de komende jaren in het opwekken van windenergie. Tegenwoordig exploiteren we meer dan 1.300 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van ongeveer 6,1 GW, verspreid over vijf landen in Europa.

  Een mooi lokaal voorbeeld is ons offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Het, in 2023 in gebruik genomen, windpark heeft een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het gemiddeld jaarverbruik van ruim 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

  Een internationaal voorbeeld is ons grootste onshore windpark in Zweden, Blakliden Fäbodberget. De 84 windturbines van het in 2022 geopende windpark wekken meer dan een miljard kilowattuur elektriciteit per jaar op, wat overeenkomt met het gemiddeld verbruik van circa 200.000 huishoudens.

  Een ander internationaal voorbeeld is het offshore windpark Kriegers Flak, het grootste in Scandinavië. Kriegers Flak werd in 2021 geopend en heeft de Deense windenergieproductie met 16% verhoogd. Dit park heeft een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het gemiddeld jaarverbruik van zo’n 600.000 huishoudens.

 • Hybride parken combineren batterijen, wind- en zonne-energie

  In het op 22 maart 2022 geopende energiepark Haringvliet worden wind, zon en batterijen met elkaar gecombineerd. Daarmee wordt de productie van elektriciteit goedkoper, wordt de beschikbare netcapaciteit beter gebruikt en is er minder impact op de omgeving. Het is de eerste keer dat Vattenfall de drie technieken op een plek met elkaar combineert. Het project wordt zo positief ontvangen door alle stakeholders dat het energiepark een blauwdruk vormt voor toekomstige projecten.

  Lees meer over deze combinatie van zon, wind en batterijen.

 • Windenergie van Vattenfall heeft een steeds lagere CO2-voetafdruk

  Windenergie is niet alleen één van de grootste hernieuwbare bronnen om energie op te wekken, maar heeft ook een steeds lagere CO2-voetafdruk. Zo is de CO2-voetafdruk van de windenergie van Vattenfall de afgelopen jaren teruggebracht tot 13 gram per geproduceerd kilowattuur. Die was in 2016 nog 15 gram en de trend in reductie zet zich alleen maar voort.

  Het nieuwe Zweedse windpark Blakliden Fäbodberget behaalde een recordlaagte van 8 g CO2/kWh. In dit geval is dat een vermindering van de uitstoot met 47 procent in vergelijking met zes jaar geleden. Daarnaast is het verschil met op fossiele brandstoffen gebaseerde elektriciteitsproductie enorm.

Onze windparken in Nederland

We hebben recentelijk in Nederland een aantal windparken in bedrijf genomen. En een aantal windparken is al langer in bedrijf. Daarnaast is een aantal windparken nog in ontwikkeling

Ons grootste offshore windpark Hollandse Kust Zuid

Eerste subsidievrije windpark op zee

In de zomer van 2021 is begonnen met de ontwikkeling van het 1,5 GW offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Windpark Hollandse Kust Zuid bestaat uit 139 11MW Siemens Gamesa wind turbines met bladen van 97 meter lang en een tiphoogte van 225 meter vanaf zeeniveau. Windpark Hollandse Kust Zuid zal een elektriciteitsproductie hebben die overeenkomt met het jaarverbruik van ruim 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

Op 29 september 2023 is dit eerste subsidievrije offshore windpark voor de Nederlandse kust ingehuldigd door Koning Willem-Alexander. Huishoudens, bedrijven en industriële partners kunnen daarna profiteren van de fossielvrije elektriciteit die het windpark zal opwekken. Hollandse Kust Zuid is eigendom van Vattenfall, BASF en Allianz.

Vattenfall en CIP winnen tender IJmuiden Ver

Zeevonk heeft een vergunning gekregen voor de bouw van windpark IJmuiden Ver Beta. Deze joint venture is een samenwerking van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) via haar Energy Transition Fund. Het windpark krijgt een vermogen van 2 GW. Tussen de windturbines verrijst een drijvend zonnepark op zee met een vermogen van 50 MW en in de haven van Rotterdam komt een nieuwe elektrolyser, die een groot deel van de elektriciteit van het windpark gaat omzetten in groene waterstof.

De windparken van Vattenfall in Europa

Kom meer te weten over Vattenfalls onshore en offshore windparken, hun locaties en andere feiten.

Bekijk al onze windparken

Drijvende windparken : de volgende innovatie

Drijvende windparken vormen onze volgende innovatie. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat zo’n park uit windturbines waarvan de funderingen niet vastzitten aan de zeebodem. Op dit moment verkennen we in Schotland de innovatieve technologie waarmee we ook in diepe wateren duurzame elektriciteit op kunnen wekken.

Lees meer over drijvende windparken

Meer lezen over windenergie en windmolens