Samen op weg naar duurzame logistieke sector

Bij het realiseren van onze ambitie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken, werken wij samen met veel verschillende bedrijven en organisaties. Lean & Green is één van die organisaties. Vattenfall en Lean & Green willen met hun samenwerking bijdragen aan het verduurzamen van de transport- en logistieksector, door het bieden van producten, diensten en kennis & expertise aan de sector.

Op weg naar duurzame oplossingen en efficiënte logistieke processen

Lean & Green is het leidende CO2-reductieprogramma waar zowel verladers als bedrijven, die binnen de logistieke dienstverlening werkzaam zijn, aan kunnen deelnemen. Het programma geeft - door jaarlijks meten van de CO2-erkenning aan de verbeteringen van de CO2-prestatie via het Lean & Green 5 Star Framework.

Lean & Green bestaat uit meer dan 250 betrokken deelnemers binnen Nederland. En is de afgelopen jaren verder uitgebreid door heel Europa naar maar liefst 13 landen. Dit zijn allemaal bedrijven die op verschillende manieren actief op de weg zijn naar 0% emissie.

U vindt hier meer informatie over Lean & Green.

Logo Lean & Green

Eerdere kennissessies met Lean & Green

Optimaal gebruik van duurzame energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen

Wat zijn de mogelijkheden als het gaat om het duurzaam opwekken van energie voor een logistieke organisatie? En kan dit ook op een fijne manier worden opgeslagen, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt? Tijdens de online kennissessie van 24 juni 2022 met onze partner Lean & Green kwamen deze onderwerpen ter sprake.

Duurzame stappen voor de transportsector

Duurzame stappen

Hoe kunnen we de ecologische voetafdruk van de transport- en opslagsector verkleinen? Van grote stappen als het volledig zelf duurzaam opwekken van elektriciteit, tot kleine stappen in de vorm van een enkel elektrisch voertuig in gebruik nemen. Tijdens de online kennissessie van 28 januari 2021 met onze partner Lean & Green kwamen deze onderwerpen ter sprake.

Terugblik Lean & Green Summit 2021

De Lean & Green Summit 2021 bracht bezoekers in de gelegenheid om mensen die hetzelfde probleem herkennen - en misschien al opgelost hebben - te spreken. Want door in gesprek te gaan met andere bedrijven, ook al zijn het wellicht concurrenten, kun je veel van elkaar leren.

Onze Transport- en opslag-specialisten staan voor u klaar!

Duurzame oplossingen voor de transportsector

De Nederlandse transportsector staat voor de grote uitdaging om de CO2-uitstoot in 2030 met bijna 50% terug te dringen. Wij bieden onze transport- en opslag klanten de producten en diensten om dat mogelijk te maken.

Duurzame oplossingen voor de transportsector

Onze beloften aan zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

  • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

  • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering