1. Home
  2. Stroom
  3. Stroometiket

Het stroometiket: zo weet je precies waar je stroom vandaan komt

Met het stroometiket zie je precies waar je stroom vandaan komt en wat de gevolgen zijn voor het milieu. 

Ons stroometiket

Stroometiket 2020

Je ziet het stroometiket van vorig jaar

Wij kunnen pas achteraf goed bepalen met welke energiebronnen we onze stroom hebben opgewekt. Daarom zie je hierboven het stroometiket met de opgewekte stroom van 2020. In mei 2022 publiceren we het stroometiket van 2021. 

Bekijk hier het stroometiket voor de zakelijke markt

Meer stroom uit zon en wind

Een steeds groter deel van onze standaard stroom wordt duurzaam opgewekt.

Stroometiket
Vattenfall
% Opgewekt in Nederland met wind, zon en water Totaal % op
duurzame wijze opgewekt
2020 35,0% 55,3%
2019 18,0% 37,1%
2018 12,6% 30,2%
2017  4,4% 22,3%

Fossielvrij leven

Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is onze missie. Daarom gaat meer dan de helft van onze investeringen naar duurzame energie, vooral windenergie. Om genoeg stroom te leveren voor al onze klanten bieden we nu een combinatie van groene en standaard stroom. Binnen één generatie zal dat alleen nog groene stroom zijn.

We worden steeds groener

Bij Vattenfall Groep Nederland wordt een steeds groter deel van de stroom duurzaam opgewekt.

Stroometiket
Vattenfall
% Opgewekt in Nederland met wind, zon, water en biomassa Totaal % op
duurzame wijze opgewekt
2020 23,0% 50,0%
2019 14,4% 43,4%
2018 10,41% 36,9%
2017 7,34% 30,5%

Groen uit Nederland

Onze groene stroom 'Groen uit Nederland' is opgewekt met windmolens, waterkrachtcentrales en zonneparken in Nederland. Dat doen we samen met onze partners, zoals lokale windboeren. 

Groen uit Nederland

Meer over het stroometiket

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom in 2020 is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Het stroometiket geeft daarnaast inzicht in de milieugevolgen van het gebruik van deze energiebronnen. Het kan pas na een jaar worden opgesteld, omdat dan de precieze verhouding bepaald kan worden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket. Jaarlijks laten wij het stroometiket controleren door onze accountant.

Toelichting bij het stroometiket

In de tabel geven wij per product aan welke energiebronnen zijn gebruikt om stroom op te wekken. Onderaan zie je wat de milieugevolgen zijn van de productie van stroom. Dit wordt aangegeven door de hoeveelheid CO2-uitstoot (koolstofdioxide) en de hoeveelheid radioactief afval per kWh. De gegevens in de kolom van ‘Vattenfall NL Consumenten & MKB’ laten de samenstelling van de energiebronnen zien die Vattenfall levert aan de consumentenmarkt en de kleinzakelijke markt. In de kolom van ‘Vattenfall Groep NL’ zie je welke energiebronnen zijn gebruikt voor de levering van stroom door Vattenfall aan de consumentenmarkt, kleinzakelijke markt en grootzakelijke markt. Vattenfall Groep NL is sinds 1 juli 2009 onderdeel van Vattenfall.

Werking groene-stroommarkt

De stroom die uit het stopcontact komt, is altijd een mix van de stroom die vanuit de verschillende productiefaciliteiten op het elektriciteitsnet wordt gezet. Het is technisch niet mogelijk om duurzaam opgewekte stroom ‘direct’ te transporteren naar de klant. Zoals alle stroom wordt duurzaam opgewekte stroom (zoals zonne-energie, windenergie en kleinschalige waterkracht) vanaf de productielocatie op het distributienet gezet waar het ‘vermengt’ met andere stroom.

Rekenmethode stroometiket

Om de oorsprong van duurzaam opgewekte stroom te bewijzen, maken energieleveranciers gebruik van het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO). Dit is vastgelegd in de regeling Garanties van Oorsprong en volgt uit de Elektriciteitswet 1998. Ook Vattenfall werkt in overeenstemming met deze wettelijke regeling. Een door de overheid aangewezen onafhankelijke partij, CertiQ*, is verantwoordelijk voor de uitgave van GvO’s van Nederlandse oorsprong. Voor elke geproduceerde (en bij CertiQ aangemelde) MWh stroom ontvangt de producent één GvO. Wanneer eenzelfde hoeveelheid als eindproduct ‘‘groene stroom’’ is geleverd aan klanten, wordt deze GvO door CertiQ afgeboekt van de certificatenrekening van deze leverancier. Op deze manier kan een GvO slechts eenmaal worden gebruikt en vindt er dus geen dubbeltelling plaats. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op.

Definities van het stroometiket

Wij hebben het stroometiket opgesteld volgens de daarvoor vastgestelde definities. Deze definities leest u hier

Komt alle groene stroom uit Nederland?

De stroom van ons groene product Groen uit Nederland is 100% in Nederland opgewekt.

Cirkeldiagram over opwek van 100% Groen uit Nederland van Vattenfall

Ons product Stroom bestaat uit een deel groene stroom en een deel standaard stroom. De groene stroom is opgewekt met wind, water en zon in Nederland én Europa. Hieronder zie je de verhoudingen.

Cirkeldiagram opwek standaard Stroom van Vattenfall. Iets meer dan 50% ook al uit wind en zon

 

Meer informatie over stroom