Het stroometiket: zo weet je precies waar je stroom vandaan komt

Met het stroometiket zie je precies waar je stroom vandaan komt en wat de gevolgen zijn voor het milieu. 

Stroometiket 2021 Vattenfall

Je ziet het stroometiket van 2021

Wij kunnen pas achteraf goed bepalen met welke energiebronnen we onze stroom hebben opgewekt. Daarom zie je hierboven het stroometiket met de opgewekte stroom van 2021. In mei 2023 publiceren we het stroometiket van 2022.

Bekijk hier het stroometiket voor de zakelijke markt

Meer stroom uit zon en wind

Een steeds groter deel van onze producten Stroom en VastePrijsStroom wordt duurzaam opgewekt.

Stroometiket
Stroom en VastePrijsStroom
% Opgewekt in Nederland met wind, zon en water Totaal % op
duurzame wijze opgewekt
2021 74,3% 74,3%
2020 35,0% 55,3%
2019 18,0% 37,1%
2018 12,6% 30,2%
2017  4,4% 22,3%

Straks 100% groene stroom voor alle klanten thuis

Binnen enkele jaren is 100% groene stroom uit Nederland beschikbaar voor alle klanten thuis. Ook investeren we flink in de opwek van groene stroom uit zon, water en wind. Zoals Hollandse Kust Zuid, het eerste windpark op zee dat zonder subsidie gebouwd wordt.

We beginnen bij onszelf

Fossielvrij leven

Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is onze missie. Daarom gaat meer dan de helft van onze investeringen naar duurzame energie, vooral windenergie. Om genoeg stroom te leveren voor al onze klanten bieden we nu een combinatie van groene en standaard stroom. Binnen één generatie zal dat alleen nog groene stroom zijn.

We worden steeds groener

Bij Vattenfall Groep Nederland wordt een steeds groter deel van de stroom duurzaam opgewekt.

Stroometiket
Vattenfall Groep Nederland
% Opgewekt in Nederland met wind, zon, water en biomassa Totaal % op
duurzame wijze opgewekt
2021 33,4% 55,5%
2020 23,0% 50,0%
2019 14,4% 43,4%
2018 10,41% 36,9%
2017 7,34% 30,5%

Straks 100% groene stroom voor alle klanten thuis

Binnen enkele jaren is 100% groene stroom uit Nederland beschikbaar voor alle klanten thuis. Ook investeren we flink in de opwek van groene stroom uit zon, water en wind. Zoals Hollandse Kust Zuid, het eerste windpark op zee dat zonder subsidie gebouwd wordt.

We beginnen bij onszelf

Meer over het stroometiket

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom in 2021 is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Het stroometiket geeft daarnaast inzicht in de milieugevolgen van het gebruik van deze energiebronnen. Het kan pas na een jaar worden opgesteld, omdat dan de precieze verhouding bepaald kan worden.

Toelichting bij het stroometiket

In de tabel geven wij per product aan welke energiebronnen zijn gebruikt om stroom op te wekken. Onderaan zie je wat de milieugevolgen zijn van de productie van stroom. Dit wordt aangegeven door de hoeveelheid CO2-uitstoot (koolstofdioxide) en de hoeveelheid radioactief afval per kWh. De gegevens in de kolom van ‘Vattenfall NL Consumenten & MKB’ laten de samenstelling van de energiebronnen zien die Vattenfall levert aan de consumentenmarkt en de kleinzakelijke markt in Nederland. In de kolom van ‘Vattenfall Groep NL’ zie je welke energiebronnen zijn gebruikt voor de levering van stroom in Nederland door alle bedrijven die onderdeel uitmaken van Vattenfall Nederland. Vattenfall Groep NL is sinds 1 juli 2009 onderdeel van Vattenfall.

Werking groene-stroommarkt

De stroom die uit het stopcontact komt, is altijd een mix van de stroom die vanuit de verschillende productiefaciliteiten op het elektriciteitsnet wordt gezet. Het is technisch niet mogelijk om duurzaam opgewekte stroom ‘direct’ te transporteren naar de klant. Zoals alle stroom wordt duurzaam opgewekte stroom (zoals zonne-energie, windenergie en kleinschalige waterkracht) vanaf de productielocatie op het distributienet gezet waar het ‘vermengt’ met andere stroom.

Rekenmethode stroometiket

Om de oorsprong van duurzaam opgewekte stroom te bewijzen, maken energieleveranciers gebruik van het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO). Dit is vastgelegd in de regeling Garanties van Oorsprong en volgt uit de Elektriciteitswet 1998. Ook Vattenfall werkt in overeenstemming met deze wettelijke regeling. Een door de overheid aangewezen onafhankelijke partij, CertiQ*, is verantwoordelijk voor de uitgave van GvO’s van Nederlandse oorsprong. Voor elke geproduceerde (en bij CertiQ aangemelde) MWh stroom ontvangt de producent één GvO. Wanneer eenzelfde hoeveelheid als eindproduct ‘‘groene stroom’’ is geleverd aan klanten, wordt deze GvO door CertiQ afgeboekt van de certificatenrekening van deze leverancier. Op deze manier kan een GvO slechts eenmaal worden gebruikt en vindt er dus geen dubbeltelling plaats. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op.

Definities van het stroometiket

Wij hebben het stroometiket opgesteld volgens de daarvoor vastgestelde definities. Voor het stroometiket 2021 zijn deze gelijk aan die voor het stroometiket 2020. Deze definities leest u hier

Komt alle groene stroom uit Nederland?

Alle stroom die Vattenfall NL Consumenten & MKB levert, wordt in Nederland opgewekt.

De stroom van ons groene product Groen uit Nederland is volledig duurzaam en in Nederland opgewekt. Dit zijn de cijfers uit het stroometiket van 2021.

Ook de stroom van onze andere producten wordt volledig in Nederland opgewekt. Het grootste deel van de stroom is groene stroom. De rest van de stroom is opgewekt met gascentrales.

Bekijk ons stroometiket

Meer informatie over stroom