Zo koopt u emissierechten slim in

De prijs van emissierechten zal de komende tijd stijgen. Hierdoor is inkopen op het moment dat u de emissierechten nodig hebt, op de spotmarkt, risicovol. Inkopen tegen gemiddelde prijzen, via forwards of veilingen, kan daarom slimmer zijn. We leggen de mogelijkheden voor het slimmer inkopen van emissierechten kort aan u uit.

1. Emissierechten tegen een gemiddelde prijs inkopen

Door emissierechten in te kopen tegen een gemiddelde dag-, week- of maandprijs heeft u meer zekerheid. Zo ontloopt u het risico van inkopen tijdens een kortstondige prijsstijging, maar tegelijkertijd neemt het de kans op voordeel van een kortstondige prijsdaling weg. U weet wél beter wat u krijgt voor welke prijs. En dat is een geruststellend idee.

Lees ook het artikel 'Waarom de prijs van emissierechten zal stijgen'

2. Emissierechten inkopen via forwards

Ook wanneer u ‘forwards’ koopt, weet u precies waar u aan toe bent. Forwards zijn afspraken over toekomstige rechten. U legt de prijs en de hoeveelheid rechten nu al vast voor in de toekomst. Een prettig idee.

3. Emissierechten inkopen via veilingen

Een deel van de emissierechten die de EU jaarlijks uitgeeft, komt op de markt via veilingen. Dit zijn de veilingen van de verschillende EU-lidstaten. U koopt dus direct van de staat. Prijzen en handelsvolumes zijn openbaar.

Een miljard rechten per jaar

Ons team van onze experts analyseert dagelijks de emissiehandel voor u en verhandelt jaarlijkse zo’n miljard rechten. We beperken de financiële risico’s voor uw bedrijf zoveel mogelijk. Een zorg minder voor u.

Slim inspelen op verwachte prijsstijgingen van emissierechten

In deze whitepaper leest u meer over deze verwachte prijsstijgingen van emissierechten en hoe u actie kunt ondernemen.

Download de whitepaper

Meer over hetzelfde onderwerp