1. Grootzakelijk
  2. Duurzaam ondernemen
  3. Energie uit duurzame bronnen

Steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen

Wij wekken in Nederland elektriciteit en warmte op uit vele soorten energiebronnen, waaronder wind, zon, water en biomassa. Met een totaal van 1.295 MW aan eigen opwek uit hernieuwbare (duurzame) bronnen waren we in de periode 2016 - 2021 de grootste duurzame investeerder in Nederland. En ook daarna zijn we daarin blijven investeren.

Onze energiecentrales

Maak kennis met onze energiecentrales in Nederland en kom meer te weten over hun locatie en de hoeveel elektriciteit en warmte die we daarmee produceren.

Investeren in energieproductie uit hernieuwbare bronnen

Wij zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om dat te bereiken investeren we in het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie. Zo neemt het aandeel energie uit duurzame bronnen in Nederland steeds verder toe. Flexibel eigenaarschap van onze energieparken maakt het mogelijk verder te investeren in duurzame energieproductie.

Flexibel eigenaarschap

Hernieuwbare projecten om fossiele energie te vervangen, brengen over het algemeen hoge investeringskosten met zich mee en het duurt lang voordat deze projecten zich terugverdienen. Wij ontwikkelen en bouwen energieparken, exploiteren ze en doen het onderhoud ervan. Het is echter niet altijd noodzakelijk om ook direct eigenaar te zijn van een energiepark. Soms willen we het volledige eigendom behouden, soms zoeken we mede-investeerders of verkopen we een park actief.

Uitbreiden productie energie uit duurzame bron

De komende jaren zullen we regelmatig (delen van) onze energieparken verkopen. De opbrengsten die hieruit volgen, maken het voor ons mogelijk verder te investeren in de ontwikkeling van nieuwe energieparken die energie uit duurzame bron opwekken. Zo bouwen we duurzame energieproductie steeds verder uit en versnellen we de weg naar ons doel.

Lees het persbericht over Hollandse Kust Zuid

Ook interessant om te weten