1. Grootzakelijk
 2. Duurzaam ondernemen
 3. Alles over de CO₂-prestatieladder

Alles over de CO2-prestatieladder

Met de CO2-prestatieladder kunt u als ondernemer laten zien hoe uw bedrijf presteert bij het terugdringen van uw CO2-uitstoot. Het is een CO2-managementsysteem met vijf niveaus, die de mate van ‘duurzame volwassenheid’ van het bedrijf aangeven. De CO2-prestatieladder stimuleert u om de CO2-uitstoot elk jaar verder terug te dringen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, u bespaart er ook nog mee op uw energiekosten. Wie kiest voor dit instrument, kiest voor minder CO2-uitstoot en dus een schonere omgeving.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO stimuleert met behulp van de CO2-prestatieladder bedrijven en overheden om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, kunnen dit zien als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Jaarlijkse audit

Elke gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geauditeerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling. Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

Voordeel bij aanbestedingen

Gecertificeerde bedrijven krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Bedrijven op de CO2-prestatieladder worden beloond met een concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het voordeel per niveau van de ladder.

De 5 niveaus van de CO2-prestatieladder

De niveaus op de CO2-prestatieladder lopen van niveau 1 tot niveau 5. Niveau 1 is het begin, niveau 5 is het hoogst haalbare. Aan elk niveau zijn andere eisen verbonden.

 1. Niveau 1

  • U heeft de energiestromen van uw bedrijf kwalitatief in kaart gebracht.
  • U kent de potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie.
  • U communiceert in- en extern op ad hoc basis over het beleid van uw bedrijf met betrekking tot energiebesparing en duurzame energie.
  • U bent op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie voor uw bedrijf.
 2. Niveau 2

  • U heeft de energiestromen van uw bedrijf kwantitatief in kaart gebracht.
  • Uw bedrijf heeft een kwalitatieve doelstelling geformuleerd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.
  • U communiceert intern structureel over haar energiebeleid en reductiedoelstellingen van uw bedrijf.
  • U neemt met uw bedrijf passief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.
 3. Niveau 3

  • Uw bedrijf beschikt over een actueel CO2-emissie-inventaris voor haar eigen CO2-uitstoot dat volgens de ISO-standaard is opgesteld en eventueel door een onafhankelijke instelling is geverifieerd.
  • U beschikt voor uw bedrijf over kwantitatieve doelstellingen voor uw CO2-uitstoot.
  • Uw bedrijf communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.
  • U neemt met uw bedrijf actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie. Het afnemen van Nederlandse wind is een belangrijk pluspunt voor wie dit niveau wil bereiken.
 4. Niveau 4

  • De ketenemissies zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd.
  • Uw bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor de ketenemissies.
  • Uw bedrijf onderhoudt een active dialoog met belanghebbenden. U kunt met uw bedrijf aantonen dat u initiatiefnemer bent van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.
 5. Niveau 5

  • Uw bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar A-leveranciers.
  • U toont aan dat de door uw bedrijf geformuleerde doelstellingen op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd.
  • U committeert zich met uw bedrijf publiekelijk aan een CO2-reductieprogramma van de overheid of maatschappelijke organisatie.
  • Uw bedrijf kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieprogramma.

Whitepaper: In 5 stappen uw CO₂ reduceren

In deze whitepaper leest u wat de CO2-prestatieladder is en hoe u zorgt dat deze in uw voordeel werkt.

Download de whitepaper

De 4 belangrijkste voordelen

De 4 belangrijkste voordelen van het werken met de CO2-prestatieladder zijn:

 1. CO2-reductie die direct beloond wordt

  Minder CO2-uitstoot is de reden dat uw bedrijf kiest voor een CO2-managementsysteem. Inmiddels is bewezen dat die reductie inderdaad behaald wordt met de CO2-prestatieladder. Tussen 2010 en 2014 stootten bedrijven die gebruikmaken van de prestatieladder per euro omzet 3,2 procent minder CO2 uit dan de jaren ervoor. Omdat bedrijven beoordeeld worden op hun reductie, beloont de ladder positieve inspanning, ook bij een lage startpositie.

 2. Economisch voordeel bij aanbestedingen

  Certificering zorgt voor een fictieve korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen. Die korting kan ervoor zorgen dat een opdracht u tóch gegund wordt bij een hogere prijs.

    Inschrijf
  prijs
  Niveau
  ladder
  Fictief
  voordeel
  Fictieve
  prijs
  Winst
  aanbesteding
  A 9,7 miljoen niet 0% 9,7 miljoen Nee
  B 10 miljoen 3 4% 9,6 miljoen Nee
  C 10,3 miljoen 4 7% 9,58 miljoen Ja

  Opdrachtgevers bepalen zelf met welk gunningsvoordeel zij werken. In dit voorbeeld levert de aanwezigheid op de hogere traptrede het bedrijf dus een opdracht van 10,3 miljoen op.

 3. Besparen op uw energieverbruik

  Naast het voordeel bij aanbestedingen levert de ladder heel direct geld op doordat u energie bespaart en daarmee uw energiekosten verlaagd. De energiebesparing van deelnemers varieert tussen de 1 en 4% per jaar.

 4. Imagoverbetering

  Door te laten zien hoe uw bedrijf scoort op de CO2-prestatieladder, werkt u aan uw imago als duurzame leverancier en werkgever. Voor veel consumenten en werknemers speelt dit aspect een belangrijke rol in de keuzes die zij maken.

100% duurzaam opgewekte Nederlandse windenergie

NederlandseWind

De CO2-prestatieladder is een uitgekiend instrument. Doordat bedrijven op niveau 4 en 5 met de gehele keten aan de slag gaan, is de impact groot. De eisen die dit instrument stelt, worden aangepast aan verbeterde CO2-prestaties in de bedrijfstak, innovaties en nieuwe inzichten.

Window dressing wordt niet beloond. Zo waardeert de ladder alleen elektriciteit dat voor 100% opgewekt is door windmolens in Nederland. De reden? Garanties van Oorsprong uit het buitenland dragen niet bij aan het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening.

Kies voor NederlandseWind
Onze duurzaam opgewekte Nederlandse windenergie voldoet aan de eisen van het keurmerk Milieukeur (ook bekend als het SMK-keurmerk) en is hier ook mee gecertificeerd. Het keurmerk geldt als bewijs dat onze Nederlandse windenergie voldoet aan de eisen die de CO2-prestatieladder stelt aan duurzaam opgewekte energie.

Met NederlandseWind van Vattenfall bent u ervan verzekerd dat de windenergie afkomstig is van een Nederlands windpark. Hiermee wordt uw energie 100% duurzaam.

Samen op weg naar een fossielvrije toekomst

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze experts van de Markt Expertise Desk helpen u graag met al uw vragen over de energiemarkt. Zo ook met het verduurzamen van uw bedrijf via zonne-, en windenergie en laadpalen.

Markt Expertise Desk

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering