Waarom de prijs van emissierechten zal stijgen

Waarom de prijs van emissierechten zal stijgen

Als gevolg van de economische crisis daalde de prijs van emissierechten enorm. Door het aantrekken van de economie en nieuwe Europese maatregelen zal de prijs de komende tijd echter weer gaan stijgen. We leggen u graag uit waarom.

Prijsdaling door overschotten emissierechten

In 2009 ligt de prijs voor de uitstoot van een ton CO2 op € 30. Maar dan zorgt de economische crisis voor een flinke daling van de productie in Europa. Hierdoor is er veel minder CO2-uitstoot, waardoor bedrijven emissierechten over hebben. Door deze overschotten daalt de prijs. In 2017 ligt deze nog maar op € 5 per ton CO2. Maar dat gaat de komende jaren absoluut veranderen.

Slim inspelen op verwachte prijsstijgingen van emissierechten

Whitepaper Slim inspelen op verwachte prijsstijgingen

In deze whitepaper leest u meer over deze verwachte prijsstijgingen van emissierechten en hoe u actie kunt ondernemen.

Download de whitepaper

Oorzaken van de verwachte prijsstijging

Het herstel van de economie zorgt ervoor dat de productie in Europa weer toeneemt, waardoor de uitstoot van CO2 zal toenemen. Omdat is afgesproken in de EU dat er jaarlijks minder rechten worden verdeeld, zal dit leiden tot een prijsstijging op de markten voor emissierechten. Daarnaast voert de Europese Commissie diverse maatregelen in om de markt te stabiliseren.

Vanaf 1 januari 2019 treedt de Market Stability Reserve in werking. Dit houdt in dat emissierechten automatisch uit de markt gehaald worden als er een te hoog overschot ontstaat. Deze rechten staan als het ware in reserve. Ze komen de markt weer op wanneer er weer tekorten aan emissierechten ontstaan.

Een andere maatregel die door de Europese Unie is genomen om de markt stabiel te houden, is het veilen van minder emissierechten. 

Contact met een marktexpert?

Onze experts van de Markt Expertise Desk adviseren u graag. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur.

bel 088 098 56 50

Ik wil graag dat een marktexpert mij belt

Meer informatie over prijsontwikkelingen?

We helpen u graag aan alle informatie die u nodig heeft over emissierechten, zodat u tijdig kunt inspelen op de ontwikkelingen in de CO2-markt. U kunt ons ook inschakelen voor het doen van de transacties om emissierechten te kopen of verkopen. Daarnaast voeren we op verzoek diepgaande analyses uit. Door onze kennis met u te delen, uw organisatie minder financiële risico’s.

Slim inspelen op verwachte prijsstijgingen van emissierechten

Analisten verwachten dat de prijs van emissierechten de komende jaren minstens zal verdubbelen. In onze whitepaper 'EU ETS - Slim inspelen op prijsstijgingen' leggen we u uit wat u kunt doen om te voorkomen dat u straks teveel betaalt.

Download de whitepaper

Interessant artikel?