1. Grootzakelijk
  2. Energiekenners
  3. Business bibliotheek
  4. Wat veroorzaakt stijgende en dalende prijzen van emissierechten?

Wat veroorzaakt stijgende en dalende prijzen van emissierechten?

De emissierechten die door het European Union Emission Trade System (EU ETS) worden uitgegeven, kostten in 2009 nog zo’n dertig euro per ton CO₂-uitstoot. Inmiddels is deze prijs gekelderd. Hoe komt het dat een ton CO₂-uitstoot nu nog maar vijf euro kost? En hoe komt het dat de prijzen nu juist weer omhoog gaan? We leggen u graag uit hoe dit werkt.

Handel in emissierechten

Zo’n vierhonderd bedrijven in Nederland en twaalfduizend bedrijven in Europa moeten zich houden aan de Europese emissieregels. Jaarlijks ontvangen zij een aantal gratis emissierechten. Daarnaast wordt een deel van de beschikbare emissierechten geveild voor bedrijven die meer emissierechten nodig hebben dan ze krijgen.

Bedrijven die door investeringen in emissiebeperkende technologie hun uitstoot terugdringen, houden juist emissierechten over. Deze emissierechten kunnen ze verhandelen.

Door deze handel in emissierechten kunnen bedrijven zelf afwegen wat het gunstigste is: investeren in technologie om zo minder CO2-uitstoot te hebben; of het bijkopen van emissierechten.

Overschot van emissierechten

Tijdens de crisis stootten bedrijven veel minder CO2 uit dan in de tijd ervoor. Zo haalden zij met gemak hun CO2-doelstellingen en hielden zij emissierechten over. Hierdoor is er een overschot van twee miljard rechten ontstaan. Als gevolg van dit overschot kelderde de prijs voor CO2-rechten van 30 euro naar zo’n vijf euro per ton.

Prijsstijging op komst

Toch verwachten we dat er een prijsstijging aankomt in de kosten voor emissierechten. Dit komt enerzijds door de aantrekkende economie en anderzijds door Europese regelgeving.

Meer over dit onderwerp