Wat zijn emissierechten?

Wat zijn emissierechten?

Emissierechten geven een land of bedrijf het recht om CO₂ en andere schadelijke gassen uit te stoten. De handel in emissierechten verloopt via EU ETS (Emission Trading System) en is er om uiteindelijk de uitstoot van CO₂ op een efficiënte manier te verminderen. In dit artikel vertellen we u alles over emissierechten.

Handelen in emissierechten, hoe werkt dat eigenlijk?

Het aantal beschikbare emissierechten is gelijk aan de totale hoeveelheid CO2 die jaarlijks mag worden uitgestoten. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de EU-doelstellingen en wordt jaarlijks verminderd. Zo’n twaalfduizend bedrijven in Europa moeten zich aan deze CO2-verplichtingen houden. Hiervan zijn er vierhonderd in Nederland gevestigd. Uiteindelijk moet de CO2-uitstoot in 2020 21 procent lager zijn dan in 2005 en in 2030 moet de uitstoot met 43 procent gedaald zijn.

Jaarlijks krijgen de bedrijven die deelnemen aan EU ETS een aantal gratis emissierechten. Bedrijven die relatief makkelijk hun uitstoot kunnen terugdringen, houden emissierechten over. Deze rechten kunnen ze verkopen aan bedrijven die minder makkelijk hun CO2-uitstoot kunnen verlagen. Bedrijven bekijken dus wat het meest kostenefficiënt is: investeren in schonere technologie of emissierechten bijkopen. Wanneer een bedrijf dus juist meer emissierechten nodig heeft, kan het bedrijf deze rechten kopen op de spot- of forwardmarkt voor emissierechten of op de veiling van EU-lidstaten.

Veranderingen Europese emissierechten­handel

Whitepaper Veranderingen Europese emissierechten­handel

Na het lezen van deze whitepaper kunt u tijdig inspelen op de veranderingen in Europese emissierechtenhandel.

Download de whitepaper

Meer emissierechten om concurrentie te voorkomen

Bedrijven die zich moeten houden aan de CO2-verplichtingen, hebben concurrentie op wereldniveau van bedrijven buiten Europa die geen emissierechten hoeven te kopen. Om te voorkomen dat deze landen hun productie verplaatsen naar landen waar geen emissiehandelssysteem geldt, krijgen deze bedrijven extra emissierechten. Dit voorkomt 'carbon leakage': wanneer men op de ene plek maatregelen treft voor mindering van CO2-uitstoot, leidt dat dit op een andere plek tot juist meer CO2-uitstoot.

Contact met een marktexpert?

Onze experts van de Markt Expertise Desk adviseren u graag. U kunt ons altijd bellen op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur.

bel 088 098 56 50

Ik wil graag dat een marktexpert mij belt

Interessant artikel?