Wat zijn emissierechten?

Emissierechten geven een land of bedrijf het recht om CO₂ en andere schadelijke gassen uit te stoten. De emissiehandel verloopt via EU ETS (Emission Trading System) en is er om uiteindelijk de uitstoot van CO₂ op een efficiënte manier te verminderen. In dit artikel vertellen we u alles over emissierechten.

Emissiehandel, hoe werkt dat eigenlijk?

Het aantal beschikbare emissierechten is gelijk aan de totale hoeveelheid CO2 die jaarlijks mag worden uitgestoten. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de EU-doelstellingen en wordt jaarlijks verminderd. Zo’n twaalfduizend bedrijven in Europa moeten zich aan deze CO2-verplichtingen houden. Hiervan zijn er vierhonderd in Nederland gevestigd. Uiteindelijk moet de CO2-uitstoot in 2020 21 procent lager zijn dan in 2005 en in 2030 moet de uitstoot met 43 procent gedaald zijn.

Jaarlijks krijgen de bedrijven die deelnemen aan emissiehandel via EU ETS een aantal gratis emissierechten. Bedrijven die relatief makkelijk hun uitstoot kunnen terugdringen, houden emissierechten over. Deze rechten kunnen ze verkopen aan bedrijven die minder makkelijk hun CO2-uitstoot kunnen verlagen. Bedrijven bekijken dus wat het meest kostenefficiënt is: investeren in schonere technologie of emissierechten bijkopen. Wanneer een bedrijf dus juist meer emissierechten nodig heeft, kan het bedrijf deze rechten kopen op de spot- of forwardmarkt voor emissierechten of op de veiling van EU-lidstaten.

Meer emissierechten om concurrentie te voorkomen

Bedrijven die zich moeten houden aan de CO2-verplichtingen, hebben concurrentie op wereldniveau van bedrijven buiten Europa die geen emissierechten hoeven te kopen. Om te voorkomen dat deze landen hun productie verplaatsen naar landen waar geen emissiehandelssysteem geldt, krijgen deze bedrijven extra emissierechten. Dit voorkomt 'carbon leakage': wanneer men op de ene plek maatregelen treft voor mindering van CO2-uitstoot, leidt dat op een andere plek tot juist meer CO2-uitstoot.

Slim inspelen op verwachte prijsstijgingen van emissierechten

In deze whitepaper leest u meer over deze verwachte prijsstijgingen van emissierechten en hoe u actie kunt ondernemen.

Download de whitepaper
Stel zelf online uw offerte samen

Profiteer van de ontwikkelingen op de energiemarkt

Wist u dat u dagelijks kunt profiteren van de energiemarkt? Wij gebruiken namelijk altijd de actuele prijzen op de groothandelsmarkt. Zo krijgt u altijd de scherpste prijs voor uw energie. Uw voordelen:

  • U stelt zelf uw offerte samen
  • U ontvangt vrijblijvend een aanbod per e-mail
  • U tekent uw contract direct online

Meer over hetzelfde onderwerp