Duurzame energie: op grote schaal fossielvrije elektriciteit produceren

Wij wekken in Nederland elektriciteit en warmte op uit vele soorten energiebronnen, waaronder wind, zon, water en biomassa. Met een totaal van 1.295 MW aan eigen hernieuwbare opwek waren we in de periode 2016 - 2021 de grootste duurzame investeerder in Nederland. En ook de komende jaren blijven we daarin investeren.

Onze energiecentrales

Maak kennis met onze energiecentrales in Nederland en kom meer te weten over hun locatie en de hoeveel elektriciteit en warmte die we daarmee produceren.

Investeren in duurzame energieproductie

Wij willen fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Om dat doel te bereiken investeren we fors in de opwek van wind- en zonne-energie. Zo neemt het aandeel duurzame energie in Nederland steeds verder toe. Flexibel eigenaarschap van onze energieparken maakt het mogelijk verder te investeren in duurzame energieproductie.

Flexibel eigenaarschap

Hernieuwbare projecten om fossiele energie te vervangen, brengen over het algemeen hoge investeringskosten met zich mee en het duurt lang voordat deze projecten zich terugverdienen. Wij ontwikkelen en bouwen energieparken, exploiteert ze en doen het onderhoud ervan. Het is echter niet altijd noodzakelijk om ook direct eigenaar te zijn van een energiepark. Soms willen we het volledige eigendom behouden, soms zoeken we mede-investeerders of verkopen we een park actief. Voor deze aanpak gebruiken we de term Asset Ownership Flexibility, oftewel flexibel eigenaarschap.

Uitbreiden duurzame energieproductie

De komende jaren zullen we regelmatig (delen van) onze energieparken verkopen. De opbrengsten die hieruit volgen, maken het voor ons mogelijk verder te investeren in de ontwikkeling van nieuwe energieparken die duurzame energie opwekken. Zo bouwen we duurzame energieproductie steeds verder uit en versnellen we de weg naar ons doel: fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken.

Lees het persbericht over Hollandse Kust Zuid

Onze weg naar een CO2-vrije samenleving

Om ons doel van fossielvrij leven binnen één generatie te bereiken, transfor­meren wij ons productieportfolio. Volgens onze CO2-roadmap bouwen wij onze fossiele productie af, investeren we in hernieuwbare energiebronnen en innoveren we met nieuwe manieren van energieopslag.

Twintig keer meer duurzame energie nodig dan nu

Volgens onze CEO, Martijn Hagens, gaat de vraag naar elektriciteit vervier- of vervijfvoudigen. Willen we dat dat groene stroom is, dan moeten we twintig keer meer duurzame elektriciteit opwekken dan nu.

Lees het interview met Martijn Hagens

Wij helpen uw bedrijf te verduurzamen

Het verlagen van de CO2-uitstoot door te kiezen voor duurzame energie is een slimme keuze. Zo kunt u kiezen welke hernieuwbare bron uw energie opwekt en waar deze vandaan komt: uit Europese of Nederlandse windparken. U kunt ook verduurzamen door met behulp van de zon zelf energie op te wekken. Bekijk de mogelijkheden of bel 020 892 00 75 voor advies.

Samen op weg naar een fossielvrij leven

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze Markt Expertise Desk helpt u graag met al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, e-mobility, zonne-energie, windenergie en warmte. Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is ons doel.

Groepsfoto van de Markt Expertise Desk

Bel 020 892 01 80 (van 9.00 tot 17.00 uur)

Stroometiket 2023

In het stroometiket van 2023 ziet u met welke energie­bronnen onze elektriciteit is opgewekt. En wat het aandeel van elke gebruikte energiebron is.
Stroometiket 2023

Platinum status voor Vattenfall

Vattenfall heeft na 2021 en 2022 ook in 2023 de platinum Sustainability Rating van EcoVadis ontvangen.

 EcoVadis platinum 2021Platinum 2022EcoVadis 2023

Hiermee behoren wij tot de top 1% van alle bedrijven die door EcoVadis zijn beoordeeld in de categorie Energie (levering van elektriciteit, gas, stoom en airconditioning).