1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Stadswarmte met biomassa

Biomassa voor stadsverwarming

Voor onze stadsverwarming maken we gebruik van verschillende biomassacentrales. Een daarvan staat in Lelystad en is van onszelf. Ook maken we gebruik van centrales van andere partijen. Een daarvan staat ook in Lelystad en de rest in Amsterdam, Almere, Arnhem en Ede.

Wat is biomassa?

Biomassa is een verzamelnaam. Hieronder vallen allerlei materialen die verschillend inzetbaar zijn: van eten tot bouwmateriaal. Bij Vattenfall gebruiken we de term als een energiebron. Door biomassa te verbranden, vergisten of vergassen kan je namelijk energie opwekken. (Bron: Milieu Centraal)

Biomassa voor stadsverwarming

Door verbranding van biomassa kan water verwarmd worden. Dit water kan vervolgens weer gebruikt worden in het warmtenet, voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

We zien biomassa als tijdelijke warmtebron. We werken hard aan de ontwikkeling van andere bronnen. Denk aan de E-boiler in Diemen en aardwarmte (geothermie) in verschillende regio’s. Hoe meer we van deze bronnen toevoegen, hoe kleiner de rol van de biomassacentrales wordt.

Onderzoeken over biomassa

Minimaal 70% minder CO2-uitstoot

De inzet van biomassa door warmte-leveranciers als transitiebrandstof leidt tot 70 - 90% minder CO2-uitstoot dan de inzet van aardgas. Dit blijkt uit onderzoek van Royal HaskoningDHV.

Onderzoek Royal HaskoningDHV

Percentage totale stikstofuitstoot

Van de totale stikstofdepositie in Nederland is slechts 2,1% afkomstig uit industrie, inclusief energie. Hiervan is 17,5% afkomstig van energie. Slechts 0,37% van de totale stikstofdepositie is dus afkomstig van de Nederlandse energievoorziening. Biomassacentrales zijn daar weer een klein onderdeel van (minder dan 10%) en maken dus een zeer klein deel uit van de totale stikstofdepositie in Nederland.

CBS over de stikstofdepositie
CBS over hernieuwbare bronnen

Minder weerstand tegen energie uit biomassa

We doen regelmatig onderzoek naar hoe Nederlanders denken over klimaatverandering en in te zetten technieken of bronnen. Uit ons onderzoek in 2023 blijkt dat er minder weerstand is tegen energie uit biomassa ten opzicht van 2021. Een daling van 27% naar 19%.

Onderzoek Vattenfall

Ook interessant

Deel deze pagina