1. Thuis
  2. Stadsverwarming
  3. Stadswarmte met biomassa

Biomassa: een tussenstap naar fossielvrije stadsverwarming

Voor onze stadsverwarming maken we gebruik van verschillende biowarmte-installaties. Een daarvan staat in Lelystad en is van onszelf. Ook maken we gebruik van installaties van andere partijen. Een daarvan staat ook in Lelystad en de rest in Amsterdam, Almere, Arnhem en Ede. Op deze pagina lees je er alles over.

Wat is biomassa?

Biomassa is plantaardig materiaal waarmee je grondstoffen of brandstoffen kan maken. De materialen die momenteel gebruikt worden voor warmtelevering aan onze warmtenetten zijn houtsnippers, bio-organisch huisafval en papierslib.

De voordelen van biomassa

Lage CO2-uitstoot

We verminderen het gebruik van gas voor warmteproductie. De verbranding van duurzame biomassa zorgt voor veel minder CO2-uitstoot dan het gebruik van aardgas en is zo een van de technieken om onze energievoorziening te verduurzamen.

Hernieuwbare bron

De biomassa die wij inzetten komt uit het onderhoud van wegen, parken en verantwoord beheerde bossen. Die biomassa groeit ook weer terug. Hierdoor is duurzame biomassa een bron die niet opraakt.

Alleen laagwaardig hout

We gebruiken alleen laagwaardig hout. Het hoogwaardige hout wordt gebruikt voor houten producten, zoals meubels of houten huizen. Daarmee kunnen CO2-intensieve bouwmaterialen, zoals beton en staal, worden vervangen.

Waarom biomassa voor stadsverwarming?

Om volledig fossielvrije warmte te kunnen leveren, hebben we een mix van fossielvrije bronnen nodig. De biowarmte-installaties worden ingezet op plekken waar nu nog geen andere duurzame bronnen op grote schaal beschikbaar zijn. We werken hard aan de ontwikkeling van andere duurzame bronnen. Denk aan de E-boiler in Diemen en aardwarmte (geothermie) in verschillende regio’s. Hoe meer we van deze bronnen toevoegen, hoe kleiner de rol van de biowarmte-installaties wordt.

Warmtebronnen

Overzicht van warmtebronnen

Onderzoeken over biomassa

Minimaal 70% minder CO2-uitstoot

Onderzoek door Royal HaskoningDHV toont aan dat de inzet van biomassa als transitiebrandstof leidt tot 70-90% minder CO2-uitstoot dan de inzet van aardgas.

Onderzoek Royal HaskoningDHV

Minimale stikstofuitstoot

Van de totale stikstofdepositie in Nederland is slechts 2,1% afkomstig uit industrie, inclusief energie. Hiervan is 17,5% afkomstig van energie. Slechts 0,37% van de totale stikstofdepositie is dus afkomstig van de Nederlandse energievoorziening. Biomassa-installaties zijn daar weer een klein onderdeel van en maken dus een zeer klein deel uit van de totale stikstofdepositie in Nederland.

CBS over de stikstofdepositie

Biomassa voor energie nodig voor klimaatdoelen

In de plannen van de overheid voor het energiesysteem van de toekomst ligt een belangrijke rol voor biomassa. Enerzijds om energie te leveren in sectoren waar (nog) onvoldoende alternatieven beschikbaar zijn. En anderzijds omdat biomassa in combinatie met CO2-afvang en opslag de CO2-concentratie in de atmosfeer kan verlagen. Dergelijke negatieve emissies zijn nodig om de klimaatdoelen te kunnen halen.

Nationaal Plan Energiesysteem

Minder weerstand tegen energie uit biomassa

We doen regelmatig onderzoek naar hoe Nederlanders denken over klimaatverandering en in te zetten technieken of bronnen. Uit ons onderzoek in 2023 blijkt dat er minder weerstand is tegen energie uit biomassa. Een daling van 27% naar 19%.

Onderzoek Vattenfall

Ook interessant

Deel deze pagina