De zon als multi-inzetbare bron van energie

Zonne-energie is een betaalbare, duurzame bron van energie die we op allerlei manieren kunnen inzetten. Met behulp van zonnepanelen op je huis of bedrijf tot aan grote (internationale) zonneparken. De afgelopen 10 jaar zijn de kosten van zonnepanelen met zo'n 27 procent gedaald, dit maakt de aanschaf nu beter betaalbaar. En het is een duurzame manier van energie opwekken, want bij het omzetten van elektriciteit uit zonne-energie komt geen CO2 (koolstofdioxide, een broeikasgas) vrij.

Combinatie van landbouw en opwek van zonnestroom

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV-panelen) is nu één van de goedkoopste technologieën onder de hernieuwbare energiebronnen. Critici van fotovoltaïsche zonne-energie vrezen echter dat uitbreiding ten koste kan gaan van landbouwgrond, die wordt gebruikt voor voedselproductie. Daarom is agrivoltaïsche energie, een combinatie van landbouw en zonne-energieopwekking, een innovatief concept van landgebruik op commerciële schaal met partners.

Met oog voor natuur, ecologie en milieu

Bij de bouw van onze zonneparken op land willen we de bestaande biodiversiteit en natuur zo veel mogelijk versterken. Daarom is bij de aanleg van zonneparken de optimale inpassing van een zonnepark en de opbouw van langdurige relaties met de omgeving ons uitgangspunt. Ook committeren we ons aan de gedragscode Zon op land en de eisen die deze stelt aan de kwaliteit van projectontwikkeling.

Energiepark Haringvliet Zuid

Waar mogelijk bouwen we zonneparken bij onze bestaande centrales en windparken. Dat heeft veel voordelen: we maken gebruik van bestaande netaansluitingen, zetten bestaande funderingen en wegen slim in én benutten de grond optimaal. Hierdoor kunnen we onze zonprojecten sneller ontwikkelen.

Lees meer over Haringvliet Zuid

Test: combinatie van zonnepanelen en landbouw

In Project Symbizon in Almere testen we de combinatie van zonnepanelen en landbouw op hetzelfde perceel.

Dit zijn de plannen

Ook interessant