Waterkracht als duurzame energiebron

Waterkracht is een belangrijke duurzame energiebron binnen het Europese energiesysteem. Vattenfall is al meer dan honderd jaar actief met stroom uit waterkracht en wil de groeikansen van waterkracht in Europa benutten.

Grootschalig en stabiel

Flexibele waterkracht is de sleutel in een energiesysteem met steeds meer wind- en zonne-energie en een wisselende vraag naar energie. Waterkracht is een duurzame energiebron die grootschalige en stabiele elektriciteits­opwekking biedt, er zijn geen brandstofkosten aan verbonden en waterkrachtcentrales hebben een lange economische levensduur.

Lange traditie in Europa

Vattenfall heeft een eeuwenlange traditie in waterkracht. Vattenfall, dat 'waterval' betekent, werd in 1909 opgericht om gebruik te maken van de Zweedse watervallen voor het winnen van energie. Vattenfall bezit en exploiteert zo'n 100 waterkrachtcentrales, voornamelijk in Zweden, Finland, Duitsland en Nederland. Waterkracht is goed voor een belangrijk deel van Vattenfalls totale elektriciteitsproductie.

Waterkracht in Nederland

Bij Maurik en Alphen aan de Maas staan onze twee Nederlandse waterkrachtcentrales. Een waterkrachtcentrale maakt gebruik van de stroomsnelheid van het water. Om het water snel en krachtig te laten stromen, is hoogteverschil nodig. Als dit er niet is, dan kan met een stuwdam hoogte worden bereikt. Vanwege het ontbreken van hoogteverschil in Nederland, is de rol van waterkracht bij de energieproductie beperkt.

Twee Nederlandse waterkrachtcentrales

Waterkrachtcentrale Alphen aan de Maas

Waterkrachtcentrale Alphen aan de maas

  • In bedrijf: sinds 1990
  • Vermogen: 14 megawatt (MWe)
  • Eigendomsaandeel Vattenfall: 100%

Waterkrachtcentrale Maurik

Waterkrachtcentrale Maurik

  • In bedrijf: sinds 1988
  • Vermogen: 10 megawatt (MWe)
  • Eigendomsaandeel Vattenfall: 100%

Waterkracht en de omgeving

Waterkracht produceert tijdens de gehele productiefase vrijwel geen uitstoot die invloed heeft op het klimaat of het milieu. Er komt wel uitstoot vrij bij het bouwen en onderhouden van elektriciteitscentrales. Om dit te monitoren, voert Vattenfall al meer dan 20 jaar zogenoemde Life Cycle Assessments (LCA's) uit. Met deze LCA’s biedt Vattenfall klanten een gedetailleerd overzicht van de milieu-impact in de vorm van een Environmental Product Declaration (EPD).
 
Vattenfall onderneemt een groot aantal initiatieven om de negatieve effecten van waterkracht op ecosystemen en biodiversiteit te verminderen. Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld onderzoek naar hoe vissen zich bewegen. Waterkrachtcentrales zijn voorzien van zogenoemde vistrappen, waardoor vissen ongestoord stroomopwaarts kunnen zwemmen. Op deze manier zetten we de turbines van de waterkrachtcentrales zo visvriendelijk mogelijk in.

Ook interessant