1. Thuis
  2. Groene stroom
  3. Verschil groene stroom en grijze stroom uitgelegd

Het verschil tussen groene stroom en grijze stroom

We krijgen regelmatig de vraag: wat is het verschil tussen groene en grijze stroom? Heel begrijpelijk dat je precies wil weten wat dat is. Want aan de stroom die uit het stopcontact komt, merk je namelijk geen verschil. Dat verschil zit ‘m in de manier van opwekken.

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

In huis merk je geen verschil tussen groene of grijze stroom. Je apparaten doen het gewoon op dezelfde manier. Je hoeft niets aan te passen. Het verschil zit in de herkomst van de stroom. 

  • Groene stroom wordt volledig opgewekt uit duurzame energiebronnen. Zoals wind, water en zon. De stroom die we leveren aan klanten thuis en in het mkb is het afgelopen kalenderjaar 100% opgewekt uit wind, zon en water uit eigen land. Bekijk ons stroometiket als je wil weten hoe al onze stroom wordt opgewekt.
  • Grijze stroom is alle stroom die uit niet-hernieuwbare bronnen wordt opgewekt, zoals de fossiele brandstoffen gas, aardolie, kolen en kernenergie. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen gassen vrij, zoals CO2. En de voorraad van fossiele brandstoffen is bovendien niet eindeloos. Daarom werken we vastberaden door aan andere oplossingen.

Het stroometiket: hier zie je waar je stroom vandaan komt

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom het afgelopen kalenderjaar is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Bij Vattenfall NL Consumenten & MKB is 100% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland.

Bekijk ons stroometiket

Waar komt groene stroom vandaan?

Als je groene stroom koopt, denk je waarschijnlijk dat het uit Nederland komt. Maar dat is niet altijd zo. Je mag er van uitgaan dat de groene stroom die we leveren aan klanten thuis en in het mkb volledig uit Nederland komt. Zie hiervoor ook ons stroometiket. We kiezen ervoor miljarden euro's te investeren in de productie van groene stroom uit Nederland. Bekijk ons jaarverslag voor de details.

Stel zelf je energie samen

Kies voor stroom en/ of gas, met een variabele óf vaste prijs. Nieuwe klanten krijgen groene stroom met ons product Groen uit Nederland, opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland. 

Deel deze pagina

Lees meer over gas, water en licht