Groene stroom

Het afgelopen kalenderjaar ontvingen al onze klanten thuis en in het mkb 100% groene stroom uit Nederland. En we streven ernaar dit de komende jaren te blijven doen door voldoende Garanties van Oorsprong in te kopen. Daarnaast investeren we in de opwek van groene stroom uit zon, wind en water.

Wat is groene stroom?

Groene stroom is stroom die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen die onuitputtelijk zijn. Denk aan: zon, wind en water.

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

In huis merk je geen verschil tussen groene of grijze stroom. Je apparaten doen het gewoon op dezelfde manier. Je hoeft niets aan te passen. Het verschil zit in de herkomst van de stroom. 

  • Groene stroom wordt volledig opgewekt uit duurzame energiebronnen. Zoals wind, water en zon. De stroom die we leveren aan klanten thuis en in het mkb is het afgelopen kalenderjaar 100% opgewekt uit wind, zon en water uit eigen land. Bekijk ons stroometiket als je wil weten hoe al onze stroom wordt opgewekt.
  • Grijze stroom is alle stroom die uit niet-hernieuwbare bronnen wordt opgewekt, zoals de fossiele brandstoffen gas, aardolie, kolen en kernenergie. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen gassen vrij, zoals CO2. En de voorraad van fossiele brandstoffen is bovendien niet eindeloos. Daarom werken we vastberaden door aan andere oplossingen.

Het stroometiket: hier zie je waar je stroom vandaan komt

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom het afgelopen kalenderjaar is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Bij Vattenfall NL Consumenten & MKB is 100% van de stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen in Nederland.

Bekijk ons stroometiket

Hoe werkt groene stroom?

Groene stroom komt op precies dezelfde manier je huis binnen als gewone stroom. Alle energieleveranciers zetten hun elektriciteit op hetzelfde stroomnet. Of de stroom nu is opgewekt uit duurzame energiebronnen of fossiele brandstoffen, dat maakt niet uit. Op dit stroomnet vermengen alle bronnen zich. En zo is de stroom uit je stopcontact een combinatie van groene en gewone stroom. 

100% groene stroom uit Nederland voor onze klanten thuis en in het mkb

Het afgelopen kalenderjaar ontvingen al onze klanten thuis en in het mkb 100% groene stroom uit Nederland. Kijk op het stroometiket waar onze stroom vandaan komt. En we streven ernaar dit de komende jaren te blijven doen door voldoende Garanties van Oorsprong in te kopen. Daarnaast investeren we in de opwek van groene stroom uit zon, wind en water. Zoals Hollandse Kust Zuid, het eerste subsidievrije windpark op zee.

Meer over ons plan

Waar komt groene stroom vandaan?

Als je groene stroom koopt, denk je waarschijnlijk dat het uit Nederland komt. Maar dat is niet altijd zo. Je mag er van uitgaan dat de groene stroom die we leveren aan klanten thuis en in het mkb volledig uit Nederland komt. Zie hiervoor ook ons stroometiket. We kiezen ervoor miljarden euro's te investeren in de productie van groene stroom uit Nederland. Bekijk ons jaarverslag voor de details.

Zelf groene stroom opwekken

We leveren graag je groene stroom. Maar je kunt ook zelf je eigen groene stroom opwekken. Dat gaat gemakkelijker dan je denkt. Met zonnepanelen op je dak wek je zelf stroom op. Daarmee bespaar je ook nog eens op je stroomkosten. Benieuwd hoeveel stroom je met je eigen zonnepanelen kunt opwekken? Doe de Dakcheck.

Groene energie: we investeren in de toekomst

Om fossielvrij leven in één generatie mogelijk te maken, moeten we véél meer fossielvrije stroom opwekken. We zijn vastberaden om het verschil te maken.

Zo verkopen we niet alleen energie, maar investeren we juist in de productie van groene stroom. En bouwen we het gebruik van fossiele brandstoffen versneld af. Om dit mogelijk te maken ligt onze focus niet op het bezitten van energieparken. Maar juist op het investeren in nieuwe parken en deze vervolgens weer door te verkopen. Met deze aanpak neemt de productie van groene stroom en de verduurzaming in Nederland toe. 

Een voorbeeld is Hollandse Kust Zuid, het eerste subsidievrije windpark op zee.

Vragen over Vattenfall en groene stroom

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

In huis merk je geen verschil tussen groene of grijze stroom. Je apparaten doen het gewoon op dezelfde manier. Je hoeft niets aan te passen. Het verschil zit in de herkomst van de stroom.

  • Groene stroom wordt volledig opgewekt uit duurzame energiebronnen. Zoals wind, water en zon. De stroom die we leveren aan klanten thuis en in het mkb is het afgelopen kalenderjaar 100% opgewekt uit wind, water en zon uit eigen land. Bekijk ons stroometiket als je wil weten hoe al onze stroom wordt opgewekt.
  • Grijze stroom is alle stroom die uit niet-hernieuwbare bronnen wordt opgewekt, zoals de fossiele brandstoffen gas, aardolie en kolen, en kernenergie. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen gassen vrij, zoals CO2. En de voorraad van fossiele brandstoffen is bovendien niet eindeloos. Daarom werken we vastberaden door aan andere oplossingen.

Krijg ik wel stroom als het niet waait of de zon niet schijnt?

Als het niet waait en als de zon niet schijnt, wordt er weinig groene stroom geproduceerd. Het is nog niet mogelijk om grote hoeveelheden stroom op te slaan in een batterij of accu. Daar wordt hard aan gewerkt door diverse bedrijven. Omdat we toch stroom nodig hebben, zorgen we voor een back-up. Onze gascentrale is zo'n back-up. Zo zorgen we dat iedereen op elk moment stroom kan krijgen. 

Volgens jullie stroometiket is nog niet al jullie stroom duurzaam. Hoe kan dat?

Alle stroom die Vattenfall NL Consumenten & MKB het afgelopen kalenderjaar geleverd heeft, is in Nederland opgewekt met duurzame bronnen.

Bekijk ons stroometiket voor de herkomst van de stroom

Binnen de Vattenfall Groep NL wordt een steeds groter deel van de geleverde stroom duurzaam opgewekt, uit zon, wind en water. In 2023 zaten we al op 67,1%.

En wij gaan door. Zo geeft Vattenfall de komende jaren miljarden uit aan het bouwen van nieuwe parken voor het opwekken van zon- en windenergie. Bekijk ons jaarverslag voor de details.

Hoe werken Garanties van Oorsprong?

Energieleveranciers moeten aangeven waar en hoe de stroom die zij leveren, is opgewekt. Dat doen zij met certificaten, garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong. Een Garantie van Oorsprong (GvO) bewijst dat energie uit een hernieuwbare bron afkomstig is. 1 GvO bewijst dat er 1000 kWh duurzame energie is opgewekt. Wanneer je een contract hebt voor honderd procent groene stroom uit Nederland, betekent dit dat er een hoeveelheid elektriciteit ter grootte van jouw verbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is opgewekt. 

Bekijk ook deze artikelen