1. Home
  2. Groene stroom

100% groene stroom uit Nederland

Fossielvrij leven komt stap voor stap dichterbij. We investeren namelijk in de opwek van Nederlandse, duurzame stroom. Nieuwe klanten bieden we alleen nog 100% groene stroom aan met ons product Groen uit Nederland. Daar zijn we best trots op. Bekijk ons stroometiket

Wat is groene stroom?

Groene stroom is stroom die we opwekken uit schone bronnen die onuitputtelijk zijn. Denk aan: zon, wind en water. Door te kiezen voor groene stroom, zet je een stap naar fossielvrij leven. Bekijk onderstaande uitlegvideo en ontdek meer over groene stroom.

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

In huis merk je geen verschil tussen groene of grijze stroom. Je apparaten doen het gewoon op dezelfde manier. Je hoeft niets aan te passen. Het verschil zit in de herkomst van de stroom. 

  • Groene stroom wordt volledig opgewekt uit duurzame energiebronnen. Zoals wind, water en zon. Onze groene stroom wordt 100% opgewekt uit wind, water en zon uit eigen land. Groen uit Nederland noemen we dat. 
  • Echt grijze stroom wordt alleen opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Bij verbranding daarvan komen gassen vrij, zoals CO2. Door die CO2-uitstoot is grijze stroom niet duurzaam. En de voorraad van fossiele brandstoffen is bovendien niet eindeloos. Daarom werken we vastberaden door aan andere oplossingen
  • Onze standaard stroom wordt steeds duurzamer opgewekt. In 2021 is zelfs meer dan 70% van onze stroom opgewekt uit duurzame bronnen. 

Het stroometiket: hier zie je waar je stroom vandaan komt

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom in 2021 is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Bij Vattenfall Groep Nederland wordt een steeds groter deel van de stroom duurzaam opgewekt. In 2017 was het ruim 22% en in 2021 zitten we al boven de 70%. Bekijk ons stroometiket

Hoe werkt groene stroom?

Groene stroom komt op precies dezelfde manier je huis binnen als gewone stroom. Alle energieleveranciers zetten hun elektriciteit op hetzelfde stroomnet. Of de stroom nu is opgewekt uit duurzame energiebronnen of fossiele brandstoffen, dat maakt niet uit. Op dit stroomnet vermengen alle bronnen zich. En zo is de stroom uit je stopcontact een combinatie van groene en gewone stroom. 

Straks 100% groene stroom voor alle klanten

Al onze klanten, thuis en in het MKB, ontvangen binnen enkele jaren 100% groene stroom uit Nederland. Ook investeren we in de opwek van groene stroom uit zon en wind. Zoals Hollandse Kust Zuid, het eerste windpark op zee dat zonder subsidie gebouwd wordt.

Meer over fossielvrij leven

Waar komt groene stroom vandaan?

Als je groene stroom koopt, denk je waarschijnlijk dat het uit Nederland komt. Maar dat is niet altijd zo. Soms wordt het via groencertificaten (Garanties van Oorsprong (GvO’s)) uit het buitenland gekocht. Dit draagt niet bij aan de productie van groene stroom in Nederland. Zo kan het dus zijn dat we in Nederland meer groene stroom verkopen dan we opwekken.
In 2021 werd 33% van de in Nederland verbruikte stroom, opgewekt uit duurzame bronnen. Bron: CBS.

Bij ons mag je er gerust van uitgaan dat groene stroom écht groen is. We kiezen ervoor miljarden euro's te investeren in de productie van groene stroom uit Nederland. Bekijk ons jaarverslag voor de details. 

Groen gas, een duurzamer alternatief voor aardgas

Wil je naast groene stroom óók groen gas? Groen gas komt niet uit de grond zoals aardgas, maar is duurzaam geproduceerd. Groen gas maken we van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen zoals mest, rioolslib en gft-afval. En met groen gas kun je gewoon koken en verwarmen zoals je gewend bent. Je hoeft er geen nieuwe apparaten voor te kopen of te verbouwen.

Zelf groene stroom opwekken

We leveren graag je groene stroom. Maar je kunt ook zelf je eigen groene stroom opwekken. Dat gaat gemakkelijker dan je denkt. Met zonnepanelen op je dak wek je zelf stroom op. Daarmee bespaar je ook nog eens op je stroomkosten. Benieuwd hoeveel stroom je met je eigen zonnepanelen kunt opwekken? En wat je kosten en opbrengsten zouden zijn? Doe de Zonnepanelen Check

Groene energie: investeren in de toekomst

Onderzoek duurzaamheid stroom

Elk jaar onderzoekt WISE, Natuur & Milieu en de Consumentenbond hoe duurzaam Nederlandse energieleveranciers zijn. Ze publiceren de onderzoeksresultaten. Daardoor komt er meer aandacht voor duurzame energie. Daar zijn we blij mee. Heb je vragen over het onderzoek en onze score? Lees dan onze Q&A

Als je groene stroom wilt verkopen, moet je die eerst produceren. Dat is precies wat we doen. Ons streven is een CO2-reductie van 77% in 2030 (tov 2017). Het Science Based Targets-initiatief heeft dit streven naar maximaal 1,5 graden opwarming in plaats van 2 graden officieel gevalideerd en goedgekeurd. Kijk hier voor de verdere uitleg.

Vattenfall is een van de weinige Europese energiebedrijven die dit belangrijke stempel krijgt. In Nederland zelfs het enige bedrijf. We scoren ook in andere onderzoeken heel goed, zoals EcoVadis en Carbon Disclosure.

We investeren in het verminderen van het klimaatprobleem

Om fossielvrij leven in één generatie mogelijk te maken, moeten we véél meer fossielvrije stroom opwekken. We zijn vastberaden om het verschil te maken.

Zo verkopen we niet alleen energie, maar investeren we juist in de productie van groene stroom. En bouwen we het gebruik van fossiele brandstoffen versneld af. Om dit mogelijk te maken ligt onze focus niet op het bezitten van energieparken. Maar juist op het investeren in nieuwe parken en deze vervolgens weer door te verkopen. Met deze aanpak neemt de productie van groene stroom en de verduurzaming in Nederland toe. 

Sinds 2021 bouwen we één van de grootste windparken ter wereld op zee. Voor de kust van Zuid-Holland. En dat park, Hollandse Kust Zuid, bouwen we subsidievrij. 

Vragen over Vattenfall en groene stroom

Wat vinden jullie van het duurzaamheidsonderzoek?

Het onderzoek vraagt aandacht voor duurzame stroom. Daar zijn we blij mee. Helaas vergelijken ze appels met peren. Want ze vergelijken bedrijven die zelf (veel) in groene stroom investeren met bedrijven die er alleen maar in handelen.

Wij geloven dat je de energietransitie pas echt op weg helpt door te investeren. Bijvoorbeeld in windparken. Zo zorg je echt voor schonere energie in Nederland.

Waarom is Vattenfall gestegen dit jaar?

We zijn blij dat onze vraag van de afgelopen jaren om in het onderzoek grotere waarde te hechten aan investeringen in groene stroom dit jaar is beantwoord. Investeringen in groene stroom, zoals Vattenfall die doet, zijn noodzakelijk om de energietransitie mogelijk te maken.

Wat zegt het onderzoek over de mate van duurzaamheid van Vattenfall?  

Gek genoeg, niet zoveel. Vattenfall investeert al jarenlang in duurzame energieproductie. Doordat wij een groot bedrijf zijn kunnen wij grote investeringen doen in bijvoorbeeld wind- en zonneparken. Dat doen wij alleen of samen met onze partners. Met onze duurzame productiecentrales (zon, water, wind) wekken we iedere dag veel meer groene stroom op dan de kleine energiebedrijven die nu bovenaan staan in het onderzoek van WISE. En bedenk hierbij: de wereld wordt groener door meer groene stroom te produceren en niet door alleen groene energie te verhandelen.

Wat is het verschil tussen groene en standaard stroom?

Jouw keuze voor groene stroom is goed voor ons klimaat. Dat zit zo: als je groene stroom gebruikt, komt er geen CO2 of ander gas vrij. Ook niet als we groene stroom opwekken. Die CO2 komt wél vrij als we standaard stroom opwekken. Dat gebeurt namelijk met fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Gassen als CO2 zorgen dat de temperatuur op aarde stijgt. Dat is slecht voor de natuur en dus ook, voor ons. Bovendien kunnen fossiele brandstoffen op raken. Dat geldt niet voor groene bronnen als zon, wind en water.

Krijg ik wel stroom als het niet waait of de zon niet schijnt?

Als het niet waait en als de zon niet schijnt, produceren we weinig groene stroom. Het is nog niet mogelijk om grote hoeveelheden stroom op te slaan in een batterij of accu. Daar wordt hard aan gewerkt. Omdat we toch stroom nodig hebben, zorgen we voor een back-up. Onze gascentrale is zo'n back-up. Zo kunnen we garanderen dat iedereen op elk moment stroom krijgt. Ondertussen werken we aan andere oplossingen om stroom of warmte op te slaan zoals onze ‘thermoskan met warm water' en de gascentrale die we als ´superbatterij´ willen gebruiken.

Volgens jullie stroometiket is nog niet al jullie stroom duurzaam. Hoe kan dat?

Op het stroometiket zie je de samenstelling van alle stroom die we het afgelopen jaar hebben geleverd aan onze klanten voor thuis en het mkb. Behalve groene stroom hebben we ook standaard stroom. Als je kiest voor Groen uit Nederland, kies je voor 100% groene stroom die is opgewekt in Nederland. 

Wij produceren zelf elektriciteit uit verschillende fossielvrije energiebronnen: waterkracht, wind en zon. Onze standaard stroom wordt hierdoor ieder jaar groener. Maar er is momenteel nog niet genoeg beschikbaar voor alle klanten. Zelfs met alle  energiebedrijven bij elkaar, wordt nu in Nederland nog maar ongeveer een kwart van de totale stroom fossielvrij opgewekt.  

Dus wij gaan door. Zo geven we de komende jaren miljarden uit aan het bouwen van nieuwe parken voor het opwekken van zon- en windenergie. En werken we aan 100% groene stroom uit Nederland, voor ál onze klanten thuis. In Europa is Vattenfall een van de leidende leveranciers van fossielvrije elektriciteit. Bekijk ons jaarverslag voor de details.

Overigens wordt het stroometiket in mei 2022 weer aangepast met recente gegevens van 2021. Wat we nu al weten, is dat het aandeel duurzame stroom dankzij onze investeringen dan weer behoorlijk zal stijgen.

Meer over groene stroom