1. Home
  2. Groene stroom

100% groene stroom uit Nederland

Fossielvrij leven komt stap voor stap dichterbij. We investeren namelijk in de opwek van Nederlandse stroom uit zon, wind en water. Bij nieuwe klanten  thuis en in het MKB bieden we alleen nog 100% groene stroom aan met ons product Groen uit Nederland. Daar zijn we best trots op. Bekijk ons stroometiket

Wat is groene stroom?

Groene stroom is stroom die we opwekken uit duurzame energiebronnen die onuitputtelijk zijn. Denk aan: zon, wind en water. Door te kiezen voor groene stroom, zet je een stap naar fossielvrij leven. Bekijk onderstaande uitlegvideo en ontdek meer over groene stroom.

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

In huis merk je geen verschil tussen groene of grijze stroom. Je apparaten doen het gewoon op dezelfde manier. Je hoeft niets aan te passen. Het verschil zit in de herkomst van de stroom. 

  • Groene stroom wordt volledig opgewekt uit duurzame energiebronnen. Zoals wind, water en zon. Onze groene stroom wordt 100% opgewekt uit wind, water en zon uit eigen land. Dit is ons product Groen uit Nederland. 
  • Echt grijze stroom wordt alleen opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Bij verbranding daarvan komen gassen vrij, zoals CO2. Door die CO2-uitstoot is grijze stroom niet duurzaam. En de voorraad van fossiele brandstoffen is bovendien niet eindeloos. Daarom werken we vastberaden door aan andere oplossingen
  • Onze standaard stroom wordt steeds duurzamer opgewekt. In 2021 is zelfs meer dan 70% van onze stroom opgewekt uit duurzame bronnen. 

Het stroometiket: hier zie je waar je stroom vandaan komt

Het stroometiket laat zien met welke energiebronnen onze stroom in 2021 is opgewekt. Je ziet ook wat het aandeel is van elke energiebron die gebruikt is. Bij Vattenfall NL Consumenten & MKB wordt een steeds groter deel van de stroom duurzaam opgewekt, uit zon, wind en water. In 2021 zitten we al boven de 70%. Ons product Groen uit Nederland wordt 100% opgewekt uit duurzame energiebronnen. Bekijk ons stroometiket

Hoe werkt groene stroom?

Groene stroom komt op precies dezelfde manier je huis binnen als gewone stroom. Alle energieleveranciers zetten hun elektriciteit op hetzelfde stroomnet. Of de stroom nu is opgewekt uit duurzame energiebronnen of fossiele brandstoffen, dat maakt niet uit. Op dit stroomnet vermengen alle bronnen zich. En zo is de stroom uit je stopcontact een combinatie van groene en gewone stroom. 

Straks 100% groene stroom voor bijna alle klanten

Al onze klanten thuis en in het MKB ontvangen binnenkort 100% groene stroom uit Nederland. Ook investeren we in de opwek van groene stroom uit zon, wind en water. Zoals Hollandse Kust Zuid, het eerste windpark op zee dat zonder subsidie gebouwd wordt.

Meer over fossielvrij leven

Waar komt groene stroom vandaan?

Als je groene stroom koopt, denk je waarschijnlijk dat het uit Nederland komt. Maar dat is niet altijd zo. Nederlandse energieleveranciers die zelf niet genoeg groene stroom opwekken, kopen groencertificaten (Garanties van Oorsprong (GvO’s)) uit het buitenland om de grijze Nederlandse stroom te 'vergroenen'. Dit draagt niet bij aan de productie van groene stroom in Nederland. Zo kan het dus zijn dat we in Nederland met alle partijen in totaal meer groene stroom verkopen dan we opwekken. In 2021 kwam 34% van alle stroom die in Nederland wordt verbruikt, uit duurzame bronnen. Bron: CBS.

Bij ons mag je er gerust van uitgaan dat de stroom van ons product Groen uit Nederland volledig uit Nederland komt en dus écht groen is. Zie hiervoor ook ons stroometiket. We kiezen ervoor miljarden euro's te investeren in de productie van groene stroom uit Nederland. Bekijk ons jaarverslag voor de details. 

Groen gas, een duurzamer alternatief voor aardgas

Wil je naast groene stroom óók groen gas? Groen gas komt niet uit de grond zoals aardgas, maar is duurzaam geproduceerd. Groen gas maken we van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen zoals mest, rioolslib en gft-afval. En met groen gas kun je gewoon koken en verwarmen zoals je gewend bent. Je hoeft er geen nieuwe apparaten voor te kopen of te verbouwen.

Zelf groene stroom opwekken

We leveren graag je groene stroom. Maar je kunt ook zelf je eigen groene stroom opwekken. Dat gaat gemakkelijker dan je denkt. Met zonnepanelen op je dak wek je zelf stroom op. Daarmee bespaar je ook nog eens op je stroomkosten. Benieuwd hoeveel stroom je met je eigen zonnepanelen kunt opwekken? Doe de Zonnepanelen Check

Groene energie: we investeren in de toekomst

Om fossielvrij leven in één generatie mogelijk te maken, moeten we véél meer fossielvrije stroom opwekken. We zijn vastberaden om het verschil te maken.

Zo verkopen we niet alleen energie, maar investeren we juist in de productie van groene stroom. En bouwen we het gebruik van fossiele brandstoffen versneld af. Om dit mogelijk te maken ligt onze focus niet op het bezitten van energieparken. Maar juist op het investeren in nieuwe parken en deze vervolgens weer door te verkopen. Met deze aanpak neemt de productie van groene stroom en de verduurzaming in Nederland toe. 

Sinds 2021 bouwen we één van de grootste windparken ter wereld op zee. Voor de kust van Zuid-Holland. En dat park, Hollandse Kust Zuid, bouwen we subsidievrij. 

Vragen over Vattenfall en groene stroom

Wat is het verschil tussen groene en standaard stroom?

Jouw keuze voor groene stroom, opgewekt uit zon, wind en water, is goed voor ons klimaat. Dat zit zo: als je groene stroom gebruikt, komt er geen CO2 of ander gas vrij. Ook niet als we groene stroom opwekken. Die CO2 komt wél vrij als we standaard stroom opwekken. Dat gebeurt namelijk met fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Gassen als CO2 zorgen dat de temperatuur op aarde stijgt. Dat is slecht voor de natuur en dus ook, voor ons. Bovendien kunnen fossiele brandstoffen op raken. Dat geldt niet voor groene bronnen als zon, wind en water.

Krijg ik wel stroom als het niet waait of de zon niet schijnt?

Als het niet waait en als de zon niet schijnt, produceren we weinig groene stroom. Het is nog niet mogelijk om grote hoeveelheden stroom op te slaan in een batterij of accu. Daar wordt hard aan gewerkt. Omdat we toch stroom nodig hebben, zorgen we voor een back-up. Onze gascentrale is zo'n back-up. Zo zorgen we dat iedereen op elk moment stroom kan krijgen. Ondertussen werken we aan andere oplossingen om stroom of warmte op te slaan zoals onze ‘thermoskan met warm water' en de gascentrale die we als ´superbatterij´ willen gebruiken.

Volgens jullie stroometiket is nog niet al jullie stroom duurzaam. Hoe kan dat?

Op het stroometiket zie je de samenstelling van alle stroom die we het afgelopen jaar hebben geleverd aan onze klanten voor thuis en het mkb. Behalve groene stroom hebben we ook standaard stroom. Als je kiest voor ons product Groen uit Nederland, kies je voor 100% groene stroom die is opgewekt in Nederland. 

Wij produceren zelf elektriciteit uit verschillende fossielvrije energiebronnen: waterkracht, wind en zon. Onze standaard stroom wordt hierdoor ieder jaar groener. Maar er is nu nog niet genoeg beschikbaar voor alle klanten. Met alle energiebedrijven bij elkaar, werd in 2022 in Nederland 41% van de totale stroom fossielvrij opgewekt.  

En wij gaan door. Zo geven we de komende jaren miljarden uit aan het bouwen van nieuwe parken voor het opwekken van zon- en windenergie. En werken we aan 100% groene stroom uit Nederland, voor ál onze klanten thuis en in het MKB. In Europa is Vattenfall een van de leidende leveranciers van fossielvrije elektriciteit. Bekijk ons jaarverslag voor de details.

Overigens wordt het stroometiket binnenkort weer aangepast met recente gegevens van 2022. Wat we nu al weten, is dat het aandeel duurzame stroom dankzij onze investeringen dan weer behoorlijk zal stijgen.

Bekijk ook deze artikelen