1. Grootzakelijk
 2. Windenergie voor bedrijven

Waarom windenergie voor bedrijven de toekomst heeft

In Nederland staan inmiddels meer dan 2.600 windturbines, met een totaal vermogen van 6.719 megawatt (MW). Deze turbines zijn niet alleen te vinden op land, maar ook in zee. Windenergie is momenteel de snelst groeiende bron voor elektriciteit. Zo is er in 2020 2.261 MW bijgebouwd, bijna zeven keer zoveel als een jaar eerder. Niet voor niets, want de voordelen van windenergie voor bedrijven zijn groot.

Vier redenen waarom windenergie de toekomst heeft

In 2030 moet er tenminste 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit geproduceerd worden. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Windenergie is een belangrijke energiebron om dit doel te halen. Lees de vier redenen waarom windenergie voor bedrijven de toekomst heeft.

 1. De meest duurzame vorm van energie

  In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, raakt de wind nooit op. Ook komt er bij het opwekken van windenergie per kilowattuur veel minder CO2 vrij dan bij andere vormen van elektriciteitsproductie. Windenergie wint het hier zelfs van zonne-energie, biomassa en waterkracht.

 2. De goedkoopste grootschalige duurzame energiebron

  Nederland heeft met de Noordzee een gunstige plek voor windenergie op zee vanwege de relatief geringe waterdiepte, het gunstige windklimaat en de goede havens en (industriële) energieverbruikers in de buurt. In de afgelopen jaren zijn de kosten van windenergie op zee drastisch gedaald. Daardoor is het nu de goedkoopste grootschalige duurzame energiebron.

 3. Windenergie zorgt voor een stabiele energielevering

  Hoewel we zowel voor windenergie als ook voor zonne-energie afhankelijk zijn van het weer, geeft de combinatie van beide soorten opwek al een redelijk stabiele energielevering. Zonnige dagen gaan namelijk vrijwel nooit gepaard met harde wind en vice versa. Dus wanneer er minder energieopbrengst is van zonne-installaties, doen windturbines het waarschijnlijk juist beter. En andersom geldt dit ook.

 4. Europese Unie stimuleert de groei van windenergie

  Mede dankzij de door de EU vastgelegde doelen voor de opwek van duurzame energie neemt de productie van windenergie de komende jaren fors toe. Als EU-lid is Nederland verplicht om in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terug te brengen ten opzichte van 1990. Het uiteindelijke streven van deze Green Deal is om Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te laten worden.

Air Liquide voor 15 jaar afnemer van groene elektriciteit uit Hollandse Kust Zuid

Vattenfall heeft met Air Liquide het eerste stroomcontract afgesloten voor Hollandse Kust Zuid. Het bedrijf zal voor zijn activiteiten in Nederland 15 jaar lang 100 GWh per jaar aan hernieuwbare elektriciteit afnemen van het windpark op zee. Het contract gaat 2025 in, als het park gereed is. Air Liquide zal de duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken voor haar bestaande industriële en medische gasproductie-installaties in Nederland en rest van de Benelux.

Meer over deze samenwerking

De CO2-uitstoot van onze windmolens verkleinen

Windenergie maakt een snelle groei door en wij onderzoeken de opties om de CO2-voetafdruk van onze windmolens verder te verkleinen. In deze video komt u hier meer over te weten.

Whitepaper: Verduurzaam uw bedrijf met een CPPA

Met een Corporate Power Purchase Agreement kunt u uw energieverbruik langdurig verduurzamen. Zo draagt u bij aan de versnelling van de energietransitie. In deze whitepaper leest u alles over het belang en de mogelijkheden van een CPPA.

Download de whitepaper

Zorg dat u voldoet aan de eisen van de CO₂-prestatieladder

Goed om te weten: hoe beter uw bedrijf presteert op het gebied van CO2-reductie, hoe hoger uw positie op de CO2-prestatieladder. Daarbij krijgt u bovendien korting op de inschrijfprijs van uw aanbesteding.

Lees meer over de CO₂-prestatieladder

Fossielvrij leven binnen één generatie

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze Markt Expertise Desk helpt u graag met al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, e-mobility, zonne-energie, windenergie en warmte.

Bel 020 892 01 80 (van 9.00 tot 17.00 uur)

Stroometiket 2021

In het stroometiket van 2021 ziet u met welke energie­bronnen onze elektriciteit is opgewekt. En wat het aandeel van elke gebruikte energiebron is.
Stroometiket 2021

Platinum status voor Vattenfall

Na de gouden CSR Rating in 2018 en 2019 (ook geldig over 2020) en de platinum CSR Rating van 2021, heeft Vattenfall nu ook in 2022 de platinum Sustainability Rating van EcoVadis ontvangen.

2019 ecovadis gold.jpg EcoVadis platinum 2021Platinum 2022

De platinum ranking betekent dat wij tot de top 1% behoren van alle bedrijven die door EcoVadis zijn beoordeeld in de categorie Energie.