Zelf windenergie opwekken met hulp van Vattenfall

Investeren in het zelf opwekken van windenergie heeft vele voordelen. Met een windpark levert u niet alleen een bijdrage aan het verduurzamen van de regio, maar windenergie kan ook voor een stabiele inkomstenstroom zorgen. Door samen met Vattenfall een windpark te ontwikkelen wordt de schaalgrootte van uw project interessanter en worden de risico’s verdeeld.

De voordelen van zelf windenergie opwekken

Zelf windenergie opwekken heeft vele voordelen. Benieuwd naar de kansen voor uw bedrijf? Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden op uw perceel of in uw omgeving. We onderzoeken graag of windenergie voor u technisch en organisatorisch haalbaar is.

Financiële zekerheid

ontvangt een vergoeding voor de plaatsing van windmolens op uw terrein. U creëert daarmee meer financiële zekerheid voor uw bedrijf.

Lokale groene energie

U levert een bijdrage aan het opwekken van lokale groene energie.

 

Volledige ontzorging

Vattenfall ontzorgt u volledig bij de totstandkoming van het windpark.

Samen werken aan een fossielvrij leven

Samen met de omgeving

We ontwikkelen windparken altijd samen met de omgeving. We brengen samen met u de omgeving in kaart. Zo weten we zeker dat we alle juiste belang­hebbenden bij het project betrekken. Vanaf de start van een project trekken we gelijkwaardig op met energiecoöperaties, bewoners en andere betrokkenen. De omgeving bepaalt mede de locatie van de windturbines en de inpassing van de windparken in het landschap. Zo ontstaat draagvlak voor de plannen. Daarnaast maken we in onze projecten lokaal eigendom mogelijk. Zo worden we samen met de lokale gemeenschap eigenaar van het windpark.

Kennis en ervaring

Vattenfall is één van de grootste producenten van windenergie in Nederland. Door onze jarenlange ervaring wekken we vandaag de dag op een veilige en betrouwbare manier groene stroom op met onze windparken. De kennis om een windpark te realiseren en exploiteren hebben we zelf in huis. Daarbij gaat het niet alleen om technische expertise, maar ook om bijvoorbeeld kennis over de relevante wet- en regelgeving.

Zelf stappen zetten?

Wilt u zelf stappen zetten op weg naar een fossielvrij leven? En zoekt u een partner om een windpark mogelijk te maken bij u op het land of in de omgeving?

Wij staan voor u klaar

Vattenfall Expertise Wind

Onze Wind-experts staan voor u klaar!

Energiepark Haringvliet, een samenspel van zon, wind en batterijen

Wind en zon combineren

Als het stevig waait, schijnt er vaak minder zon. En als de zon goed schijnt, waait het meestal minder hard. Voor een optimale energieopwekking is een combinatie tussen windenergie en grootschalige zonne-energie interessant. Hierbij kunnen we gebruik maken van dezelfde netaansluiting. Voor elke stap in zon- en windontwikkeling heeft Vattenfall specialisten in huis die u hier graag meer over vertellen.

Eerste hybride energiepark van Nederland

Energiepark Haringvliet Zuid is het eerste Nederlandse hybride energiepark waar wind, zon en batterijen worden gecombineerd. Op kavels van lokale agrariërs en grondeigenaren zijn niet alleen zes windmolens geplaatst, maar ook 115.000 zonnepanelen en twaalf zeecontainers met batterijen. Zo wordt de energie in tijden van veel zon of wind opgeslagen in de batterijen. Wanneer de windturbines of zonnepanelen minder energie opwekken leveren de batterijen energie terug aan het net.

Energiepark Haringvliet Zuid

duurzaam ondernemen vattenfall

In 9 stappen naar een windpark

Tussen het eerste contact met Vattenfall en een operationeel windpark zit vele jaren, met verschillende stappen die genomen moeten worden. Hieronder ziet u een korte omschrijving van deze stappen. We lichten deze graag verder toe in een persoonlijk gesprek.

 1. Stap 1 - 3: haalbaarheid (circa 1 – 5 jaar)

  Vattenfall komt tot een locatie voor een windpark na te zijn benaderd door een grondeigenaar of zelf een interessante locatie te hebben gevonden. Er wordt er gekeken naar de haalbaarheid van een windpark op de betreffende locatie en een samenwerking vormgegeven met de grondeigenaren. Daarnaast wordt politieke steun voor het windpark onderzocht. Er wordt kennisgemaakt met de direct omwonenden van de project locatie.

 2. Stap 4 - 7: planvorming (circa 1,5 – 4+ jaar)

  Wanneer de haalbaarheid van het plan positief is beoordeeld en er ruimtelijke medewerking is vanuit de lokale overheid, dan wordt het plan verder uitgewerkt. De benodigde onderzoeken voor de vergunningen en wijziging van het bestemmingsplan worden uitgevoerd. We betrekken vanaf dit moment een bredere groep belanghebbenden bij de plannen.

 3. Stap 7 - 9: contract voor bouw (circa 1 – 2 jaar)

  Als de vergunning en subsidieaanvraag zijn goedgekeurd, worden de aannemers gezocht via een aanbesteding. Vattenfall betrekt hierbij zoveel mogelijk lokale ondernemers. Na een positief investeringsbesluit van Vattenfall kan de bouw van het windpark beginnen.

Whitepaper: Verduurzaam uw bedrijf met een CPPA

Met een Corporate Power Purchase Agreement kunt u uw energieverbruik langdurig verduurzamen. Zo draagt u bij aan de versnelling van de energietransitie. In deze whitepaper leest u alles over het belang en de mogelijkheden van een CPPA.

Download de whitepaper

Samen op weg naar een fossielvrije toekomst

De Markt Expertise Desk staat voor u klaar

Onze experts van de Markt Expertise Desk helpen u graag met al uw vragen over de energiemarkt. Zo ook met het verduurzamen van uw bedrijf via zonne-, en windenergie en laadpalen.

Markt Expertise Desk

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

 • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

 • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

 • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

 • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

 • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

 • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering