1. Grootzakelijk
  2. Energiemarkt
  3. Nederlandse elektriciteitsnetwerk

Hoe zit het Nederlandse elektriciteitsnetwerk in elkaar?

Sinds het vrijgeven van de Nederlandse energiemarkt in 2004, zijn de energiebedrijven gesplitst in leveranciers en netbeheerders. Vattenfall, Eneco en Essent zijn in Nederland de grootste energieleveranciers; Enexis, Alliander en Stedin de grootste lokale netbeheerders. Daarnaast worden de bekende hoogspanningskabels door een derde partij beheerd: TenneT.

 

Energieleveranciers, netbeheerders en TenneT werken nauw samen, elk vanuit een eigen rol, om te zorgen dat het Nederlandse elektriciteitsnetwerk goed functioneert.

Wat doet een energieleverancier en een netbeheerder?

Wat doet uw energieleverancier?

Een energieleverancier levert energie (elektriciteit, gas, warmte en koude). Uw leverancier koopt de energie in bij producenten en verkoopt deze energie aan de eindgebruiker: bedrijven en consumenten. Sommige leveranciers zijn ook producent van energie. 

Wij zijn één van de grootste producenten en leveranciers van elektriciteit en warmte in Europa. Met ruim 35 windparken in bedrijf (op land en op zee) in Europa zetten wij vol in op wind. En we blijven groeien! Onze windparken Hollandse Kust Zuid 1-4 en Vesterhav Zuid/Noord illustreren deze groei.

Wat doet een netbeheerder?

Organisaties als Enexis, Alliander en Stedin zijn regionale netbeheerders in Nederland. Zij zorgen ervoor dat de elektriciteit van het onderstation via het laagspanningsnet uw bedrijf binnenkomt. Dit doen ze door het elektriciteitsnet aan te leggen en te onderhouden. En door het verzorgen van de aansluiting voor grootverbruik elektriciteit op het netwerk.

Ze staan onder toezicht van de overheid. In tegenstelling tot uw energieleverancier kunt u uw netbeheerder niet kiezen: deze hoort bij uw regio.

Wat doet de overkoepelende netbeheerder: TenneT?

TenneT transporteert de elektriciteit van de producent (eventueel vanuit het buitenland) via het hoogspanningsnet naar het onderstation. Daarnaast bewaakt TenneT de frequentie en de balans op het elektriciteitsnet.

Tennet zorgt ervoor dat er bij onbalans stroom aangekocht of verkocht wordt op de zogenoemde ‘onbalansmarkt’. De kosten voor het corrigeren van onbalans berekent TenneT door aan de eindgebruiker. U vindt dit terug op uw energierekening als ‘onbalanskosten’.

Wat is elektriciteit eigenlijk?

Elektriciteit is een stroom van elektronen. Logisch dus, dat we elektriciteit ook wel ‘stroom’ noemen. Elektronen zijn onzichtbaar kleine deeltjes met een negatieve elektrische lading. Wanneer uw computer of een ander elektrisch apparaat aanstaat, dan stromen de elektronen door de onderdelen van dat apparaat. Hierdoor krijgt het apparaat de energie die het nodig heeft om te werken.

Elektronen stromen altijd van een plaats waar veel elektronen zijn, naar een plaats waar weinig elektronen zijn. Ze bewegen in een stroomkring. Als de stroomkring ergens onderbroken is, kan de stroom niet rondgaan. En een elektrisch apparaat kan alleen werken, als deze stroomkring gesloten is.

Hoe ontstaat elektriciteit?

Denk eens aan uw fietslamp. Door te trappen brengt u energie naar de dynamo. Deze zet deze beweging door middel van een magneet om in elektriciteit. In elektriciteitscentrales gebeurt dit in het groot. Brandstof verhit water, dit water wordt omgezet in stoom dat een groter volume heeft en daardoor met een grote kracht uit een leiding stoot. Deze kracht brengt een turbine in beweging die in verbinding staat met een generator, eigenlijk een grote dynamo. Die zet op zijn beurt de beweging om in elektriciteit.

Naast deze opwekking van ‘grijze’ energie is er ook nog duurzame, ‘groene’ energie opgewekt door wind of zon. Bij windenergie laat de wind de turbine draaien en als u zonnepanelen voor grootverbruik plaatst, dan zetten die het zonlicht om in elektriciteit.

Vraag en aanbod in balans

Elektriciteit kan niet op grote schaal opgeslagen worden. Daarom moet de productie ervan continu in balans zijn met de hoeveelheid die gebruikt wordt door de afnemers. Dit noemen we systeembalans. 

Wanneer uw bedrijf onverwacht langdurig veel meer elektriciteit verbruikt dan normaal, ontstaat er onbalans. En om dit te voorkomen en op te lossen zorgt TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, ervoor dat er bij onbalans elektriciteit wordt gekocht of verkocht op de zogenoemde ‘onbalansmarkt’.

Vraag het de Markt Expertise Desk

De energiemarkt is altijd in beweging. Daarom is het belangrijk om de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Ons team van marktexperts doet dit continu en weet daardoor precies wat er speelt. Wij helpen u slimmer en duurzamer om te gaan met energie.

Bekijk wat wij voor u kunnen doen

Dit zou u ook kunnen interesseren

Wij staan voor u klaar!

Vraag het de Markt Expertise Desk

Onze Markt Expertise Desk helpt u bij al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop en duurzamer ondernemen. Wij geven u advies over het gebruik van zonne- en windenergie, e-mobility en warmte binnen uw bedrijf of organisatie.

groepsfoto-med-vattenfall-laag.jpg

Onze beloften aan zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

  • Inzicht op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk.

  • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering