1. Grootzakelijk
  2. Energiebelasting

Alles wat u moet weten over energiebelasting

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoe zit dat zakelijk gezien eigenlijk? Hieronder leggen we uit wat energiebelasting is, hoe het wordt berekend en welke zakelijke regelingen er zijn. Op deze pagina vindt u dus alles wat u moet weten over zakelijke energiebelasting.

Energiebelasting: hoe zit dat zakelijk eigenlijk?

Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (zowel aardgas als elektriciteit). De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en is voor iedere energieleverancier gelijk. De overheid wil met deze belasting de CO2-uitstoot verminderen en het verbruik van energie terugdringen.

Door ook de energiebelasting voor aardgas te verhogen en de energie­belasting voor elektriciteit te verlagen, stimuleert de overheid bedrijven en huishoudens om te kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte.

Waar bestaat het uit?

Naast de kosten voor uw energieverbruik brengt uw energieleverancier u energiebelasting (EB) in rekening. Dat doet zij namens de Belastingdienst. De energiebelasting bestaat uit twee delen:

  • Het bedrag dat u aan energiebelasting betaalt voor uw elektriciteits- en/ of gasverbruik;
  • En eventueel een vermindering voor elektriciteitsaansluitingen met een verblijfsfunctie.

U krijgt vermindering van energiebelasting (voorheen de heffingskorting) als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven en wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. In dat geval heeft u een aansluiting met een verblijfsfunctie.

Hoe wordt uw energiebelasting berekend?

De hoeveelheid energiebelasting die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m3 (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. In beide gevallen is het opgebouwd uit staffels. Bij een hoger energieverbruik komt u in een hogere zone. De tarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt. Dus hoe meer energie u verbruikt, hoe lager de tarieven zijn.

Waar vindt u de energiebelastingtarieven?

Ieder kalenderjaar veranderen de energiebelastingtarieven. Zowel de voorlopige als de definitieve tarieven vermelden wij jaarlijks op onze website op de pagina Tarieven energiebelasting.

De tarieven voor energiebelasting vindt u in het specificatieblok op uw maandfactuur of jaarafrekening. Op de voorschotfactuur ziet u geen specificatieblok. Wel zorgen we dat we de juiste tarieven verwerken in het voorschotbedrag.

Afschaffing ODE

In het Belastingplan 2023 heeft de regering voorgesteld om het energiebelasting­stelsel te vereenvoudigen door de tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op te nemen in de energiebelasting. Het gevolg hiervan is dat alle ODE-tarieven voor het jaar 2023 € 0,00 zijn. Vanaf 2024 is de ODE formeel afgeschaft.

Tarieven en verklaringen

Energiebelasting tarieven

We betalen met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel energiebelasting betaalt u zakelijk gezien eigenlijk voor uw grootverbruik? Hieronder vindt u in één overzicht per zone wat de meest recente energiebelasting tarieven zijn.

Energiebelasting verklaringen

In bepaalde gevallen komt u als zakelijke energieverbruiker in aanmerking voor een verlaagd energiebelastingtarief of een vrijstelling. Op deze pagina vindt u de energiebelastingverklaringen. Check of dit ook voor u geldt en vul de verklaring in.

Lager belastingtarief of vrijstelling

In bepaalde gevallen kunt u als zakelijke energieverbruiker in aanmerking komen voor een verlaagd energiebelastingtarief of vrijstelling op uw energiebelasting. Bijvoorbeeld als uw bedrijf aardgas en elektriciteit gebruikt om zelf elektriciteit op te wekken.

Check of dit voor u geldt

Energiebelasting bij teruglevering

Wanneer u zelf energie opwekt en dit teruglevert aan het net, betaalt u alleen over het netto energieverbruik (energie)belasting. Het netto energieverbruik is het verschil tussen de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en de teruggeleverde elektriciteit. Kies voor zonnepanelen en verlaag uw energieverbruik.

Per 2025 drie grote belastingwijzigingen voor de glastuinbouw

Vanaf 1 januari 2025 gaat het kabinet stapsgewijs de energiebelasting­tarieven op aardgas verhogen. En voert zij vanaf 1 januari 2025 voor ieder glastuinbouwbedrijf een individuele CO2-heffing in. Vanaf 2025 wordt ook voor WKK-systemen de vrijstelling stapsgewijs afgebouwd

Bekijk de drie wijzigingen

Bekijk de actuele energiebelasting tarieven voor grootverbruik

We betalen met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel energiebelasting betaalt u eigenlijk voor uw elektriciteit en gas? 

Ook interessant voor u?

Altijd een oplossing voor uw zakelijke energie

Onze beloften aan zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek

  • Een scan op maat voor uw duurzaamheidsvraagstuk

  • Ondersteuning bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities, van advies, subsidieaanvraag tot aan de oplevering