1. Grootzakelijk
  2. Energiebelasting

Alles wat u moet weten over energiebelasting

De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoe zit dat zakelijk gezien eigenlijk? Hieronder leggen we uit wat energiebelasting is, hoe het wordt berekend en welke zakelijke regelingen er zijn. Op deze pagina vindt u dus alles wat u moet weten over zakelijke energiebelasting.

Energiebelasting zakelijk: hoe zit dat eigenlijk?

Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (zowel aardgas als elektriciteit). De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en is voor iedere energieleverancier gelijk. De overheid wil met deze belasting de CO2-uitstoot verminderen en het verbruik van energie terugdringen.

Door ook de energiebelasting voor aardgas te verhogen en de energie­belasting voor elektriciteit te verlagen, stimuleert de overheid bedrijven en huishoudens om te kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte.

Waar bestaat het uit?

Naast de kosten voor uw energieverbruik, brengt uw energieleverancier u Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) in rekening. Dat doet zij namens de Belastingdienst. De energiebelasting bestaat uit twee delen:

  • Het bedrag dat u aan energiebelasting betaalt voor uw elektriciteits- en/ of gasverbruik;
  • En eventueel een vermindering voor elektriciteitsaansluitingen met een verblijfsfunctie.

U krijgt vermindering van energiebelasting (voorheen de heffingskorting) als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven en wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. In dat geval heeft u een aansluiting met een verblijfsfunctie.

Wat is Opslag Duurzame Energie (ODE)?

De Opslag Duurzame Energie (ODE) is in 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Met deze milieubelasting wordt de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) gefinancierd. Per 1-1-2020 is de Wet Opslag Duurzame Energie de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden.

Vanaf 2020 zijn bedrijven meer gaan bijdragen dan huishoudens, namelijk 2/3 in plaats van de helft. De ODE-tarieven voor 2021 volgen deze verhoudingen. De tarieven volgen de stijging van de uitgaven van de subsidieregeling SDE++.

Hoe wordt uw energiebelasting en ODE berekend?

De hoeveelheid energiebelasting en ODE die u betaalt is direct gekoppeld aan het aantal kWh (elektriciteit) en m3 (gas) dat u op jaarbasis verbruikt. In beide gevallen is het  opgebouwd uit staffels. Bij een hoger energieverbruik komt u in een hogere zone. De tarieven worden over het algemeen lager wanneer u in een hogere verbruikszone komt. Dus hoe meer energie u verbruikt, hoe lager de tarieven zijn.

Waar vindt u de tarieven energiebelasting?

Ieder kalenderjaar veranderen de energiebelastingtarieven. Deze vermelden we jaarlijks op onze website. De tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie vindt u in het specificatieblok op uw maandfactuur of jaarafrekening. Op de voorschotfactuur ziet u geen specificatieblok. Wel zorgen we dat we de juiste tarieven verwerken in het voorschotbedrag.

Komt u in aanmerking voor vrijstelling op uw energiebelastingtarief?

In bepaalde gevallen komt u als zakelijke energieverbruiker in aanmerking voor korting of vrijstelling op uw energiebelasting­tarief. Bijvoorbeeld als uw bedrijf aardgas en elektriciteit gebruikt om zelf elektriciteit op te wekken.

Check of dit voor u geldt

Energiebelasting bij teruglevering

Wanneer u zelf energie opwekt en dit teruglevert aan het net, betaalt u alleen over het netto energieverbruik (energie)belasting. Het netto energieverbruik is het verschil tussen de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en de teruggeleverde elektriciteit. Kies voor zonnepanelen en verlaag daarmee uw energiebelasting.

Man achter laptop die met energiebelasting bezig is

Bekijk de actuele energiebelasting tarieven voor grootverbruik

We betalen we met z'n allen energiebelasting. Maar hoeveel energiebelasting betaalt u zakelijk gezien eigenlijk voor uw grootverbruik elektriciteit en gas? 

Ook interessant voor u?