Waarom windenergie de toekomst heeft

In Nederland staan meer dan 2.300 windturbines in 17 windparken. Deze parken zijn niet alleen te vinden op het land (onshore-parken), maar ook in zee (offshore-parken). Windenergie is de snelst groeiende bron voor elektriciteit. Niet voor niets, want de voordelen van windenergie zijn groot.

Offshore en onshore windparken

Windmolens doen het goed in open gebieden die in ons polderlandschap gelukkig volop te vinden zijn. Hoewel er over de schoonheid van de turbines valt te discussiëren, zijn ze goed in te passen in hun omgeving. De lange turbinebladen draaien op grote hoogte. Hierdoor ondervindt het landbouw- of industrieel gebied op de grond nauwelijks hinder van de aanwezigheid van de turbine. Toch hebben omwonenden soms bezwaar tegen onshore windparken. Horizonvervuiling of geluidsoverlast kunnen argumenten tegen windparken zijn.

Bij offshore windparken (in zee) spelen deze tegenargumenten geen rol. Bovendien wekken offshore windparken 40 procent meer energie op dan windmolens op het vasteland. Daarbij veroorzaken ze geen geluidsoverlast en minieme horizonvervuiling. Het bouwen en onderhouden van de turbines in zee is helaas wel lastiger en duurder dan op het land.

Windenergie: de meest duurzame vorm van energie

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, raakt de wind nooit op. Ook komt er bij het opwekken van windenergie per kilowattuur veel minder CO2 vrij dan bij andere energie-installaties. Windenergie wint het hier zelfs van zonne-energie, biomassa en waterkracht.

Wind- en zonne-energie zorgen voor stabiele energielevering
Hoewel we zowel voor zonne-energie als voor windenergie afhankelijk zijn van het weer, geeft de combinatie van beide soorten installaties al een redelijk stabiele energielevering. Zonnige dagen gaan namelijk vrijwel nooit gepaard met harde wind en vice versa. Dus wanneer er minder energieopbrengst is van zonne-installaties, doen windturbines het waarschijnlijk juist beter. En andersom geldt dit ook.

Korte terugverdientijd
De productie en het onderhoud van een windturbine kost natuurlijk ook energie. Gemiddeld zijn de kosten voor deze energie door een windturbine in drie tot zes maanden terugverdiend.

Europese Unie stimuleert de groei van windenergie

De opgewekte energie uit windparken blijft de komende jaren naar verwachting toenemen, mede dankzij de door de EU vastgelegde doelen voor de opwek van duurzame energie. Als EU-lid is Nederland verplicht om in 2020 veertien procent van het binnenlands energieverbruik duurzaam op te wekken. In 2015 lag dit om en nabij de zes procent.

Foto van een man die in een kantooromgeving staat

Op zoek naar persoonlijk advies over besparen en verduurzamen?

Bel ons op 020 892 00 75 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze adviseurs.

Dit zou u ook kunnen interesseren