1. Grootzakelijk
  2. Energiekenners
  3. Business bibliotheek
  4. Hoe komt de marktprijs van elektriciteit tot stand?

Hoe komt de marktprijs van elektriciteit tot stand?

Veel factoren beïnvloeden de marktprijs van elektriciteit. Zo heeft het weer elke dag grote invloed op de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. Er zijn drie factoren die een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van de marktprijs van elektriciteit.

De drie factoren die de belangrijkste rol spelen

1. Veranderingen in vraag of aanbod

Elektriciteit kan nog niet efficiënt worden opgeslagen. Hierdoor is de elektriciteitsprijs sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Veranderingen in het aanbod, bijvoorbeeld onderhoud aan een energiecentrale, kunnen daarom van directe invloed zijn op de ontwikkeling van energieprijzen. Ook de toename van duurzaam opgewekte energie is dikwijls van invloed op de elektriciteitsprijs.

2. Het weer

Het weer beïnvloedt in sterke mate vraag én aanbod. Bij koud weer is de vraag naar energie groter, maar ook bij heel warm weer neemt de vraag naar energie voor koeling toe. In beide gevallen kan de prijs stijgen. Bij harde wind of veel zon kan de prijs dalen, omdat het aanbod van elektriciteit dan toeneemt. En in extreme gevallen kunnen er op zo’n dag met veel zon en wind zelfs negatieve dagprijzen voorkomen.

3. De prijs van CO₂

De CO2-uitstoot per brandstofsoort wordt steeds belangrijker voor de prijs van elektriciteit, want een deel van de prijs die u betaalt voor uw energie heeft te maken met CO2-uitstoot. Niet alle vormen van elektriciteitsproductie zijn even gevoelig voor prijsschommelingen van de prijs van CO2. Zo stoten gascentrales minder CO2 uit dan kolencentrales. Voor energie uit kerncentrales is de prijs van CO2 helemaal niet van toepassing.

Hoe zijn uw zakelijke energiekosten opgebouwd?

We begrijpen dat energie voor veel bedrijven een belangrijke kostenpost is. In deze video ziet u hoe energiekosten zijn opgebouwd.

De energieprijs bestaat uit meer dan alleen de marktprijs. Als u weet wat de verschillende kostenposten zijn, zoals onbalanskosten, kunt u makkelijker besparen.

 

Dit zou u ook kunnen interesseren