Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen worden gebruikt in fabrieken, energiecentrales, om gebouwen te verwarmen en voor vervoer. Bij het kappen van bossen komt CO2 vrij, en er worden steeds meer koeien, schapen en geiten gehouden voor vlees en zuivel. Door deze activiteiten zit er nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan voor de industriële revolutie. Hierdoor wordt extra warmte vastgehouden, waardoor de temperatuur stijgt: het versterkte broeikaseffect.

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) zijn simpel gezegd oude resten van planten. Een belangrijk bestanddeel van die planten is koolstof. Die koolstof lag miljoenen jaren veilig opgeslagen onder de grond, in de vorm van kolen, gas of olie. Sinds de industriële revolutie worden fossiele brandstoffen uit de grond gehaald en worden deze in hoog tempo verbrand. Daardoor komt er onder meer CO2 in de lucht. Zo komt de koolstof die in miljoenen jaren is opgeslagen binnen een paar honderd jaar weer in de lucht. Dit verstoort de natuurlijke koolstofkringloop op aarde.

Welke broeikasgassen zijn er naast CO2?

Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is CO2 het belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Methaan staat met 16% op de tweede plaats. Waterdamp is ook een belangrijk broeikasgas, maar de mens brengt dit niet zelf in de lucht.

Methaan (CH4)

Methaan komt vooral vrij bij de veeteelt. Koeien, schapen en geiten produceren methaan bij het verteren van voedsel. Die methaan komt via hun adem, boeren en scheten in de lucht. Verder komt er methaan vrij bij het verbouwen van rijst en uit afvalstortplaatsen. 

Methaan is een sterk broeikasgas: 1 kilo methaan heeft hetzelfde effect als 28 kilo CO2

Lachgas (N2O)

Lachgas komt vooral vrij uit grond die bemest is met kunstmest of dierlijke mest. Het is een zeer sterk broeikasgas: 1 kilo lachgas heeft hetzelfde effect als 265 kilo CO2

Waterdamp (H2O)

Door de opwarming van de aarde wordt de lucht warmer, en warme lucht kan meer waterdamp bevatten. Omdat waterdamp een broeikasgas is, zorgt die extra waterdamp in de lucht voor meer opwarming, waardoor de lucht nog meer waterdamp kan bevatten, waardoor de aarde nog verder opwarmt enzovoort. Zo versterkt het broeikaseffect van waterdamp zichzelf. Mensen kunnen niets doen of laten om de hoeveelheid waterdamp in de lucht te sturen.

Fluorgassen

Fluorgassen zijn de sterkste broeikasgassen op aarde: ze kunnen 124 tot 22.800 keer meer warmte vasthouden dan CO2 en ze kunnen duizenden jaren lang in de atmosfeer aanwezig blijven. Bekende fluorgassen zijn HFK’s en PFK’s, die kunnen voorkomen in onder andere spuitbussen, airco’s en koelkasten. Het krachtigste fluorgas is SF6, dat wordt gebruikt als isolatiegas in het elektriciteitsnet. 

Dit zijn de enige broeikasgassen die niet natuurlijk zijn, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Fluorgassen zijn sinds de jaren 1990 veel toegepast als vervanging voor bepaalde ozonlaagafbrekende stoffen. Er zijn vorige eeuw afspraken gemaakt om te voorkomen dat deze sterke broeikasgassen vrijkomen. Toch eindigen fluorgassen nog in de lucht, bijvoorbeeld als koelkasten en airco’s niet goed worden afgedankt. 

Broeikasgassen

Van nature komen er broeikasgassen zoals CO2 voor in de atmosfeer. Dat is maar goed ook, want anders zou het op aarde gemiddeld -18 °C zijn. Broeikasgassen zorgen er voor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Hierdoor is het gemiddeld 15 °C. We weten welk effect de broeikasgassen hebben op het klimaat. Er zijn in de wereld op allerlei niveaus afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het verlagen van de CO2 emissie.

 

In 5 stappen uw CO₂ reduceren

In deze whitepaper leest u wat de CO2-prestatieladder is en hoe u zorgt dat deze in uw voordeel werkt.

Download de whitepaper

Ook interessant voor u?