Stadswarmte belangrijk voor duurzaamheidsdoelen Wereldhave

Wereldhave is eigenaar van vele winkelcentra en heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. In Arnhem sloot het bedrijf de centra Presikhaaf en Kronenburg aan op stadswarmte. Dat leverde in één klap een CO2-reductie op van ca. 80% ten opzichte van een gasaansluiting.

“Door Kronenburg aan te sluiten op het warmtenet, realiseert Wereldhave direct een grote reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van een aardgasaansluiting. Gemiddeld is dat zo’n 57%. Bij Kronenburg gaat het om een CO2-reductie van rond de 80%.”

Erwin Manssen - relatiemanager Vattenfall

Better every day life

Wereldhaves bedrijfsstrategie heet ‘better every day life’. Tim van der Weide is duurzaamheidsmanager: “We ontwikkelen onze winkelcentra tot centra waar bezoekers terecht kunnen voor hun bredere dagelijkse behoeften; kwalitatieve Food & Beverage, werkruimte, een centraal servicepunt, en bijvoorbeeld een bibliotheek of een sport- en gezondheidscentrum. Ook in Kronenburg en Presikhaaf wordt onze visie steeds meer zichtbaar.”

Better Footprint, Better Nature, Better Living

Binnen de duurzaamheidsstrategie zet Wereldhave in op drie hoofdthema’s: Better Footprint, Better Nature, Better Living. Er wordt veel aandacht besteed aan het verlagen van CO2-uitstoot, maar ook aan de maatschappelijke rol en de positieve bijdrage die het bedrijf kan leveren aan de communities in en rondom haar centra. Van der Weide: “We stellen bijvoorbeeld ruimtes beschikbaar voor sociale initiatieven die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Denk aan een reïntegratieprogramma samen met de gemeente voor jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, het bieden van een pop-up locatie voor een startende ondernemer uit de buurt of een tentoonstelling georganiseerd door wijkbewoners.”

Kronenburg in Arnhem en duurzaamheid

Full Service Center Kronenburg ontvangt jaarlijks zo’n 5,6 miljoen bezoekers. Het is een duurzame locatie met ongeveer 110 winkels waar boodschappen doen, winkelen, vrijetijdbesteding, ontspanning, sporten, gezondheid, werken en andere dagelijkse behoeften samen komen. Kronenburg heeft een aansluiting op het stadswarmtenet van Vattenfall en wekt daarnaast ook zelf energie op: op het dak liggen zo’n 1700 zonnepanelen. Op het moment dat geen gebruik gemaakt kan worden van zonne-energie, schakelt het complex over op windenergie. Verder zijn alle toiletten, urinoirs en waterkranen ingericht op efficiënt watergebruik. Dat levert een waterbesparing op van zo’n 1,5 liter per bezoeker. Voor bezoekers met een elektrische auto zijn laadpalen beschikbaar bij de ingang van het winkelgebied.

Overstap naar stadswarmte soepel verlopen

Winkelcentrum Kronenburg heeft een warmtevraag die vergelijkbaar is met die van ongeveer 180 huishoudens. In 2018 werd het centrum op het stadswarmtenet van Vattenfall aangesloten. “De overstap van gas naar stadswarmte is erg soepel verlopen”, vertelt Van der Weide. “Het was mogelijk gebruik te maken van de bestaande cv-leidingen en in feite hoefde er alleen in de technische ruimte een verbinding gemaakt te worden met het warmtenet. Voor de winkels in het centrum zelf heeft de aansluiting geen veranderingen met zich meegebracht. Bovendien heeft de aansluiting op een natuurlijk moment zijn beslag gekregen. De cv-ketels moesten toch al vervangen worden. De vraag was toen: installeren we nieuwe cv-ketels, gaan we op een andere manier lokaal warmte genereren of kiezen we voor stadswarmte? Vanwege de substantiële bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, hebben we voor aansluiting op stadswarmte gekozen.”

Entree Presikhaaf
Winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem kreeg in 2011 al een aansluiting op stadswarmte.

Duurzaamheid zit in het DNA van Wereldhave

Voor Wereldhave is verduurzamen al ruim twintig jaar een wezenlijk aandachtspunt: al in 1999 realiseerde het bedrijf een volledig circulair kantoorpand in Delft. Van der Weide: “Ook vandaag de dag scoren we in GRESB, en BREEAM – twee duurzaamheidsbenchmarks – zeer hoog. In 2013 hebben we voor het eerst een formele duurzaamheidstrategie opgesteld met concrete doelen. Eén van die targets was een energiebesparing van 30% en dat doel hebben we in 2018 behaald. In 2020 hebben we de strategie herzien en het duurzaamheidsprogramma ‘A Better Tomorrow’ gelanceerd. Binnen deze duurzaamheidsstrategie maken we voor ieder centrum in onze portefeuille een routekaart; een helder stappenplan dat aangeeft hoe het centrum kan voldoen aan de Paris Proof doelstellingen.”

Vattenfall en Wereldhave
Duurzaamheidsmanager Tim van der Weide in gesprek met Erwin Manssen van Vattenfall

Verdere verduurzaming warmtebronnen

Een van de doelstellingen is het besparen van 30% op de CO2-uitstoot in 2030. “In Arnhem halen we dat doel met een reductie van ca. 80% op de CO2-uitstoot ten opzichte van een gasaansluiting ruimschoots wat betreft warmte. Maar ook op het gebied van elektriciteits- en waterbesparing en het verkleinen van afvalstromen halen we de doelstellingen.”

De warmte van ons warmtenet in Arnhem is afkomstig van de afvalverbrandingscentrale in Duiven. Maar Vattenfall kijkt ook naar nieuwe warmtebronnen, zoals restwarmte van datacenters en geothermie. Daarmee kunnen we de warmtenetten verder verduurzamen. Een voordeel voor de klant zonder de noodzaak tot verdere investeringen. Heb je eenmaal een aansluiting op het warmtenet, dan zorgt Vattenfall voor verdere verduurzaming aan de bronkant.

“De overstap van gas naar stadswarmte is erg soepel verlopen. We konden gebruik maken van bestaande cv-leidingen en de winkels hebben geen last ondervonden. Het moment was ook goed gekozen. De cv-ketels moesten toch al vervangen worden.”

Tim van der Weide – Duurzaamheidsmanager Wereldhave

Deel dit artikel