Stadswarmte belangrijk voor duurzaamheidsdoelen Wereldhave

Wereldhave is eigenaar van vele winkelcentra en heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. In Arnhem sloot het bedrijf de centra Presikhaaf en Kronenburg aan op stadswarmte.

“De overstap van gas naar stadswarmte is erg soepel verlopen. We konden gebruik maken van bestaande cv-leidingen en de winkels hebben geen last ondervonden. Het moment was ook goed gekozen. De cv-ketels moesten toch al vervangen worden.”

Tim van der Weide – Duurzaamheidsmanager Wereldhave

Better every day life

Wereldhaves bedrijfsstrategie heet ‘better every day life’. Tim van der Weide is duurzaamheidsmanager: “We ontwikkelen onze winkelcentra tot centra waar bezoekers terecht kunnen voor hun bredere dagelijkse behoeften; kwalitatieve Food & Beverage, werkruimte, een centraal servicepunt, en bijvoorbeeld een bibliotheek of een sport- en gezondheidscentrum. Ook in Kronenburg en Presikhaaf wordt onze visie steeds meer zichtbaar.”

Better Footprint, Better Nature, Better Living

Binnen de duurzaamheidsstrategie zet Wereldhave in op drie hoofdthema’s: Better Footprint, Better Nature, Better Living. Er wordt veel aandacht besteed aan het verlagen van CO2-uitstoot, maar ook aan de maatschappelijke rol en de positieve bijdrage die het bedrijf kan leveren aan de communities in en rondom haar centra. Van der Weide: “We stellen bijvoorbeeld ruimtes beschikbaar voor sociale initiatieven die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Denk aan een reïntegratieprogramma samen met de gemeente voor jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, het bieden van een pop-up locatie voor een startende ondernemer uit de buurt of een tentoonstelling georganiseerd door wijkbewoners.”

Kronenburg in Arnhem en duurzaamheid

Full Service Center Kronenburg ontvangt jaarlijks zo’n 5,6 miljoen bezoekers. Het is een locatie met ongeveer 110 winkels waar boodschappen doen, winkelen, vrijetijdbesteding, ontspanning, sporten, gezondheid, werken en andere dagelijkse behoeften samen komen. Kronenburg heeft een aansluiting op het stadswarmtenet van Vattenfall en wekt daarnaast ook zelf energie op: op het dak liggen zo’n 1700 zonnepanelen. Op het moment dat niet gebruikgemaakt kan worden van zonne-energie, schakelt het complex over op windenergie. Verder zijn alle toiletten, urinoirs en waterkranen ingericht op efficiënt watergebruik. Voor bezoekers met een elektrische auto zijn laadpalen beschikbaar bij de ingang van het winkelgebied.

Overstap naar stadswarmte soepel verlopen

Winkelcentrum Kronenburg heeft een warmtevraag die vergelijkbaar is met die van ongeveer 180 huishoudens. In 2018 werd het centrum op het stadswarmtenet van Vattenfall aangesloten. “De overstap van gas naar stadswarmte is erg soepel verlopen”, vertelt Van der Weide. “Het was mogelijk gebruik te maken van de bestaande cv-leidingen en in feite hoefde er alleen in de technische ruimte een verbinding gemaakt te worden met het warmtenet. Voor de winkels in het centrum zelf heeft de aansluiting geen veranderingen met zich meegebracht. Bovendien heeft de aansluiting op een natuurlijk moment zijn beslag gekregen. De cv-ketels moesten toch al vervangen worden. De vraag was toen: installeren we nieuwe cv-ketels, gaan we op een andere manier lokaal warmte genereren of kiezen we voor stadswarmte? Vanwege de substantiële bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, hebben we voor aansluiting op stadswarmte gekozen.”

Winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem kreeg in 2011 al een aansluiting op stadswarmte.

Duurzaamheid Wereldhave

"Voor Wereldhave is verduurzamen een wezenlijk aandachtspunt. In 2020 hebben we het duurzaamheidsprogramma ‘A Better Tomorrow’ gelanceerd. Binnen deze duurzaamheidsstrategie hebben we voor ieder centrum in onze portefeuille een routekaart gemaakt; een helder stappenplan dat aangaf hoe het centrum kan voldoen aan de Paris Proof doelstellingen.”

Duurzaamheidsmanager Tim van der Weide in gesprek met Erwin Manssen van Vattenfall

Door Kronenburg aan te sluiten op het warmtenet, realiseert Wereldhave direct een reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van een aardgasaansluiting.

Erwin Manssen - relatiemanager Vattenfall

Verdere verduurzaming warmtebronnen

Een van de doelstellingen is het besparen van 30% op de CO2-uitstoot in 2030. Manssen: “In Arnhem halen we dat doel ruimschoots wat betreft warmte.”

De warmte van ons warmtenet in Arnhem is afkomstig van de afvalverbrandingscentrale in Duiven. Maar Vattenfall kijkt ook naar nieuwe warmtebronnen, zoals warmte van datacenters en geothermie. Daarmee kunnen we de warmtenetten verder verduurzamen.

Deel dit artikel