Op weg naar fossielvrije stadswarmte

Dankzij stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. Bovendien maken we stadswarmte steeds milieuvriendelijker door nieuwe bronnen te ontwikkelen. Zo gaan we stap voor stap richting een fossielvrij leven.

Van warmtebron naar een warme woning

Bij het opwekken van stroom of het verbranden van afval komt warmte vrij. Die warmte gaat verder als stadswarmte. Dat gebeurt via ondergrondse leidingen naar woonwijken en bedrijventerreinen. Ruim 138.000 klanten en 2.000 bedrijven krijgen hun warmte inmiddels op deze manier.

Lees meer over stadsverwarming

Hier leveren we warmte

We willen zoveel mogelijk huizen en bedrijfsgebouwen aansluiten op ons netwerk voor stadswarmte. En zo snel mogelijk zo groot mogelijke stappen zetten. Daarom zijn we begonnen op de plekken waar veel warmte beschikbaar is en veel mensen bij elkaar wonen. 

Warmtenet

Van gas naar stadswarmte

Van gas naar warmte overstappen in appartementencomplexen met VvE's en bij bedrijven. We helpen je graag op weg.

Zo stap je succesvol over

De warmtebronnen van stadswarmte

We werken aan verdere uitbreiding en verduurzaming van onze warmtenetten. Bijvoorbeeld door nieuwe duurzamere bronnen aan te sluiten.

Ontdek onze warmtebronnen

We zetten ook in op nieuwe warmtebronnen

Hoe meer duurzame warmtebronnen we ontwikkelen, hoe sneller we fossielvrij kunnen leven. We ontwikkelen bijvoorbeeld warmte uit geothermie, waterstof en restwarmte uit datacenters. We denken dat we geothermie na 2025 grootschalig kunnen gebruiken. In de tussentijd zetten we in op duurzame warmtebronnen die nu al beschikbaar zijn.

Bekijk hier het warmte-etiket van 2020

Fossielvrije stadswarmte

57% CO2-reductie met stadswarmte en -koude

Warmte en -koude van Vattenfall leverde in 2020 in Nederland 233.054 ton CO₂-reductie op. Lees het CO₂-reductie 2020 rapport.

Bekijk de CO₂-reductie in 2020

Ons netwerk voor stadswarmte groeit hard

Om fossielvrij leven mogelijk te maken moet er nog veel gebeuren. Het aardgasvrij maken van huizen en bedrijfsgebouwen is daarbij erg belangrijk. Gelukkig groeit ons netwerk voor stadswarmte snel. We sluiten in hoog tempo huizen, bedrijven, scholen, musea, ziekenhuizen en winkelcentra aan.