Op weg naar fossielvrije stadswarmte

Dankzij stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe bronnen die ook worden aangesloten op ons warmtenet. Zo gaan we stap voor stap richting een fossielvrij leven.

Van warmtebron naar een warme woning

Bij het opwekken van stroom of het verbranden van afval komt warmte vrij. Die warmte gaat verder als stadswarmte. Dat gebeurt via ondergrondse leidingen naar woonwijken en bedrijventerreinen. Ruim 150.000 klanten en 2.000 bedrijven krijgen hun warmte inmiddels op deze manier.

Van gas naar stadswarmte

Van gas naar warmte overstappen in je eigen woning. Of in appartementencomplexen met VvE's en bij bedrijven. We helpen je graag op weg.

Zo stap je over

Op weg naar fossielvrije warmte

We werken aan verdere uitbreiding en verduurzaming van onze warmtenetten. Bijvoorbeeld door nieuwe bronnen aan te sluiten.

De warmtenetten van de toekomst

CO2-reductie met stadswarmte en koude

Bewoners en bedrijven stootten in 2022 met onze stadswarmte en koude gemiddeld 63% minder CO2 uit dan als ze losse cv-ketels op aardgas zouden hebben. 

Meer over de reductie

Ons netwerk voor stadswarmte groeit