Museum Naturalis op stadswarmte | Vattenfall Energie

Op weg naar fossielvrije stadswarmte

Dankzij stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. Daarom zetten we er vol op in. Zo brengen we fossielvrij leven weer een stap dichterbij.

Van warmtebron naar warm huis

Van warmtebron naar warm huis

Bij stadswarmte stroomt warmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of verbranden van afval via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Ruim 138.000 klanten en 2.000 bedrijven krijgen hun warmte inmiddels via ons netwerk voor stadswarmte.

We zetten ook in op nieuwe warmtebronnen

Hoe meer duurzame warmtebronnen we ontwikkelen, hoe sneller we fossielvrij kunnen leven. We zijn bijvoorbeeld bezig met geothermie, waterstof en restwarmte uit datacenters. Van geothermie verwachten we dat we dat vanaf 2025 grootschalig kunnen gebruiken. In de tussentijd zetten we in op duurzame warmtebronnen die nu al beschikbaar zijn, zoals biomassa. 

Route naar fossielvrije stadswarmte | Vattenfall Energie
CO2-reductie stadswarmte

Gemiddeld 60% minder CO2

Woningen met onze stadswarmte zorgen gemiddeld voor een CO2-reductie van 60%, vergeleken met huizen die een cv-ketel op gas hebben staan. Met een aansluiting op warmte bent u daardoor al goed op weg naar een fossielvrij leven. Wij maken deze CO2-resultaten graag inzichtelijk.

Kaart warmtenet Vattenfall

Hier leveren we warmte

We willen zoveel mogelijk huizen en bedrijfsgebouwen aansluiten op ons netwerk voor stadswarmte. Om zo snel mogelijk zo groot mogelijke stappen te zetten, beginnen we bij de plekken waar veel warmte beschikbaar is en veel mensen bij elkaar wonen. 

Warmtenet

Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Onze warmtenetten zijn er klaar voor.

Alexander van Ofwegen Directeur Warmte

Warmtenieuws