Museum Naturalis op stadswarmte | Vattenfall Energie

Route naar CO2-vrije stadswarmte

Dankzij stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. Want het is een andere manier voor verwarming en voor warm water. En stadswarmte werkt ook heel goed met groene, duurzame warmtebronnen. Daarom investeren we graag in stadswarmte en zorgen zo voor vermindering van de CO2-uitstoot.

Warmte naar huizen en bedrijven

Van warmtebron naar warm huis

Stadswarmte maakt gebruik van warmte die vrijkomt in elektriciteitscentrales of bijvoorbeeld bij het verbranden van afval. Deze warmte verwarmt water dat vervolgens via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen stroomt. Ruim 125.000 klanten en 2.000 zakelijke klanten ontvangen nu warmte via ons stadswarmtenetwerk.

Warmtebronnen in transitie

De ontwikkeling van duurzame warmtebronnen kost tijd. We ontwikkelen nieuwe bronnen zoals geothermie, waterstof en het gebruik van restwarmte uit datacenters. Biomassa is een bron die we nu al in kunnen zetten als tussenstap. De verwachting is dat het gebruik van grootschalige geothermie na 2025 beschikbaar is. 

 

Route naar fossielvrije stadswarmte | Vattenfall Energie

Stadswarmte breed inzetbaar

Er is veel te doen én te winnen als het gaat om de energietransitie. Vooral het aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een immense opgave. Het gaat hard. We sluiten steeds meer huizen, bedrijven, scholen, musea, ziekenhuizen en winkelcentra aan op ons net. 

Kaart

Stadswarmtenet in Nederland

De aanleg van een stadswarmtenetwerk is een flinke investering. We beginnen altijd met aanleggen op plaatsen waar veel warmte beschikbaar is en waar veel mensen bij elkaar wonen.

Warmtenet

Fossil-free within one generation. Onze warmtenetten zijn er klaar voor!

Alexander van Ofwegen Directeur Warmte

Innovaties

Warmtenieuws