Museum Naturalis op stadswarmte | Vattenfall Energie

Op weg naar CO2-vrije stadswarmte

Dankzij stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. Want stadswarmte werkt zonder gas. Daarom zetten we volop in op stadswarmte. Zo brengen we fossielvrij leven weer een stap dichterbij. 

Warmte naar huizen en bedrijven

Van warmtebron naar warm huis

Bij stadswarmte stroomt warmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of verbranden van afval via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Ruim 125.000 klanten en 2.000 bedrijven krijgen hun warmte inmiddels via ons netwerk voor stadswarmte. 

We zetten ook in op nieuwe warmtebronnen

Hoe meer duurzame warmtebronnen we ontwikkelen, hoe sneller we fossielvrij kunnen leven. We zijn bijvoorbeeld bezig met geothermie, waterstof en restwarmte uit datacenters. Van geothermie verwachten we dat we dat vanaf 2025 grootschalig kunnen gebruiken. In de tussentijd zetten we in op duurzame warmtebronnen die nu al beschikbaar zijn, zoals biomassa. 

Route naar fossielvrije stadswarmte | Vattenfall Energie

Ons netwerk voor stadswarmte groeit hard

Om fossielvrij leven mogelijk te maken moet er nog veel gebeuren. Het aardgasvrij maken van huizen en bedrijfsgebouwen is daarbij erg belangrijk. Gelukkig groeit ons netwerk voor stadswarmte snel en sluiten we in hoog tempo huizen, bedrijven, scholen, musea, ziekenhuizen en winkelcentra aan.

Kaart warmtenet Vattenfall

Hier leveren we warmte

We willen zoveel mogelijk huizen en bedrijfsgebouwen aansluiten op ons netwerk voor stadswarmte. Om zo snel mogelijk zo groot mogelijke stappen te zetten, beginnen we bij de plekken waar veel warmte beschikbaar is en veel mensen bij elkaar wonen. 

Warmtenet

Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Onze warmtenetten zijn er klaar voor.

Alexander van Ofwegen Directeur Warmte

Innovaties

Warmtenieuws