• Op weg naar fossielvrije stadswarmte

Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie

Dankzij stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. Daarom zetten we er vol op in. Zo brengen we fossielvrij leven weer een stap dichterbij.

Van warmtebron naar warm huis

Bij het opwekken van stroom of verbranden van afval komt warmte vrij. Die warmte gaat via ondergrondse leidingen als stadswarmte naar woonwijken en bedrijventerreinen. Ruim 138.000 klanten en 2.000 bedrijven krijgen hun warmte inmiddels via ons netwerk voor stadswarmte.

Hier leveren we warmte

We willen zoveel mogelijk huizen en bedrijfsgebouwen aansluiten op ons netwerk voor stadswarmte. En zo snel mogelijk zo groot mogelijke stappen zetten. Daarom beginnen we bij de plekken waar veel warmte beschikbaar is en veel mensen bij elkaar wonen. 

Warmtenet

We zetten ook in op nieuwe warmtebronnen

Hoe meer duurzame warmtebronnen we ontwikkelen, hoe sneller we fossielvrij kunnen leven. We zijn bijvoorbeeld bezig met geothermie, waterstof en restwarmte uit datacenters. We denken dat we geothermie na 2025 grootschalig kunnen gebruiken. In de tussentijd zetten we in op duurzame warmtebronnen die nu al beschikbaar zijn, zoals biomassa.

Bekijk hier het warmte etiket van 2019

Fossielvrije stadswarmte

De warmtebronnen van stadswarmte

Met stadswarmte zetten we grote stappen richting fossielvrij leven. Zo realiseren we nu al een flinke vermindering van de CO2-uitstoot ten opzichte van verwarming met een gasketel. We werken aan verdere uitbreiding en verduurzaming van onze warmtenetten. Bijvoorbeeld door nieuwe duurzame bronnen aan te sluiten.

Ontdek onze warmtebronnen

60% CO2-reductie met stadswarmte

Stadswarmte wordt duurzamer. In Nederland lopen we met stadswarmte voorop in de verantwoording van de resultaten. In 2019 hebben onze warmtenetten gemiddeld 6% meer CO₂-reductie vergeleken met aardgas behaald dan in het jaar ervoor. Lees hieronder hoe stadsverwarming met vertrouwen de regie pakt in de overgang naar andere warmtebronnen.

Bekijk de CO₂-reductie in 2019

Ons netwerk voor stadswarmte groeit hard

Om fossielvrij leven mogelijk te maken moet er nog veel gebeuren. Het aardgasvrij maken van huizen en bedrijfsgebouwen is daarbij erg belangrijk. Gelukkig groeit ons netwerk voor stadswarmte snel. We sluiten we in hoog tempo huizen, bedrijven, scholen, musea, ziekenhuizen en winkelcentra aan.

Van gas naar warmte

Wil je met je VVE, corporatie of bedrijf worden aangesloten op stadswarmte? Goed idee. Je helpt mee aan een fossielvrije toekomst. Voor een soepele overstap van gas naar warmte, hebben we drie belangrijke tips. 

Zo stap je succesvol over