1. Over Vattenfall
  2. Onze energiebronnen

Investeren in de groei van duurzame energieproductie

Vattenfall produceert in Europa elektriciteit en warmte uit vele soorten energiebronnen, waaronder wind, zon, waterkracht, kernenergie, biomassa, afval, kolen en aardgas. Vattenfall stapt geleidelijk af van het gebruik van fossiele brandstoffen en investeert fors in de groei van duurzame energieproductie.

De 3 meest voorkomende duurzame energiebronnen

Duurzame energie is energie die niet uit fossiele bronnen zoals aardgas en steenkool komt, maar uit hernieuwbare bronnen die steeds worden aangevuld en nooit opraken. Bij het opwekken van energie uit duurzame energiebronnen is er dus ook geen CO2-uitstoot. Wij zetten de meest gebruikte soorten duurzame energie op een rij:

  1. Windenergie gebruiken we in Nederland veel als duurzame energiebron. Wij hebben in ons land de ideale omstandigheden voor het opwekken van energie uit wind: aan wind is er ten slotte geen gebrek. Hoe het werkt? Windturbines zetten windenergie om in groene stroom. In het kort gebeurt dit doordat de wind de rotorbladen (wieken) van de windturbine aanzet tot draaien. Deze beweging wordt uiteindelijk doorgezet naar de generator, waar stroom ontstaat. Vattenfall heeft veel windparken en investeert voortdurend in de bouw van nieuwe windparken. Zoals Hollandse Kust Zuid, het eerste subsidievrije windpark op zee ter wereld. Zowel huishoudens, bedrijven als industriële partners kunnen profiteren van de fossielvrije energie die het windpark opwekt. Vattenfall is eigenaar van dit windpark, samen met haar partners BASF en Allianz.
  2. Zonne-energie komt, zoals de naam al zegt, voort uit de zon. Zonne-energie is energie in de vorm van licht en warmte. Dankzij zonnepanelen wordt zonne-energie opgevangen en omgezet tot stroom. Zonnepanelen vind je onder andere in grootschalige zonneparken. Of je kan ze ook op het dak van je huis of bedrijf laten plaatsen, als het dak hiervoor geschikt is.
  3. Waterkracht is een veelgebruikte duurzame energiebron in Europa. De kracht die ontstaat uit vallend of stromend water maakt het mogelijk om stroom op te wekken. Dit gebeurt in waterkrachtcentrales. Hoewel wij in Nederland twee waterkrachtcentrales hebben, is het aandeel waterkracht als energiebron in Nederland vrij klein. Dit komt doordat het Nederlandse landschap weinig bergen en hoogteverschillen heeft. Deze zijn nodig om het water krachtig te laten stromen en hier vervolgens energie uit op te wekken.

Hybride parken combineren batterijen, wind- en zonne-energie

Batterijen brengen de netstabiliteit in balans en slaan fossielvrije elektriciteit op. In het Haringvliet-energiepark in Nederland combineert Vattenfall de drie technologieën. In deze video kom je hier meer over te weten.

Onze energiecentrales

Maak kennis met onze energiecentrales in Nederland en kom meer te weten over hun locatie en de hoeveel elektriciteit en warmte die we daarmee produceren.

Hier zijn we ook mee bezig

Warmte uit de buurt

We leveren in veel gebieden al stadswarmte. Dat doen we via onze warmtenetten. Als je aangesloten bent op stadswarmte, wek je namelijk niet langer zelf je warmte in je huis op met een gasgestookte cv-ketel. Je warmte komt dan uit een bron bij jou in de buurt. Zoals bijvoorbeeld een afvalcentrale. Die warmte leiden we via ons warmtenet je huis in. Zo verwarmen is beter voor het milieu.

Je stoot nu al een stuk minder CO2 uit dan wanneer je je huis verwarmt met aardgas. In al onze warmtenetten willen we in 2040 volledig fossielvrije warmte leveren.

Nieuwe, fossielvrije warmtebronnen

Iedereen weet dat we moeten stoppen met aardgas. Maar het is een flinke uitdaging. Aardgas was hier de standaard: onze cv-ketels draaien op aardgas en er liggen gasleidingen door het hele land. Dus werken we nu hard aan andere manieren om je huis te verwarmen. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp.

We werken naast groene stroom ook aan groen gas. Dat is een fossielvrij alternatief voor aardgas. Gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals mest, slib en gft-afval. En je haalt het zó in huis: er zijn geen aanpassingen nodig.

Ook interessant