1. Over Vattenfall
  2. Onze energiebronnen

Investeren in de groei van duurzame energieproductie

Vattenfall produceert in Europa elektriciteit en warmte uit vele soorten energiebronnen, waaronder wind, zon, waterkracht, kernenergie, biomassa, afval, kolen en aardgas. Vattenfall stapt geleidelijk af van het gebruik van fossiele brandstoffen en investeert fors in de groei van duurzame energieproductie.

Windenergie

Op weg naar een snelle groei van windenergie. We streven naar een sterk portfolio van onshore en offshore windenergie.

Duurzame energie opwekken met wind

Zonne-energie

Zonne-energie opwekken doen we onder andere door zonnepark, windmolenpark en batterij-opslag te combineren en met de verkoop van zonnepanelen.

Duurzame energie opwekken met zon

Waterkracht

Waterkracht is een belangrijke duurzame energiebron binnen het Europese energiesysteem. Vattenfall is al meer dan honderd jaar actief met stroom uit waterkracht en wil de groeikansen van waterkracht in Europa benutten. Vattenfall bezit en exploiteert zo’n 100 waterkrachtcentrales. Waterkracht is een belangrijke duurzame energiebron binnen het Europese energiesysteem.

Duurzame energie opwekken met water

Gas

Vattenfall gaat over naar een volledig duurzame energieopwekking. Gas kan als een flexibele en tijdelijke back-up dienen op de weg naar een fossielvrije toekomst.

Gas als tijdelijke overbrugging en back-up

Biomassa

Biomassa kan als tijdelijke oplossing dienen bij de verduurzaming van het stadwarmtenet.

Meer over biomassa