1. Over Vattenfall
  2. Onze energiebronnen

Investeren in de groei van duurzame energieproductie

Vattenfall produceert in Nederland elektriciteit en warmte uit vele soorten energiebronnen, waaronder wind, zon, waterkracht, biomassa en aardgas. Wij zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. En daarom investeren wij in de groei van duurzame energieproductie.

De 3 meest voorkomende duurzame energiebronnen

Duurzame energie is energie die niet uit fossiele bronnen zoals aardgas en steenkool komt, maar uit hernieuwbare bronnen die steeds worden aangevuld en nooit opraken. Bij het opwekken van energie uit deze duurzame energiebronnen is er dus ook geen CO2-uitstoot. Wij zetten de meest gebruikte soorten duurzame energie op een rij:

  1. Windenergie gebruiken we in Nederland veel als duurzame energiebron. Wij hebben in ons land de ideale omstandigheden voor het opwekken van energie uit wind: aan wind is er ten slotte geen gebrek. Hoe het werkt? Windturbines zetten windenergie om in stroom. In het kort gebeurt dit doordat de wind de rotorbladen (wieken) van de windturbine aanzet tot draaien. Deze beweging wordt uiteindelijk doorgezet naar de generator, waar stroom ontstaat. Vattenfall heeft veel windparken en investeert voortdurend in de bouw van nieuwe windparken. Zoals Hollandse Kust Zuid, het eerste subsidievrije windpark op zee ter wereld. Zowel huishoudens, bedrijven als industriële partners kunnen profiteren van de energie die het windpark opwekt. Vattenfall is eigenaar van dit windpark, samen met haar partners BASF en Allianz.
  2. Zonne-energie komt, zoals de naam al zegt, voort uit de zon. Zonne-energie is energie in de vorm van licht en warmte. Dankzij zonnepanelen wordt zonne-energie opgevangen en omgezet tot stroom. Zonnepanelen vind je onder andere in grootschalige zonneparken. Of je kan ze ook op het dak van je huis of bedrijf laten plaatsen, als het dak hiervoor geschikt is.
  3. Waterkracht is een veelgebruikte duurzame energiebron in Europa. De kracht die ontstaat uit vallend of stromend water maakt het mogelijk om stroom op te wekken. Dit gebeurt in waterkrachtcentrales. Hoewel wij in Nederland twee waterkrachtcentrales hebben, is het aandeel waterkracht als energiebron in Nederland slechts 0,1 % (Bron: CBS). Dit komt doordat het Nederlandse landschap weinig bergen en hoogteverschillen heeft. Deze zijn nodig om het water krachtig te laten stromen en hier vervolgens energie uit op te wekken.

Onze klimaatambitie

We zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Lees wat ons plan is om onze afhankelijkheid van deze brandstoffen zoveel mogelijk af te bouwen.

Ontdek onze klimaatambitie

Onze energiecentrales

Maak kennis met onze energiecentrales in Nederland en kom meer te weten over hun locatie en de hoeveel elektriciteit en warmte die we daarmee produceren.

Hybride parken combineren batterijen, wind- en zonne-energie

Hybride energiepark Haringvliet

Batterijen brengen de netstabiliteit in balans en slaan fossielvrije elektriciteit op. In het hybride energiepark Haringvliet in Nederland combineert Vattenfall drie technologieën. Lees meer over de combinatie van zon, wind en batterijen.

Hier zijn we ook mee bezig

Warmte uit de buurt

We leveren in veel gebieden al stadswarmte. Dat doen we via onze warmtenetten. Als je aangesloten bent op stadswarmte, wek je namelijk niet langer zelf je warmte in je huis op met een gasgestookte cv-ketel. Je warmte komt dan uit een bron bij jou in de buurt. Zoals bijvoorbeeld een afvalcentrale. Die warmte leiden we via ons warmtenet je huis in.

Bewoners en bedrijven in Nederland stootten in 2023 met onze stadswarmte en koude gemiddeld 62% minder CO2 uit dan als ze losse HR-gasketels zouden hebben.

Groen gas

Iedereen weet dat we moeten stoppen met aardgas. Maar het is een flinke uitdaging. Aardgas was hier de standaard: onze cv-ketels draaien op aardgas en er liggen gasleidingen door het hele land. Dus werken we nu hard aan andere manieren om je huis te verwarmen. Zo werken we naast groene stroom ook aan groen gas. Groen gas is een duurzamer alternatief voor aardgas. Gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals mest, slib en gft-afval. In je huis zijn geen aanpassingen nodig, het wordt bij het aardgas gemengd. Er komt geen extra CO2 bij vrij, het aanbod is op dit moment nog wel beperkt.

Ook interessant