Gas als tijdelijke overbrugging

In Duitsland en Nederland is Vattenfall actief in vrijwel alle onderdelen van de gaswaardeketen, van gasopslag, handel en levering aan 2,3 miljoen eindgebruikers. Wij leveren aardgas voor verwarmingsdoeleinden aan huishoudens, het midden- en kleinbedrijf, elektriciteitscentrales en de industrie.

Als flexibele en tijdelijke back-up

Wij zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Stap voor stap bouwen we het gebruik hiervan af. Aardgas kan een transitiebrandstof zijn in de conversie naar een duurzamer energiesysteem. Aardgas heeft namelijk een lagere CO2-uitstoot in vergelijking met steenkool en olie, zorgt voor een hoge leveringszekerheid en geeft Vattenfall een evenwichtige portefeuille binnen de Europese energiemix.

Gascentrales in Nederland

We hebben in totaal 6 gasgestookte centrales in Nederland: Diemen (2 eenheden), Velsen (2 eenheden), Amsterdam (1 eenheid) en IJmond (1 eenheid). Een deel daarvan produceert naast elektriciteit ook stadswarmte.

Onze gasgestookte centrales

Bekijk alle gasgestookte centrales van Vattenfall in Nederland en bekijk hoeveel stroom ze produceren.

Onze gascentrales

Warmtebuffer in Diemen zorgt voor CO2-reductie

Als een warmtekrachtcentrale draait, levert dit elektriciteit. Hierbij komt ook warmte vrij. Deze warmte kan worden opgeslagen in een warmtebuffer, in de vorm van heet water. Wanneer het hard waait of de zon schijnt, hoeft de gascentrale geen stroom te produceren, terwijl de warmtelevering blijft gewaarborgd door het gebruik van de warmte in de buffer.

Gas in Diemen

Gasopslag voor leveringszekerheid

Tijdens de overgang van aardgas naar variabele energiebronnen zoals wind en zon, is de leveringszekerheid van energie belangrijker dan ooit. Gasopslag zorgt ervoor dat er ook tijdens een piekvraag voldoende gas beschikbaar is. Zo zorgen we ervoor dat het energiesysteem betrouwbaar blijft.

Vattenfall heeft de beschikking over gasopslag Epe in Duitsland, dichtbij de Nederlandse grens. Deze installatie is aangesloten op het Nederlandse hogedrukgastransportnet van Gas Transport Services BV (GTS) en op het Duitse hogedrukgastransportnet van Open Grid Europe GmbH.

Gasopslag in Epe (Duitsland)

Back-up stadswarmte

In onze warmtenetwerken (Amsterdam, Diemen, Almere, Arnhem en Rotterdam) zorgen hulpwarmtecentrales ervoor dat we klanten altijd van warmte kunnen voorzien, ook in periodes van extreme kou of wanneer de hoofdbron voor warmte uitvalt door bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. Dit gebeurt slechts een aantal uren of dagen per jaar. Op deze manier dragen deze hulpwarmtecentrales bij aan een betrouwbaar stadswarmtenet.

Warmteproductiemiddelen

De rol van gas tijdens de energietransitie

Als de wind niet waait en de zon niet schijnt, maken we nu nog stroom met gas. Het is eigenlijk heel simpel: zolang er geen goede manieren zijn om duurzame energie op te slaan, hebben we andere energiebronnen nodig voor die momenten dat er onvoldoende energie uit duurzame bronnen kan worden opgewekt. Dat kan stroom uit gas zijn en op termijn, ontwikkelen we plannen om gascentrales in fases om te bouwen naar groene waterstof als brandstof om elektriciteit mee op te wekken. Zover is het alleen nog niet. Meer informatie over oplossingen en uitdagingen in de energietransitie is hier te vinden.

Ook voor thuis komen er oplossingen voor gas, zoals warmtepompen. Zo levert een deel van onze gascentrales z’n restwarmte al aan stadsverwarming. En leveren wij nu op heel kleine schaal groen gas aan huishoudens en het MKB.

Ook interessant