Gas

In Duitsland en Nederland is Vattenfall actief in bijna alle delen van de gaswaardeketen: van gasopslag, handel en levering aan ongeveer 2,4 miljoen eindverbruikers. Wij leveren aardgas voor verwarmingsdoeleinden aan huishoudens, het mkb, elektriciteits­centrales en aan de industrie.

Gas als tijdelijke overbrugging

Gas kan als een flexibele en tijdelijke back-up dienen op weg naar een klimaatneutrale energievoorziening. Vattenfall bouwt de fossiele energieproductie actief af en investeert fors in een groter aandeel duurzame energieopwekking. Aardgas kan een belangrijke rol spelen in onze inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Aardgas heeft een lagere CO2-uitstoot in vergelijking met andere fossiele brandstoffen, zorgt voor een verhoogde energieleveringszekerheid en geeft Vattenfall een evenwichtiger portefeuille binnen de Europese energiemix. Wanneer de CO2-prijzen stijgen, wordt aardgas steeds aantrekkelijker en concurrerender in vergelijking met bijvoorbeeld kolencentrales.

Gascentrales in Nederland

We hebben in totaal 6 gasgestookte centrales in Nederland: Diemen (2 eenheden), Velsen (2 eenheden), Amsterdam (1 eenheid) en IJmond (1 eenheid). Een deel daarvan produceert naast elektriciteit ook stadswarmte. Deze warmtekrachtcentrales zijn efficiënt: het brandstofrendement is hoog en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en CO2 is aanzienlijk lager dan bij veel andere brandstoffen. Daarnaast hoeft een deel van de condensatiewarmte niet onnodig afgevoerd te worden. Bovendien zorgt de inzet van stadswarmte voor een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot.

Vattenfalls energiecentrales

Bekijk alle energiecentrales van Vattenfall in Europa en bekijk hoeveel stroom ze produceren.

Onze energiecentrales

Warmtebuffer in Diemen zorgt voor CO2-reductie

Als een warmtekrachtcentrale draait, levert dit elektriciteit. Hierbij komt warmte vrij. Deze warmte wordt opgeslagen in een warmtebuffer, in de vorm van heet water. Wanneer het hard waait of de zon schijnt, hoeft de centrale geen stroom te produceren, terwijl de warmtelevering blijft gewaarborgd door het gebruik van de buffer. Dit  levert per jaar gemiddeld 1% CO2-reductie op: een besparing van bijna 14.000 ton CO2 per jaar.

In de komende decennia zullen we in Nederland overgaan naar een volledige duurzame elektriciteitsopwekking, waarbij het aandeel wind- en zonne-energie flink zal toenemen. Ook bij een klimaatneutrale energievoorziening blijven flexibiliteit en energieleveringszekerheid essentieel. Gascentrales zullen hierbij een belangrijke rol spelen, maar we zullen de CO2-uitstoot van deze centrales verder moeten terugdringen.

Gas in Diemen

Ook interessant