1. Over Vattenfall
  2. Wie we zijn

Wij willen fossielvrij reizen, transporteren en produceren mogelijk maken

Wij zijn Vattenfall. Een Europees energiebedrijf met een duidelijke ambitie om te werken aan fossiele vrijheid op een manier die ons als maatschappij verder brengt. We beginnen bij onszelf, helpen je op weg en werken samen met industrie en overheden. Dat doen we in Zweden, waar ons bedrijf vandaan komt, maar ook in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken én Finland.

Ons doel is fossielvrij leven mogelijk maken

We beginnen bij onszelf. Zo stappen we steeds meer af van fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld kolen, en gaan over op fossielvrije energie. Maar dat is nog maar het begin. Want om ons doel te bereiken, moeten we verder kijken dan het opwekken van groene energie alleen.

Echt fossielvrij leven vraagt tenslotte om veel meer verandering; in het verkeer, het transport, in fabrieken, maar ook thuis, bij het koken, wassen, douchen en verwarmen van onze huizen. Daarom werken we samen met de industrie, met de overheid, met andere bedrijven én met jou. Want onze ambitie brengt ons verder, maar zonder onze klanten zijn we nergens.

Voor alle grote en kleine uitdagingen bedenken en ontwikkelen we doorlopend nieuwe oplossingen. We doen er alles aan om ons doel te bereiken. Met zo'n 20.000 collega’s en 10 miljoen klanten in 8 landen, hebben wij de technische kennis en de slagkracht om verschil te maken. Doe je met ons mee?

We bestaan ​​om klimaatslimmer leven mogelijk te maken

Wij werken aan fossiele vrijheid op een manier die ons als maatschappij verder brengt. En om te slagen moeten we zelf fossielvrij zijn. Maar dat is niet genoeg. Daarom kijken we verder dan onze eigen branche, om te zien waar we echt het verschil kunnen maken. Ga met ons mee op weg naar een fossielvrij leven.

Onze plannen om de CO2-uitstoot te verminderen

We hebben onze plannen om de CO2-uitstoot te verminderen, laten doorrekenen door het Science Based Targets initiative. Zij hebben inmiddels bevestigd dat wij als Vattenfall Groep met onze keuzes, investeringen en projecten in lijn liggen met een aandeel van maximaal 1,5°C opwarming. Fossielvrij leven mogelijk maken: we zijn op weg. Bekijk de routekaart voor ons hele plan.

Voorbeelden van onze keuzes, investeringen en projecten

Na het sluiten van kolencentrales in Amsterdam en Hamburg, en naast de bouw van Hollandse Kust Zuid, het eerste subsidievrije windpark op zee ter wereld, zal Vattenfall richting 2030:

  • Steenkool in alle activiteiten stopzetten door de laatste twee kolengestookte centrales – Moabit en Reuter West in Berlijn – om te zetten in een combinatie van biomassa, warmtepompen, geothermie en aardgas.
  • Investeren in meer wind- en zonne-energie om zo het aandeel hernieuwbare energie verder te vergoten.
  • Onze partners in bijvoorbeeld staal, cement en transport helpen om industriële processen te elektrificeren met groene stroom, waarmee we ook andere bedrijven helpen CO2 te verminderen.

Werken aan een duurzame toekomst

Wij werken aan fossiele vrijheid. Bij alles wat we doen staat verantwoorde duurzame ontwikkeling voorop. We willen een betrouwbare en betaalbare energieleverancier zijn. We voelen ons verantwoordelijk voor het milieu, het klimaat en de samenleving.

Lees meer over onze Sustainability (in het Engels)

Dit zeggen anderen over ons

EcoVadis

Na een duurzaamheidsonderzoek kende EcoVadis ons in 2023 wederom de hoogste, ‘Platinum’, status toe. We behoren hiermee tot de beste 1 procent van de onderzochte bedrijven in de energiebranche.

EcoVadis Platinum status 2023 EcoVadis Platinum status 2022 EcoVadis Platinum status 2021

EcoVadis is een internationale organisatie die uitgebreid onderzoekt hoe duurzaam bedrijven zijn – dat hebben ze inmiddels al bij zo'n 100.000 bedrijven gedaan. 

Ecogain

Ecogain is een Zweeds milieuadviesbureau, gespecialiseerd in biodiversiteit. Op de Ecogain Biodiversiteit Index 2022 neemt Vattenfall de eerste plaats in. Ecogain erkent ons voor onze ambitieuze doelstellingen en activiteiten op het gebied van biodiversiteit en voor onze heldere rapportage over onze activiteiten om met verschillende projecten de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit te verminderen.

Ecogain

Carbon Disclosure

Ook zijn we trots op onze score volgens het internationale Carbon Disclosure Project. Dat is een internationale organisatie die heel precies bekijkt wat bedrijven nu echt doen tegen klimaatverandering. En zij hebben ons in 2022 een A- gegeven.Carbon Disclosure beoordeling Vattenfall

Zo bereiken we ons doel