1. Home
  2. Zonne-energie

Een constante groei in zonne-energie wordt mogelijk

Een klimaatneutrale toekomst, vrij van CO2-uitstoot, en een fossielvrij leven mogelijk maken. Ambitieuze doelen, maar het kan. Zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol. Van kleine huishoudelijke installaties tot grootschalige zonneprojecten. Als een van de goedkoopste vormen van duurzame opwek, zien we kansen voor zonnepanelen op land, water en dak.

Zonne-energie op land, water en dak

Zonnepanelen op land

Zonnepanelen op land

Vattenfall ontwikkelt zogenaamde zonneweides: percelen met zonnepanelen. Met name op plekken waar de mogelijkheid bestaat om bestaande infrastructuur slim te gebruiken, een zonneweide goed ingepast kan worden in het landschap en er kansen zijn om biodiversiteit te versterken. Zonneweides zijn ook interessant voor agrarische bedrijven, denk aan een zonneakker als duurzame inkomstenbron in combinatie met agrarische bedrijfsvoering.

Drijvende zonneparken

Drijvende zonneparken

Een andere optie is de ontwikkeling van zonneparken op water. Een goed alternatief in gebieden met weinig ruimte, want grond is in Nederland op sommige plekken schaars. Daarnaast zorgt water voor een natuurlijke koeling van de zonnepanelen en daardoor leveren de panelen een hoger rendement. Een mooi voorbeeld hiervan is Zonnepark Netterden.

Zonnepanelen op daken

Grootste zonnedak

Een derde mogelijkheid is het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven met een fors dakoppervlak (>500m2). Vattenfall is energiepartner van de Amsterdam RAI en Johan Cruijff ArenA en medeverantwoordelijk voor de realisatie van twee grootschalige zonnedaken op deze locaties in Amsterdam. Ook installeerde Vattenfall in de Amsterdamse haven het grootste zonnedak van de stad ter grootte van negen voetbalvelden. Bijna 170.000 zonnepanelen op twee distributieloodsen van Merin, eigenaar en verhuurder van bedrijfsruimten.

Oog voor natuur, ecologie en milieu

De optimale inpassing van een zonnepark en duurzame, langdurige relaties opbouwen met de omgeving zijn ons uitgangspunt. Bij de bouw van onze zonneparken op land willen we bestaande biodiversiteit en natuur versterken. Bijvoorbeeld door de aanleg van bloemenvelden, planten en bomen. Ook committeren we ons aan de gedragscode Holland Solar en de eisen die deze stelt aan de kwaliteit van projectontwikkeling.

Grootschalige zonneparken

Grootschalige zonneparken zullen een cruciale rol spelen in de omvorming van het Europese energiesysteem. De portfolio van Vattenfall groeit vooral in Duitsland en Nederland, waar grote zonneparken subsidievrij kunnen worden geëxploiteerd. De publieke acceptatie van zonneparken is heel groot, en goed gebouwde zonneparken kunnen een betere habitat bieden voor dieren en planten.

Gecombineerde hybride parken

We verhogen de waarde van onze kernactiviteiten op het gebied van wind- en zonne-energie door waar mogelijk geïntegreerde batterijoplossingen te ontwikkelen en te lokaliseren.

Energiepark Haringvliet Zuid

Waar mogelijk bouwen we zonneparken bij onze bestaande centrales en windparken. Dat heeft veel voordelen: we maken gebruik van bestaande netaansluitingen, zetten bestaande funderingen en wegen slim in én benutten de grond optimaal. Hierdoor kunnen we onze zonprojecten sneller ontwikkelen.

Haringvliet Zuid