1. Over Vattenfall
  2. Onze klimaatambitie

Onze klimaatambitie

Wij zetten ons in voor een toekomst waarin we voor onze energie minder afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ontdek wat ons plan is om onze afhankelijkheid van deze brandstoffen zoveel mogelijk af te bouwen.

Fossielvrij betekent voor ons

Zonder gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie, steenkool en aardgas. Fossielvrije energie is energie die gemaakt is van een hernieuwbare (niet fossiele) bron. Naast energie uit zon, wind en water, rekenen we ook energie uit nucleaire bronnen, hernieuwbare waterstof, groen gas en biomassa hiertoe. Het gebruik van fossiele brandstoffen zullen we zoveel mogelijk verminderen. Wat er nog overblijft, zullen we compenseren om op netto nul uit te komen.

Think Beyond

Fossielvrij leven betekent voor ons

Met fossielvrij leven bedoelen we het gebruik van fossielvrije energie (stroom en warmte) in het dagelijks leven van onze klanten. Wij werken hier voor en met partners, leveranciers en klanten aan.

Binnen één generatie betekent voor ons

Binnen één generatie betekent voor ons de gemiddelde leeftijd van geboorte tot waarop je een kind krijgt. Dus ongeveer 30 jaar. Ons doel is daarom om onze CO2-uitstoot in 2040 tot netto nul te reduceren.

Onze CO2-uitstoot in de waardeketen terugbrengen

De uitstoot van CO2 komt niet alleen van onze eigen activiteiten, maar bijvoorbeeld ook van onze leveranciers, ingekochte producten en onze klanten. Het gaat dus om onze hele zogeheten waardeketen.

Netto CO2-uitstoot van Vattenfall in Nederland

Toelichting:
De resterende 1,2 Mton CO2-uitstoot in 2040 wordt gecompenseerd door het direct verwijderen van CO2 uit de atmosfeer of door middel van CO2-certificaten hiervan. Zo bereiken we netto nul CO2-uitstoot.

We werken verspreid over Europa ook aan deze projecten

Bekijk waar onze CO2-uitstoot plaatsvindt

Onze gehele waardeketen

De uitstoot van CO2 komt niet alleen van onze eigen activiteiten, maar bijvoorbeeld ook van onze leveranciers, ingekochte producten en onze klanten. Het gaat dus om onze hele zogeheten waardeketen.

Waar vindt CO2-uitstoot plaats?