Waarom tuinders € 6,5 miljoen boete kregen, maar hoe ú die in de toekomst beperkt

In de laatste week van oktober kregen alle glastuinbouwbedrijven een boete van RVO. Samen moeten ze €6,5 miljoen betalen. Dat riep natuurlijk nogal wat vragen op. In dit artikel het hoe, wat en waarom én een handvat om boetes voor uzelf in te perken.

Boete vanwege uw CO2-uitstoot

Heel in het kort hangt de hoogte van uw individuele boete af van uw CO2-uitstoot. Als sector krijgt de glastuinbouw een flinke korting op de energiebelasting. En in ruil voor die korting wil de overheid dat glastuinbouwers hun CO2-uitstoot terugbrengen. Laten we dat eens ontrafelen.

Het CO2-sectorsysteem: een voor-wat-hoort-wat-constructie in ruil voor lagere energiebelasting

In het CO2-convenant uit 2012 is afgesproken dat de glastuinbouw minder energiebelasting betaalt.  Dat scheelt de sector ongeveer 120 miljoen euro per jaar. Het CO2-sectorsysteem is een tegenprestatie voor die verlaagde energiebelasting. De sector moet elk jaar bepaalde CO2-emissiedoelen behalen. Bij overschrijding van het doel vindt er een verrekening plaats. Een boete dus.

Plafond overschreden

Wat blijkt nu: de sector heeft in 2017 het plafond van het CO2-sectorsysteem overschreden. Het gaat om een overschrijding van 0,9 megaton op een toegestaan totaal van 6,0 megaton, met een gezamenlijke boete van 6,5 miljoen euro tot gevolg. Deze kosten worden met individuele bedrijven verrekend op basis van hun gasverbruik. Het totaal geregistreerde gasverbruik in 2017 was circa 3,3 miljard m3. Daarmee komt de verrekening uit op 0,2 cent per m3. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft toegezegd dit gehele bedrag in te zetten voor de realisatie van de klimaatdoelen binnen de glastuinbouw.

Uitzonderingen

Het CO2-sectorsysteem wordt uitgevoerd door RVO. Alle glastuinbedrijven in Nederland moeten hun CO2-emissie doorgeven. Maar: is glastuinbouw een neventak van uw bedrijf en is uw glasoppervlakte kleiner dan 2.500 m2? Of doet u mee aan het EU-ETS? Dan doet u als tuinder niet mee aan deze regeling, hoeft u niets door te geven en heeft u dus ook geen boete ontvangen.

CO2-plafond wordt mogelijk aangepast

In een Kamerbrief van minister Schouten van begin dit jaar stond dat de sector op koers ligt in de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. De overschrijding in 2017 kwam vooral doordat de WKK-netlevering en het areaal minder afnamen dan verwacht. Bovendien is in het CO2-convenant afgesproken dat het sectorplafond van 2020 opnieuw kan worden bekeken als eerdere prognoses te veel afwijken.

Daarom wordt nu onderzocht of het sectorplafond moet worden aangepast. Ook door de verhoging van de ODE eerder dit jaar, staat die heroverweging onder druk. Verder wordt er momenteel gewerkt aan een convenant energietransitie 2021-2030, waarin de CO2-emissieruimte tussen 2021 en 2030 worden afgesproken.

Zo beperkt u boetes

Conclusie: hoe hoog uw individuele boete is, hangt af van uw CO2-uitstoot (gasverbruik). U kunt toekomstige boetes dus beperken door de CO2-uitstoot in uw kassen zo ver mogelijk te verlagen.

Ook de CO2-uitstoot in uw kassen verlagen?

Kom te weten hoe u dit het beste kunt aanpakken door onze video te bekijken of onze podcast te beluisteren. Hier vertellen collega-tuinders hoe zij erin slaagden om hun CO2-uitstoot aanzienlijk terug te brengen. Zo bespaarde Duijvestijn Tomaten bijna 7 miljoen kuub aardgas per jaar met de inzet van aardwarmte.