MarktRapport week 26 2024

De afgelopen week is het vertrouwen op de gasmarkt weer toegenomen. Hiervoor waren twee belangrijke redenen. Enerzijds had dat te maken met het feit dat betalingen van contractpartijen van Gazprom hun betalingen nog steeds aan Gazprom bleven doen in plaats van aan Uniper (zie ook het MarktRapport van week 25). Of dit zou gebeuren was tot op heden niet duidelijk, wat zorgde voor onzekerheid op de gasmarkt.

 

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt? U leest ze in het MarktRapport, de wekelijkse nieuwsbrief voor de grootzakelijke markt.

Ontwikkelingen van deze week

Anderzijds worden de gasvoorraden op dit moment goed gevuld, wat er mede voor zorgt dat de rust op de gasmarkt weer enigszins is teruggekeerd.

Als gevolg van de uitspraak die eerder gedaan is in de rechtszaak die het Duitse Uniper had aangespannen tegen Gazprom, bestond de mogelijkheid dat de schadevergoeding waar Uniper volgens de rechter recht op had betaald zou moeten worden door andere afnemers van Gazprom Export. Deze andere afnemers zouden dan hun financiële verplichtingen aan Gazprom niet nakomen richting Gazprom, maar aan Uniper.

De afgelopen week gingen de eerste betalingen na de uitspraak echter normaal door zonder juridische interventie en werd er betaald aan Gazprom Export en niet aan Uniper. Als de betalingen naar Uniper hadden moeten gaan in plaats van naar Gazprom, dan was Gazprom naar alle waarschijnlijkheid na twee tot drie maanden gestopt met het leveren van gas. Maar vooralsnog lijkt dat van de baan, wat het vertrouwen in de levering voldoende gas doet toenemen.

Nieuwe sancties

Nieuwe sancties (onderdeel van het 14e sanctiepakket tegen Rusland) van de EU die zijn gericht op de levering van Russisch LNG, zijn begin deze week officieel aangenomen. De sancties verbieden investeringen in LNG-projecten in Rusland, de overslag van Russisch LNG in Europese havens en het importeren van Russisch LNG bij een aantal gasterminals die niet met het Europese gaspijpleidingnetwerk zijn verbonden. Vooral het verbod op de overslag van Russisch LNG in Europese havens zou grote impact kunnen hebben op Rusland, aangezien veel Russisch LNG via Europese overslaghavens wordt getransporteerd naar bestemmingen buiten Europa. De sancties zullen naar verluid geen impact hebben op de gastoevoer naar Europa en daardoor de gasprijzen niet omhoog drijven. Wel zouden ze impact moeten hebben op de verdiensten van Rusland.

De afgelopen weken blijft de aanvoer van LNG naar Europa beperkt, maar desondanks gaat het vullen van de gasopslagen wel gewoon door. Zoals het er nu naar uitziet zullen de gasopslagen op 1 november voor minimaal 90% gevuld zijn. Dat de bevoorrading van gas gewoon doorgaat heeft twee belangrijke redenen. De belangrijkste is de positieve spread (het verschil) tussen de huidige inkoopprijzen van gas en de verkoopprijs voor de aankomende winter en daarnaast draagt de lage vraag naar gas in Europa daar ook aan bij.

Spotmarkt

De zon schijnt volop; op dinsdag 25 juni rond 13:30 uur leverden zonnepanelen maar liefst 20 GW. Dit zorgde voor een prijs van -20€/MWh tussen 13:00 en 14:00 uur. Voor woensdag 26 juni tussen 14:00 en 15:00 uur is de spotprijs zelfs -92 €/MWh. Lage prijzen zien we op zonnige dagen regelmatig rond het middaguur, maar negatieve prijzen op doordeweekse dagen blijven zeldzaam. Wel komen ze door de toename van het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen steeds vaker in Nederland voor. Omdat de wind de afgelopen dagen zo goed als afwezig was, zorgde dat ervoor dat de prijsverschillen gedurende de dag groter waren. Dit heeft ermee te maken dat de wind vaak gedurende de hele dag aanwezig is en ook op niet zonnige dagen zorgen voor lage prijzen. De verwachting is dat de wind na deze week weer zal gaan toenemen, wat een positieve invloed kan hebben op de spotprijzen.

 


Ontwikkeling energieprijzen in beeld:

In de grafieken en jaarblokken ziet u de gevolgen van deze ontwikkelingen op de energiemarkt terug in de energieprijzen.

Het vertrouwen op de gasmarkt neemt weer toe.

Sanne van den Broek, Rick Marsman & Gitte Janssen, Marktexperts Vattenfall

Elektriciteit Base

marktrapport-2024-26-elektriciteit-base.jpg

Grafiek: Ontwikkeling prijzen Elektriciteit Base in €/MWh

Elektriciteit Peak (8-20)

marktrapport-2024-26-elektriciteit-peak.jpg

Grafiek: Ontwikkeling prijzen Elektriciteit Peak (8-20) in €/MWh

Gas TTF

marktrapport-2024-26-gas-ttf.jpg

Grafiek: Ontwikkeling prijzen Gas TTF in €/MWh

Brent Olie

marktrapport-2024-26-brent-olie.jpg

Grafiek: Ontwikkeling prijzen Brent Olie in $/BBL - 1 maand vooruit

Kolen

marktrapport-2024-26-kolen.jpg

Grafiek: Ontwikkeling prijzen Kolen in $/MT

CO2

marktrapport-2024-26-co2.jpg

Grafiek: Ontwikkeling prijzen CO₂ in €/ton

EPEX

marktrapport-2024-26-epex.jpg

Grafiek: Ontwikkeling prijzen EPEX in €/MWh

Blijf wekelijks op de hoogte

Het MarktRapport is de wekelijkse nieuwsbrief van de Markt Expertise Desk voor de grootzakelijke markt. Ons team van marktexperts helpt u bij al uw vragen over energie besparenenergie-inkoopzonnepanelen en windenergie, geothermie en warmte en geven u graag persoonlijk advies.

De ontwikkeling van de elektriciteits- en gasprijzen is afhankelijk van verschillende factoren. Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen? U leest ze in het MarktRapport. Aanvullend kunt u op de hoogte blijven via de MarktRappodcast, onze maandelijkse podcast over de energiemarkt

Op werkdagen zijn we van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 020 892 01 80. Of stel uw vraag via het formulier.

Elektriciteitsprijzen NL - Jaarblokken

Periode deze week vorige week % verandering Min laatste jaar Max laatste jaar
Base 25 € 87,43 € 87,50 -0,08% € 66,66 € 127,00
(8-20h) Peak 25 € 94,25 € 93,84 0,44% € 73,36 € 132,11
Base 26 € 80,08 € 80,62 -0,67% € 62,33 € 108,17
(8-20h) Peak 26 € 84,62 € 83,27 1,62% € 67,24 € 118,00
Base 27 € 71,96 € 72,98 -1,40% € 59,90 € 95,38
(8-20h) Peak 27 € 75,50 € 77,02 -1,97% € 61,75 € 106,37

 

Gasprijzen NL - Jaarblokken

Periode deze week vorige week % verandering min. laatste jaar max. laatste jaar
TTF-2025 € 37,95 € 37,30 1,73% € 27,41 € 48,69
TTF-2026 € 33,05 € 32,47 1,76% € 26,59 € 39,97
TTF-2027 € 28,74 € 28,45 1,03% € 25,95 € 33,50

Stuur door

Initiatief van de Markt Expertise Desk

Het MarktRapport is een initiatief van de Markt Expertise Desk van Vattenfall. Wij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 020 892 01 80. U kunt uw vraag ook stellen via het formulier.

Aanmelden MarktRapport

Disclaimer

Dit MarktRapport voor de grootzakelijke markt is indicatief en geeft een algemeen informatief beeld van energiemarktontwikkelingen. De informatie die daarin vermeld staat, dient niet te worden beschouwd of gebruikt als een advies en is niet gerelateerd aan de persoonlijke situatie van een klant. Vattenfall Sales Nederland N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - direct dan wel indirect - op grond van de verstrekte informatie. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten.

Dit MarktRapport voor de grootzakelijke markt is een publicatie van Vattenfall Sales Nederland N.V.. Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de Vattenfall-websites gepresenteerde informatie zijn eigendom van Vattenfall. Citeren is slechts toegestaan met bronvermelding.

Voor meer informatie over dit rapport of zaken die daarop betrekking hebben kunt u contact opnemen met Vattenfall Sales Nederland N.V. via het contactformulier.