MarktRapport week 25 2022

De prijzen op de gasmarkt zijn nog steeds erg hoog, omdat er veel onzekerheid is over de gasleveringen vanuit Rusland. Die onzekerheid is ontstaan nadat vorige week duidelijk werd dat er nog maar 40% van de capaciteit van de Nord Stream 1 pijpleiding gebruikt kan worden en Italië veel minder gas geleverd krijgt (inmiddels 35% minder). Dit nieuws wakkerde de angst voor het volledig stopzetten van gasleveringen door Rusland aan, wat tot veel onrust op de gasmarkt leidde en de prijzen tot grote hoogte deed stijgen.

 

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt? U leest ze in het MarktRapport, de wekelijkse nieuwsbrief voor de grootzakelijke markt.

Ontwikkelingen van deze week

Op 16 juni steeg gedurende de dag de prijs van het maandcontract voor juni tot boven de 145 €/MWh. De markt sloot die dag op 124,36 €/MWh. Die noteringen, en vooral het verschil daartussen, zijn tekenend voor de volatiliteit die de afgelopen week te zien was. Het verschil in prijs (prijsvolatiliteit) gedurende de dag is in inmiddels weer wat afgenomen.

Meerdere oorzaken hoge prijzen

De hoge prijzen en enorme volatiliteit worden grotendeels veroorzaakt door de angst voor het mogelijk stopzetten van gasleveringen door Rusland, maar gepland onderhoud aan de infrastructuur voor gaslevering vanuit Noorwegen en weinig wind helpen de gasprijzen verder omhoog. De vraag naar gas neemt nog niet af, ondanks de hoge temperaturen. Er wordt nog steeds veel elektriciteit opgewekt met gas als brandstof en ook het vullen van de gasopslagen draagt bij aan een onverminderd hoge vraag.

De gasopslagen in Europa moeten voor 80% gevuld zijn voor de start van het stookseizoen (1 oktober). De opslagen in Nederland zijn nu voor 48% gevuld en in Europa is dat gemiddeld 55%. Het vullen van gasopslagen lijkt niet erg aantrekkelijk, omdat de prijzen voor maanden in de zomer hoger zijn dan maanden in de winter. Inmiddels is een regeling gestart vanuit de overheid om de negatieve zomer/winter-spread op te vangen. Die regeling geldt voor de Bergermeer opslag, de grootste vrij toegankelijke gasopslag van Europa voor hoog calorisch gas. Daarmee hoopt de overheid bedrijven over te halen de Bergermeer gasopslag toch te vullen, het vullingspercentage bleef hier namelijk ver achter bij de andere opslagen in Nederland.

Kolencentrales gaan harder draaien

Veel gas wordt nog steeds gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het kabinet wil dit gasverbruik verminderen door het huidige productieplafond van 35% van de capaciteit van kolencentrales te schrappen. Dit moet voorkomen dat er een tekort aan gas ontstaat. Het aanpassen van de maatregel duurt in eerste instantie tot 2024. De Duitse overheid gaf eerder ook al aan om op de korte termijn meer in te zetten op kolencentrales en zo minder gas te verbruiken om tekorten in de winter te voorkomen.
Met de persconferentie waarbij het schrappen van het productieplafond voor kolencentrales werd aangekondigd treedt het veel besproken 'Crisis- en Herstelplan Gas' in werking. Het eerste crisisniveau, dat van 'vroegtijdige waarschuwing', betekent nog weinig voor eindgebruikers en is vooral gericht op meer inzicht en oproepen tot besparen.

Spotmarkt

De gasprijzen toonden op de spotmarkt een flinke stijging, vergelijkbaar met de prijsstijgingen voor het maandcontract. De energieprijzen bewogen mee omhoog, wat ervoor zorgde dat voor het eerst sinds lange tijd de elektriciteitsprijzen in het weekend geen negatieve cijfers lieten zien, ondanks het zonnige weer op zaterdag. Het laagste niveau dit weekend was 53,25 €/MWh om 14:00 uur op zaterdag. De hoogste prijs was fors, voor een MWh elektriciteit geleverd om 20:00 uur moest 458,02 €/MWh worden betaald. 's Avonds is de gasprijs bepalend voor de elektriciteitsprijs, aangezien er dan geen opwek van zonne-energie is.

 


Ontwikkeling energieprijzen in beeld:

In de grafieken en jaarblokken ziet u de gevolgen van deze ontwikkelingen op de energiemarkt terug in de energieprijzen.

Gasprijzen blijven hoog door onzekerheid over gasleveringen uit Rusland.

Rick Marsman & Gitte Janssen, Marktexperts, Vattenfall Zakelijke Markt

Elektriciteit Base in €/MWh

Elektriciteit Peak (8-20) in €/MWh

Gas TTF in €/MWh

Brent Olie in $/BBL - 1 maand vooruit

Kolen in $/MT

CO₂ in €/ton

EPEX in €/MWh

LEBA in €/MWh

Elektriciteitsprijzen NL - Jaarblokken

  deze week vorige week % verandering Min laatste jaar Max laatste jaar
Base 23 € 208.00 € 190.05 9.45% € 59.21 € 208.00
(8-20h) Peak 23 € 247.43 € 235.95 4.86% € 65.89 € 248.85
Base 24 € 136.93 € 141.26 -3.06% € 55.09 € 175.26
(8-20h) Peak 24 € 170.34 € 173.48 -1.81% € 62.42 € 199.13
Base 25 € 116.18 € 120.83 -3.85% € 53.76 € 147.79
(8-20h) Peak 25 € 133.04 € 141.11 -5.72% € 61.02 € 175.40

 

Gasprijzen NL - Jaarblokken

  deze week vorige week % verandering min. laatste jaar max. laatste jaar
TTF-2023 € 92.19 € 83.91 9.87% € 19.19 € 92.19
TTF-2024 € 63.23 € 63.80 -0.90% € 17.24 € 67.83
TTF-2025 € 47.25 € 49.00 -3.57% € 16.25 € 54.45
 

Stuur door

Het MarktRapport is een initiatief van de Markt Expertise Desk

Ons team van marktexperts helpt u bij al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, zonnepanelen en windenergie, geothermie en warmte en geven u graag persoonlijk advies.

Op werkdagen zijn we van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 020 892 01 80. Of stel uw vraag via het formulier.

Aanmelden MarktRapport

Disclaimer

Dit MarktRapport voor de grootzakelijke markt is indicatief en geeft een algemeen informatief beeld van energiemarktontwikkelingen. De informatie die daarin vermeld staat, dient niet te worden beschouwd of gebruikt als een advies en is niet gerelateerd aan de persoonlijke situatie van een klant. Vattenfall Sales Nederland N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - direct dan wel indirect - op grond van de verstrekte informatie. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten.

Dit MarktRapport voor de grootzakelijke markt is een publicatie van Vattenfall Sales Nederland N.V.. Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de Vattenfall-websites gepresenteerde informatie zijn eigendom van Vattenfall. Citeren is slechts toegestaan met bronvermelding.

Voor meer informatie over dit rapport of zaken die daarop betrekking hebben kunt u contact opnemen met Vattenfall Sales Nederland N.V. via het contactformulier.