MarktRapport week 23 2022

Het lijkt erop dat de 'risicopremie' als gevolg van de onzekere situatie over de levering van Russisch gas, verschuift naar de langere termijn. Op dit moment zijn de fundamentele waarden voor de korte termijnprijzen goed. Er is veel aanbod van LNG, een stabiele levering vanuit Rusland en het warme weer zorgen ervoor dat gasprijzen voor een maand vooruit onder de €80 per MWh zitten. De langere termijn laat deze daling echter niet of veel minder zien. De prijzen voor periodes verder vooruit zijn juist relatief hoger ten opzichte van de korte termijn.

 

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt? U leest ze in het MarktRapport, de wekelijkse nieuwsbrief voor de grootzakelijke markt.

Ontwikkelingen van deze week

In de wintermaanden met veel meer vraag naar gas zal een mogelijke leveringstop van Russisch gas meer impact hebben op de gasmarkt dan in de zomerperiode waarin de vraag naar gas veel minder is.

Door de huidige marktsituatie worden de opslagen wel goed gevuld. In Nederland werden de opslagen afgelopen week met 4%-punt aangevuld. Het niveau van vulling is op dit moment 43%. Zouden we dit tempo van vullen aanhouden, dan zitten we over 10 weken op een vulgraad van 80%. Ter vergelijking: dit niveau werd in 2020 begin augustus bereikt.

CO2-prijzen

De CO2-prijzen blijven een grillig verloop tonen. Afgelopen maandag daalden de prijzen fors. Dit kwam door berichtgeving over het Europees Parlement dat maatregelen zou willen treffen met betrekking tot de handel in EUA’s, bijvoorbeeld ten aanzien van welke partijen er gerechtigd zijn om in EUA’s te handelen. Dit is slechts één van de vele maatregelen die het Europees Parlement wil treffen om het ETS (emissiehandelssysteem) te hervormen. Vandaag (woensdag 8 juni 2022) is er een belangrijke stemming in het parlement over de voorgenomen hervorming van het ETS. Ten tijde van het schrijven van dit MarktRapport is hier echter nog geen duidelijkheid over.

Spotmarkt

De spotprijzen van elektriciteit op 1e pinksterdag waren gedurende een periode van zes uur negatief. Op dat moment moest er voor elke teruggeleverde kWh op de spotmarkt dus geld betaald worden om elektriciteit aan het netwerk te leveren. Deze periode van zes uur had ook gevolgen voor de grotere zonnedaken/-parken (>500kWp). Bij een periode van zes uur of langer wordt er bij negatieve prijzen namelijk geen subsidie uitgekeerd over de opgewekte kWh in dat tijdbestek. De oorzaak van de negatieve prijzen was een combinatie van veel wind en zon en weinig vraag.

De weersvooruitzichten voor de komende weken laten zien dat er nog meer dagen zullen volgen waarbij er veel duurzame opwek zal zijn op basis van wind en zon. Hierdoor is de verwachting dat de lage spotprijzen deze maand overdag vaker zullen terugkomen.

 


Ontwikkeling energieprijzen in beeld:

In de grafieken en jaarblokken ziet u de gevolgen van deze ontwikkelingen op de energiemarkt terug in de energieprijzen.

Hervormingen ETS in afwachting van stemming Europees Parlement.

Rick Marsman & Gitte Janssen, Marktexperts, Vattenfall Zakelijke Markt

Elektriciteit Base in €/MWh

Elektriciteit Peak (8-20) in €/MWh

Gas TTF in €/MWh

Brent Olie in $/BBL - 1 maand vooruit

Kolen in $/MT

CO₂ in €/ton

EPEX in €/MWh

LEBA in €/MWh

Elektriciteitsprijzen NL - Jaarblokken

  deze week vorige week % verandering Min laatste jaar Max laatste jaar
Base 23 € 198.13 € 193.26 2.52% € 57.16 € 204.51
(8-20h) Peak 23 € 247.15 € 231.58 6.72% € 64.08 € 248.85
Base 24 € 145.55 € 143.45 1.46% € 53.97 € 175.26
(8-20h) Peak 24 € 185.01 € 180.32 2.60% € 61.55 € 199.13
Base 25 € 128.18 € 130.29 -1.62% € 53.76 € 147.79
(8-20h) Peak 25 € 156.24 € 153.91 1.51% € 61.02 € 175.40

 

Gasprijzen NL - Jaarblokken

  deze week vorige week % verandering min. laatste jaar max. laatste jaar
TTF-2023 € 80.41 € 81.58 -1.43% € 18.33 € 85.37
TTF-2024 € 62.91 € 61.78 1.82% € 17.21 € 67.83
TTF-2025 € 49.41 € 47.85 3.26% € 16.25 € 54.45
 

Stuur door

Het MarktRapport is een initiatief van de Markt Expertise Desk

Ons team van marktexperts helpt u bij al uw vragen over energie besparen, energie-inkoop, zonnepanelen en windenergie, geothermie en warmte en geven u graag persoonlijk advies.

Op werkdagen zijn we van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 020 892 01 80. Of stel uw vraag via het formulier.

Aanmelden MarktRapport

Disclaimer

Dit MarktRapport voor de grootzakelijke markt is indicatief en geeft een algemeen informatief beeld van energiemarktontwikkelingen. De informatie die daarin vermeld staat, dient niet te worden beschouwd of gebruikt als een advies en is niet gerelateerd aan de persoonlijke situatie van een klant. Vattenfall Sales Nederland N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - direct dan wel indirect - op grond van de verstrekte informatie. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten.

Dit MarktRapport voor de grootzakelijke markt is een publicatie van Vattenfall Sales Nederland N.V.. Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de Vattenfall-websites gepresenteerde informatie zijn eigendom van Vattenfall. Citeren is slechts toegestaan met bronvermelding.

Voor meer informatie over dit rapport of zaken die daarop betrekking hebben kunt u contact opnemen met Vattenfall Sales Nederland N.V. via het contactformulier.