Wet milieubeheer: energiebesparings- en informatieplicht, ook voor u?

Energiebesparing, alle ondernemers hebben ermee te maken. Minder energie verbruiken is niet alleen gunstig voor het milieu, financieel gezien levert het u ook voordelen op. De kans bestaat dat u volgens de Wet milieubeheer zelfs verplicht bent om actief bezig te zijn met energiebesparing. Hoe zit dat precies met die milieuwet en regelgeving?

Milieuwet en regelgeving, zo zit het

Energiebesparings- en informatieplicht

Valt u onder het activiteitenbesluit milieubeheer, dan bent u verplicht om actief energie te besparen. Ook is er in 2019 een informatieplicht energiebesparing bij gekomen.

Energiebesparingsplicht

Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 (aard)gas per jaar verbruikt, dan moet u alle erkende maatregelen energiebesparing (met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar) voor uw bedrijfstak nemen.

Informatieplicht

Bovenop de energiebesparingsplicht heeft u ook een informatieplicht. Elke vier jaar moet u aantonen dat u alle verplichte  energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak heeft doorgevoerd.

Andere wettelijke verplichtingen

Auditplicht

Om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen heeft de overheid de European Energy Directive (EED) audit verplicht gesteld. Elke vier jaar moeten grote bedrijven hun energieverbruik in kaart brengen.

Energielabelplicht

Heeft u een pand met een gebruiksoppervlakte van minimaal 50 m2 dat u wilt verkopen of verhuren? Dan heeft u een geldig energielabel nodig. Heeft uw pand een kantoor dat groter is dan 100 m2? Dan moet uw pand vanaf 2023 zelfs minimaal energielabel C hebben.

Start vandaag met energie besparen

Verbruikt uw bedrijf veel energie? Dan is de kans groot dat u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt en verplicht bent om actief energie te besparen. Check welke verplichtingen uw bedrijf heeft.

Doe de Wetcheck

Ook interessant voor u