Informatieplicht energiebesparing

Zeker 100.000 bedrijven in Nederland zijn niet alleen verplicht om actief bezig te zijn met energie besparen, ze moeten nu ook bewijzen dat ze voldoende energiebesparende maatregelen hebben genomen. Maar hoe werkt die informatieplicht energiebesparing precies en geldt dat ook voor uw bedrijf?

Informatieplicht voor bedrijven die veel energie verbruiken

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 (aard)gas per jaar? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarmee heeft u er naast de energiebesparingsverplichting vanaf 2019 ook een informatieplicht bij.

In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat Nederland in 2020 maar liefst 100 petajoule minder energie verbruikt dan in 1990. Petajoule, dat zijn wel 12 nullen, oftewel 100 biljoen kWh. Er is dus nog behoorlijk wat werk aan de winkel om deze doelstelling te behalen. De overheid zet daarom alles op alles en heeft de informatieplicht toegevoegd aan de Wet milieubeheer.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Dit houdt in dat u elke vier jaar via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rapport moet insturen, waarin u aantoont dat u alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak heeft doorgevoerd. De overheid gaat hier vervolgens op handhaven, waarbij sancties opgelegd kunnen worden.

Start vandaag nog met energie besparen!

Bent u al milieuwet proof? Doe de check! U ziet dan direct welke plichten u heeft. En u kunt meteen alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak downloaden.

Doe de wetcheck energiebesparing

Ook interessant voor u?